www.wolnyswiat.pl

 

TEST

CZY JEST P. OSOBĄ RACJONALNĄ:

1. Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, środków na porost mięśni jest wyłącznie prywatną sprawą osób to robiących; ich postępowanie ma minimalny wpływ na innych, stąd i minimalne konsekwencje; dzięki temu są miejsca pracy i gospodarka szybciej się rozwija? TAK/NIE

 

2. Selekcja przyszłych rodziców pod względem potencjału zdrowotnego, intelektualnego, walorów estetycznych jest niemoralna i powinna być zabroniona (dziecko powinien mieć ten, kto chce)?

 

3. Reklamy są pożyteczne i potrzebne?

 

4. W swoim życiu kieruję się przesłankami religijnymi; propagowanie religijności jest korzystne dla ogółu społeczeństwa?

 

5. Stosowanie ortografii (h i ch, ż i rz, u i ó) jest potrzebne i rozsądne?

 

6. Zbrojenia zapewniają bezpieczeństwo, pracę i sprzyjają efektywnemu rozwojowi techniki; są zasadne, potrzebne?

 

7. Decyzje dotyczące ogółu powinny być podejmowane przez większość (demokratycznie); czy demokracja jest dobrym rozwiązaniem?

 

8. Konsumpcjonizm (m.in. maksymalnie szybkie wydobywanie i wykorzystywanie surowców; maksymalna produkcja i wykorzystywanie dóbr) jest korzystny dla ludzkości?

 

9. Zwiększenie przyrostu naturalnego jest sposobem na rozwiązanie wielu bolączek nękających ludzkość?

 

10. Eutanazja dla osób starych, zniedołężniałych, schorowanych jest złym rozwiązaniem?

 

11. Badania na obecność chorób zakaźnych (np. HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu C) powinny być dobrowolne, a ich wyniki niejawne?

 

12. Wartość życia każdego człowieka jest taka sama, ludzi nie można dzielić, wszyscy powinni mieć takie sama prawa; równe traktowanie ludzi jest rozsądne (np. dziecka i starca, żebrzącego narkomana, alkoholika i zdrowego pracującego abstynenta, debila i intelektualisty, bandyty i policjanta)?

 

13. Górnictwo węglowe na cele energetyczne powinno być utrzymywane, bo zapewnia pracę setkom tysięcy ludzi?

 

14. Przemysł samochodowy zapewnia pracę i sprzyja rozwojowi gospodarczemu?

 

15. Interesowanie się losem przyszłych pokoleń jest pozbawione sensu (niech każdy martwi się o siebie)?

 

16. Nie mam żadnego wpływu na codzienną rzeczywistość; nie widzę sensu angażowania się w jakąkolwiek działalność?

 

Jeżeli na wszystkie pytania P. odpowiedź brzmi »NIE«, TO JEST P. OSOBĄ RACJONALNĄ i zapraszam do współpracy.

PS

*Jakie 3 życzenia miałby/aby P. do złotej rybki?

 

 

P. DANE OSOBOWO-ADRESOWE

1. Kraj zamieszkania:

2. Miasto:

3. Narodowość:

4. Znajomość języków:

5. Płeć:

6. Wiek:

7. Inne dane (zawód, umiejętności, zainteresowania, działalność, przynależność, propozycje):

8. Kontakt (adres, e-mail, telefon):

 

* Ja miałbym jedno kombinowane: By wszyscy ludzie postępowali mądrze; racjonalnie i etycznie.

 

Demokracja to rządy głupców (Arystoteles, ur. 384 p.n.e., zm. 324 p.n.e.)...

 

RACJONALIZM – jest to logiczne, rozumowe analizowanie danych (przyjmowanie do wiadomości i wykorzystywanie wyników badań, doświadczeń), dedukowanie, wyciąganie wniosków, rozsądne, przemyślane postępowanie; to chłodna, na ludzką miarę, logika (często inspirowana intuicją – wyćwiczonego w wyciąganiu trafnych wniosków umysłu)(a więc wolna od absurdalnych dogmatów, uprzedzeń, stadnych presji); dogłębna, dalekowzroczna (stąd dla pozostałych niezrozumiała, niepojęta...) etyka mająca na celu w maksymalnie szerokim aspekcie, a więc obejmującym całą przestrzeń i w dalekiej perspektywie czasowej, dobro wszelkich istnień (z zachowaniem rozsądku).

 

 

LINKI DO MATERIAŁÓW NA MOJEJ STRONIE:

 

RELIGIJNOŚĆ?! – NIE TRAĆMY CZASU, ZDROWIA I PIENIĘDZY!!

4. M.IN. O KATOLICKIEJ ORGANIZACJI RELIGIJNEJ

4. M.IN. O KATOLICKIEJ ORGANIZACJI RELIGIJNEJ:

http://www.wolnyswiat.pl/17p4.html

 

 

KOMERCYJNA EKONOMIA?! – NIE TRAĆMY CZASU, ZDROWIA I PIENIĘDZY!!

2. M.IN. ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE, EKOLOGIA, EKONOMIA

1. ZAGŁADA ŻYCIA CZY WYGINIEMY:

http://www.wolnyswiat.pl/1h2.html 

 

2. ZAGŁADA ŻYCIA (SKRÓT) ALTERNATYWA - MIĘDZYNARODOWA ORG. RACJONALISTÓW, OSÓB KONSTRUKTYWNYCH:

http://www.wolnyswiat.pl/2h2.html 

 

3. EKONOMIA - EKOLOGIA – ZDROWIE:

http://www.wolnyswiat.pl/3h2.html 

 

4. ŹRÓDŁA ENERGII:

http://www.wolnyswiat.pl/4h2.html 

 

5. EKONOMIA:

http://www.wolnyswiat.pl/5h2.html 

 

 

SEKS? – NIE TRAĆMY CZASU, ZDROWIA I PIENIĘDZY!...

1. SEKS, ZESTAW INF. (ANTYNUDZIARSKI)(przed pierwszymi randkami...):

http://www.wolnyswiat.pl/1h5.html 

 

 

TZW. NAUKA? – NIE TRAĆMY CZASU, ZDROWIA I PIENIĘDZY!

1. (TZW.) NAUKA:

http://www.wolnyswiat.pl/1h3.html 

 

 

DEMOKRACJA?! – NIE TRAĆMY CZASU, ZDROWIA I PIENIĘDZY!!

6. ILE NAS KOSZTUJĄ, CO IM ZAWDZIĘCZAMY, CZYM SIĘ ZAJMUJĄ... PARTIE - RZĄD, SAMORZĄDY (CZ. 1):

http://www.wolnyswiat.pl/6h3.html 

 

6a) ILE NAS KOSZTUJĄ, CO IM ZAWDZIĘCZAMY, CZYM SIĘ ZAJMUJĄ... PARTIE - RZĄD, SAMORZĄDY (CZ. 2):

http://www.wolnyswiat.pl/6ah3.html 

 

7. DOPŁATY M.IN. DO GÓRNIKÓW, ROLNIKÓW I PARLAMENTARZYSTÓW:

http://www.wolnyswiat.pl/7h3.html 

 

8. TO TYLKO DEMOKRACJA... SOCJAL... POSTULATY (POLITYKA):

http://www.wolnyswiat.pl/8h3.html 

 

9. TRWACTWO:

http://www.wolnyswiat.pl/9h3.html 

 

10. HASŁA-ULOTKI ORAZ RYSUNKI KOMIKSOWE (m.in. na manifestacje):

http://www.wolnyswiat.pl/10h3.html 

 

11. CZYM M.IN. MUSI ZAJĄĆ SIĘ SEJM, RZĄD:

http://www.wolnyswiat.pl/11h3.html 

 

12. KANDYDAT NA PREZYDENTA:

http://www.wolnyswiat.pl/12h3.html 

 

13. PRAWICA I LEWICA MUSZĄ ZNIKNĄĆ. MOŻE BYĆ NA KOGO GŁOSOWAĆ:

http://www.wolnyswiat.pl/13h3.html 

 

 

11. WYPŁOCINY REKLAMOWE:

http://www.wolnyswiat.pl/11h1.html 

 

15. TRUCIZNA NIKOTYNOWA:

http://www.wolnyswiat.pl/15h1.html 

 

 

3. AMERYKA, AMERYKA...:

http://www.wolnyswiat.pl/3h5.html 

 

8. CO BYM ZROBIŁ GDYBYM DYSPONOWAŁ...:

http://www.wolnyswiat.pl/8h5.html 

 

9. STOPNIE ŚWIADOMOŚCI I TEGO OBJAWY ORAZ SKUTKI:

http://www.wolnyswiat.pl/9h5.html 

 

10. MYŚLI (kompentium mojego pisma www.wolnyswiat.pl):

http://www.wolnyswiat.pl/10h5.html 

 

 

PRAWO KATZA: LUDZIE I NARODY BĘDĄ DZIAŁAĆ RACJONALNIE WTEDY I TYLKO WTEDY, GDY WYCZERPIĄ JUŻ WSZYSTKIE INNE MOŻLIWOŚCI...

 

www.wolnyswiat.pl   WBREW ZŁU!!! 

PISMO NIEZALEŻNE – WOLNE OD WPŁYWÓW JAKICHKOLWIEK ORGANIZACJI RELIGIJNYCH, PARTII, UGRUPOWAŃ I STOWARZYSZEŃ ORAZ WYPŁOCIN REKLAMOWYCH. WSKAZUJE PROBLEMY GOSPODARCZE, POLITYCZNE, PRAWNE, SPOŁECZNE I PROPOZYCJE SPOSOBÓW ICH ROZWIĄZANIA

 

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPARCIEM MOJEGO PISMA, MOICH DZIAŁAŃ PROSZĘ O WPŁATY NA KONTO:

Piotr Kołodyński, skr. 904, 00-950 W-wa 1

BANK PEKAO SA II O. WARSZAWA

Nr rachunku: 74 1240 1024 1111 0010 0521 0478

Przy wpłatach do 800 PLN należy podać: imię i nazwisko, adres, nr PESEL oraz tytuł wpłaty (darowizna na pismo „Wolny Świat”). Wpłat powyżej 800 PLN można dokonać tylko z konta bankowego lub kartą płatniczą. ILE ZOSTAŁO WPŁACONE BĘDĘ PRZEDSTAWIAŁ CO 3 MIESIĄCE NA PODSTAWIE WYDRUKU BANKOWEGO (na życzenie, przy wpłacie od 100 zł, będę podawał jej wielkość oraz wskazane dane wpłacających).

Stan wpłat do dnia 10.08.2008 r.: 0 zł.