www.wolnyswiat.pl

 

 

DAJCIE MI MOŻLIWOŚĆ WYDAWANIA ROZPORZĄDZEŃ Z MOCĄ USTAWY PRZEZ JEDEN DZIEŃ W ROKU

 

CO BYM M.IN. ZARZĄDZIŁ (W SKRÓCIE):

1. W SPRAWIE ORGANIZACJI RELIGIJNYCH:

- całkowity zakaz dotowania organizacji religijnych; zwrot - ponownie wyłudzonego - mienia wypracowanego przez społeczeństwo i mającego służyć dla JEGO dobra,

 

- całkowity zakaz propagowania religijności; zniósł bym prawną tzw. ochronę tzw. uczuć religijnych.

 

 

2. EKONOMIA - EKOLOGIA - ZDROWIE:

- całkowity zakaz dotowania tego, co przyczynia się do wyczerpywania niezbędnych surowców, trucia, marnotrawstwa; jest nieuzasadnione, irracjonalne, a co jest niezbędne dla ludzkości i można zastąpić korzystniejszym rozwiązaniem. A więc żadnych dotacji dla:

górnictwa („WPROST” nr 1046, 15.12.2002 r.: 500 miliardów złotych wyłudzili (w ciągu 12 lat) od nas górnicy, kolejarze, rolnicy i politycy. Tylko w latach 1990-2005 dopłaty do górnictwa wyniosły 65 mld zł.

„NEWSWEEK” nr 34, 28.08.2005 r.: Według wyliczeń rządu w ciągu 15 lat z podatków będziemy musieli dołożyć górnikom 97 mld zł.

www.wp.pl 03.07.2008 r. W Polsce najwięcej można zarobić w górnictwie. W IV kwartale 2007 roku średnia pensja brutto w tej branży wyniosła 6,4 tys. złotych – wynika z opublikowanego w czwartek raportu Money.pl),

rolnictwa („WPROST” nr 39/2006 r.: DZIĘKI BIUROKRACJI NIEMAL 16 MLD EURO DOŁOŻYMY DO UNIJNYCH DOTACJI. Rolnictwo przemysłowe jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń. Z tego powodu 2,5% obszaru Polski jest narażone na zanieczyszczenia azotanami).

 

- całkowite przejście na odnawialne, ekologiczne źródła energii

(http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/main_faq.htm 2. Czy turbiny wiatrowe przyczyniają się do oszczędności energii?

Nowoczesna turbina wiatrowa o nominalnej mocy 2MW, zainstalowana na obszarze o średnich parametrach wiatru, zmniejsza rokrocznie emisję dwutlenku węgla, który powstałby przy produkcji energii z innych, konwencjonalnych elektrowni, o ponad 4 500 ton. Wyprodukowana przez 20-letni okres użytkowania ilość energii elektrycznej jest 80 razy większa niż całkowita ilość energii zużyta do wyprodukowania turbiny, jej eksploatacji oraz demontażu.

[* Koszt 1 megawatowej (czyli 1 tys. kW) elektrowni (czyli całego gotowego systemu) wiatrowej wynosi około 3-4 mln zł/1 mln $ (przy większym kompleksie taniej).

5 milionów turbin x 2 miliony dolarów = 10 bilionów dolarów (czyli mniej, niż ludzkość wydała na same zbrojenia i wojny w ciągu ostatnich 10 lat).

Jeśli chodzi o Polskę, to 80 tys. 1 megawatowych turbin x (przy tak dużym zamówieniu cena zapewne by spadła, stąd:) 2 mln zł = 160-200 mld zł, czyli tyle, ile samo górnictwo węglowe pochłonęło i pochłonie w ciągu 30-40 lat. – red.]),

 

- cena ropy dla indywidualnych pojazdów uwzględniająca ekologiczno-ekonomiczne skutki jej wykorzystywania w tym celu

(„WPROST” nr 4(1104), 25.01.2004 r. NAUKA I ZDROWIE

WSTRZYMAJ ODDECH!

(...) Uczeni w Grecji po raz pierwszy wykazali, że istnieje bezpośredni związek między wzrostem poziomu pyłu czy dwutlenku siarki a liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia. "W mieście takim jak Ateny każdy kolejny miligram tlenku węgla w metrze sześciennym powietrza oznacza, że dziennie zanotujemy dwa śmiertelne zawały więcej" - wyjaśnia prof. Demostenes Panagiotakos z Uniwersytetu Ateńskiego. Jego zdaniem, nie można mówić o bezpiecznych poziomach zanieczyszczeń powietrza, bo ludzie umierają częściej nawet wtedy, gdy nie zostały przekroczone obowiązujące normy ochrony środowiska.

Do podobnych wniosków doszli uczeni z Francji. Z przeprowadzonych przez nich badań wynika, że pyły wydostające się z rur wydechowych samochodów sprzyjają zawałom serca, nawet jeśli ich poziom w powietrzu mieści się w tzw. dopuszczalnych granicach. "Wystarczy, by stężenie mikrocząstek spalin przekroczyło 25 mg w metrze sześciennym, a do szpitali trafia o 91 proc. więcej ofiar zawału serca" - mówi prof. Yves Cottin z uniwersytetu w Dijon. (...)

Jan Stradowski

2,7% PKB – czyli równowartość 3 mld. dolarów (Instytut Transportu Samochodowego szacuje je na 30 mld zł), to roczne koszty wypadków samochodowych w Polsce, których w 2003 r. było 50 tys!! Ginie w nich rocznie około 6 tys. osób, a 50 tys. zostaje rannych. Światowa Org. Zdrowia (WHO) oraz Bank Światowy podają, iż rocznie w wypadkach samochodowych ginie na świecie ponad 1,2 mln osób, a ok. 50 mln odnosi obrażenia!!

Transport publiczny (szczególnie elektryczna kolej)(w tym przewóz rowerów, itp.)(miejski, podmiejski i międzymiastowy) powinien być bez biletowy („bezpłatny”), ale dla niepracujących tylko poza godzinami szczytu (proponuję miedzy godz. 10.00-14.00 i 20.00-06.00). Nie ma obawy, iż pracujący będą nadużywać tego przywileju, gdyż właśnie pracują (i taki ludzi dzięki temu - w tym dochodu - przybędzie). Bezrobotni będą mieli z kolei większą możliwość i motywację do podjęcia - w dodatku legalnej - pracy.  Nie jest to żaden luksus, tylko uciążliwa konieczność umożliwiająca funkcjonowanie w współczesnym społeczeństwie.

Proszę nie protestować twierdzeniem, że nie ma na to pieniędzy. To na budowę ogromnych, zatruwających środowisko fabryk produkujących samochody, kupno setek tysięcy aut (po kilkadziesiąt tys. sztuka, by większość czasu stały, zajmując mse, niszczejąc, były okradane, kradzione), koszty ich eksploatacji (miliardy litrów paliwa, koszty napraw, opłaty (w tym parkingowe), policję zajmującą się kontrolą ruchu, wykrywaniem sprawców wypadków (2,7% PKB – czyli równowartość 3 mld. dolarów (Instytut Transportu Samochodowego szacuje je na 30 mld zł), to roczne koszty wypadków samochodowych w Polsce, których w 2003 r. było 50 tys.!!! Ginie w nich rocznie około 6 tys. osób, a 50 tys. zostaje rannych, Światowa Org. Zdrowia (WHO) oraz Bank Światowy podają, iż rocznie w wypadkach samochodowych ginie na świecie ponad 1,2 mln osób, a ok. 50 mln odnosi obrażenia!!!), kradzieży pojazdów (więc i wymiar sprawiedliwości, więzienia), budowę i naprawę zwiększonej liczby i bardziej eksploatowanych dróg, autostrad, mostów, pokrywanie ogromnych kosztów leczenia i utrzymywania na rencie ofiar wypadków), skutki skażenie środowiska (w tym w wyniku katastrof ekologicznych), miliardy dolarów na wojsko, konflikty i wojny o ropę itp. – są  pieniądze?!! Takie rozwiązanie zwiększy szansę pełniejszego wykorzystania możliwości jakie daje zapewnienie środków do życia (wymienionych w pp. 4) w postaci zasiłku, a zmniejszy skutki spowodowane obecną nieefektywną (m.in. głównym zajęciem kierowców jest stanie na skrzyżowaniach, w korkach oraz szukanie msa na parkingu), drogą, wypadkowo, spalinowo (chorobowo), hałasową – rozdrobnioną komunikacją indywidualną. Zmniejszy się też zanieczyszczenie środowiska (zdrowsze powietrze, woda, żywność – a więc zmniejszą się wydatki na lecznictwo), w tym hałasem. Mniej będzie wypadków, a więcej msa dla pieszych i rowerzystów. A dopóki będą odbywać się debaty na ten temat, trzeba zakończyć pogrążanie osób najuboższych wykazujących jednak inicjatywę i wypisywać im kredytowe bilety (w tym miesięczne, kwartalne wraz z ustawowymi odsetkami), zamiast pogrążać ich m.in. karą za jazdę bez biletu – ludzi bez środków finansowych?! – Na kim państwo chce zarabiać, czy jak zdobytymi pieniędzmi pokrywać straty?!).

 

 

3. RACJONALIZM

- testy, selekcja i specjalizacja – niech każdy zajmuje się tym, co będzie najkorzystniejsze:

- prokreacją zajmują się osoby zdrowe, urodziwe, dbające o zdrowie, inteligentne (nie muszą zajmować się potomstwem, którym z kolei muszą zajmować się osoby o odpowiednich predyspozycjach) – i za prokreację, opiekę na dziećmi są godziwie wynagradzani,

 

- edukacja musi być efektywna (podlegać prawom rozsądku, ekonomi) – należy edukować tylko tych i w tym zakresie, którzy się do tego nadają z godnie z ich możliwościami, predyspozycjami,

 

- praca wyłącznie ekologiczno-ekonomicznie, racjonalnie, uzasadniona i wykonywana zgodnie predyspozycjami,

 

- izolowanie od normalnej części społeczeństwa debilów, psychopatów, dewastatorów, narkomanów, alkoholików, nikotynowców – destrukcyjnie oddziałowywujących na otoczenie, w tym bezpośrednio i pośrednio generujących koszty swojego postępowania, do przeznaczonego w tym celu regionu – gdzie żyliby po swojemu nie szkodząc, w tym nie wciągając w to następnych z normalnej części społeczeństwa.

 

 

Więcej na mojej stronie (w tym:

15. ULOTKI W HTML:

 http://www.wolnyswiat.pl/15.html )

 

 

 www.racja.org.pl

Zirhan: Ad2. Rozdanie nawet 1000 ulotek jest niczym w porównaniu do faktu przeczytania jej przez jedną osobę.

 

Tysiąc przeczytanych ulotek jest niczym w porównaniu z jedną zrozumianą.

Tysiąc zrozumianych ulotek jest niczym w porównaniu do jednej konstruktywnie działającej osoby.

 

 

PRAWO KATZA: LUDZIE I NARODY BĘDĄ DZIAŁAĆ RACJONALNIE WTEDY I TYLKO WTEDY, GDY WYCZERPIĄ JUŻ WSZYSTKIE INNE MOŻLIWOŚCI...

 

www.wolnyswiat.pl   WBREW ZŁU!!! 

PISMO NIEZALEŻNE – WOLNE OD WPŁYWÓW JAKICHKOLWIEK ORGANIZACJI RELIGIJNYCH, PARTII, UGRUPOWAŃ I STOWARZYSZEŃ ORAZ WYPŁOCIN REKLAMOWYCH. WSKAZUJE PROBLEMY GOSPODARCZE, POLITYCZNE, PRAWNE, SPOŁECZNE I PROPOZYCJE SPOSOBÓW ICH ROZWIĄZANIA

 

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPARCIEM MOJEGO PISMA, MOICH DZIAŁAŃ PROSZĘ O WPŁATY NA KONTO:

Piotr Kołodyński skr. 904, 00-950 W-wa 1

BANK PEKAO SA II O. WARSZAWA

Nr rachunku: 74 1240 1024 1111 0010 0521 0478

Przy wpłatach do 800 PLN należy podać: imię i nazwisko, adres, nr PESEL oraz tytuł wpłaty (darowizna na pismo „Wolny Świat”). Wpłat powyżej 800 PLN można dokonać tylko z konta bankowego lub kartą płatniczą. ILE ZOSTAŁO WPŁACONE BĘDĘ PRZEDSTAWIAŁ CO 3 MIESIĄCE NA PODSTAWIE WYDRUKU BANKOWEGO (na życzenie, przy wpłacie od 100 zł, będę podawał jej wielkość oraz wskazane dane wpłacających).

Stan wpłat do dnia 10.08.2008 r.: 0 zł.