MOJA DZIAłALNOść BIZNESOWA, A WŁAŚCIWIE JEJ BRAK...

admin
Site Admin
Posty: 3946
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

MOJA DZIAłALNOść BIZNESOWA, A WŁAŚCIWIE JEJ BRAK...

Postautor: admin » pt sie 15, 2008 8:24 am

Piotr Kołodyński W-wa 02.09.2008 r.
Skr. 904, 00-950 W-wa 1
Tel. 0 608 174 362
wolnyswiat.pl@wp.pl

( www.wolnyswiat.pl )

PROEKOLOGICZNA INWESTYCJA /
ELEKTROWNIA WIATROWO-WODNA


SZANOWNI PAŃSTWO
Zwracam się z propozycją - do Przedstawicieli banku, biura projektowego, Pomagających w pozyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej - zainwestowania / pomocy w pozyskaniu środków na inwestycję / zaprojektowania, a w perspektywie wybudowania najoptymalniejszego źródła energii elektrycznej, a mianowicie elektrowni wiatrowo-wodnej.

A TO PRZESŁANKI DO TEJ INWESTYCJI:
- obecne tzw. konwencjonalne źródła energii się kończą, i są coraz droższe;
- zatruwają środowisko i stąd przyczyniają do kolejnych wydatków i problemów.
- http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/main_faq.htm
Wyprodukowana przez 20-letni okres użytkowania ilość energii elektrycznej jest 80 razy większa niż całkowita ilość energii zużyta do wyprodukowania turbiny, jej eksploatacji oraz demontażu.
Zainstalowanie 1MW mocy wymaga nakładów na poziomie 1 miliona EURO
Można korzystać z kapitału własnego, kredytów komercyjnych w złotówkach, a także w innych walutach oraz oczywiście ze środków pomocowych, takich jak Ekofundusz i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia wiemy, że postawienie parku wiatrowego na terenach o ponadprzeciętnej średniej prędkości wiatru, w oparciu o dobrze zbudowaną inżynierię finansową oraz istniejące na rynku kontrakty na kupno energii, pozwala na osiągnięcie stopy zwrotu dla kapitału własnego po opodatkowaniu na poziomie od 17 do 20 %.
Zainwestowanie nawet drobnych sum w park wiatrowy, który przez 25 lat będzie działał i przynosił zyski może być formą oszczędzania na późniejszą emeryturę lub choćby długoterminową lokatą kapitału. Warto dodać, że jest to lokata kapitału o dużo większym oprocentowaniu niż oferują banki.
- http://www.hotmoney.pl/artykul/3046/1/t ... iczna.html
Warto dodać, że inwestycja w jedną turbinę zwraca się po około 7 latach.


Wyjściem z tej sytuacji jest przestawienie się na odnawialne źródła energii (więcej inf. na ten temat znajduje się na mojej stronie internetowej: 4. ŹRÓDŁA ENERGII: http://www.wolnyswiat.pl/4h2.html ).


A OTO TYTUŁOWY POMYSŁ TAKIEGO PROJEKTU
Efektywnym sposobem ekologicznego wytwarzania energii elektrycznej jest wykorzystanie pomp napędzanych wiatrem, które przepompowują wodę ze zbiornika niżej do wyżej położonego, z którego spuszcza się wodę przez turbinę wytwarzającą prąd (jak na rysunku obok). Dzięki takiemu rozwiązaniu wytwarza się prąd o potrzebnych parametrach (nie trzeba dodatkowych, drogich i skomplikowanych urządzeń), a w razie potrzeby nieprzerwanie (w przypadku braku wiatru wykorzystuje się zapas wody). By woda nie zamarzała zimą: zbiornik można przykrywać czarną folią, która będzie w dni słoneczne przekazywać ciepło wodzie, a w pozostałe chronić przed jego utratą. Można też wodę przykryć folią przeźroczystą, lub oszklić zbiornik, a na jej powierzchni umieścić czarny absorber lub wyłożyć nim dno. Sam zbiornik można wykorzystać dodatkowo jako basen kąpielowy bądź do hodowli ryb.
– To rozwiązanie również można było zastosować prawie wiek temu.


Licząc na pozytywną reakcję,
z poważaniem,
Piotr Kołodyński (wynalazca i redaktor)


WIĘCEJ INF. NA TEMAT POZYSKIWANIA ŚR. FINANSOWYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ:

http://www.portfel.pl/pl/ekologia/sec33
W Polsce istnieją obszary, gdzie energia wiatru może być wykorzystana i dla energetyki użyteczna. Obszary te szacuje się na około 40% powierzchni kraju przy założeniu kryterium opłacalności 1000 kWh/m2 w ciągu roku na wysokości 30 m nad powierzchnią gruntu w terenie o klasie szorstkości \"0\". Pierwszą, podstawową wielkością przybliżającą w dużym stopniu możliwość oceny warunków wiatrowych na danym obszarze - jest średnia roczna lub sezonowa prędkość wiatru. Należy podkreślić, że użyteczna dla potrzeb energetycznych jest prędkość wiatru co najmniej 4 m/s. Wyróżniającymi się rejonami kraju o wzmożonych prędkościach wiatru są: - Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie, - Suwalszczyzna, - cała prawie nizinna część Polski z udziałem prędkości na Mazowszu i w środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego, - Beskid Śląski i Żywiecki, - dolina Sanu od granic państwa po Sandomierz. W rejonach tych, średnie roczne prędkości wiatru przekraczają 4m/s a w rejonie wybrzeża nawet 6m/s.

OBSZAR NASZEJ DZIAŁALNOŚCI OBEJMUJE:
Wdrażanie ISO
Oferujemy kompleksowe wspieranie przedsiębiorstw w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania zgodnych z wymogami norm ISO i zasad HACCP.
Ocena ekonomiczna
Nasi specjaliści ocenią opłacalność ekonomiczną planowanej inwestycji. Pomogą wybrać optymalne rozwiązania dla portfela inwestora. Doradzą także w wyborze najbardziej opłacalnych technologii z punktu widzenia ekonomicznego i aspektów środowiskowych.
Pozyskiwanie źródeł finansowania inwestycji ekologicznych
Wykwalifikowana i doświadczona kadra oraz specjaliści ds. funduszy unijnych zapewniają wszechstronną pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji ekologicznych oraz w przygotowaniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej.
Doradztwo w zakresie wdrażania technologii ekologicznych
Pomagamy przebrnąć przez szereg aspektów prawnych i formalnych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji proekologicznych (w szczególności aspektów patentowych, cywilno-gospodarczych, niezbędnych pozwoleń budowlanych, wymogów środowiskowych i infrastrukturalnych).
Doradztwo prawne
Służymy pomocą prawną na każdym etapie opracowywania i wdrażania technologii ekologicznych. Nasi prawnicy rozwiązują wszelkie problemy prawne związane z zakupem czy też sprzedażą technologii dla inwestora.

NASI SPECJALIŚCI:
Dotacje dla firm
Monika Grajewska / Notka biograficzna:
* Ekonomista, doktorant Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku;
* Specjalista ds. funduszy unijnych i zarządzania projektami UE, specjalizuje się głównie w opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozliczaniu projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw, autorka kilkudziesięciu skutecznych aplikacji w ramach takich programów jak m.in. Phare, SPO WKP, SPO RZL, ZPORR;
* Autorka wielu uznanych publikacji z zakresu pozyskiwania funduszy UE oraz makroekonomii.
e-mail: m.grajewska@portfel.pl

Zakładanie firm
Karol Kirjaka / Notka biograficzna:
* Magister ekonomii. Aktualnie, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku. Auditor wiodący Systemu Zarządzania Jakością. Skuteczny doradca przy pozyskiwaniu funduszy europejskich. Działacz akademicki. Autor kilkunastu publikacji naukowych;
* Trener i uczestnik wielu szkoleń, konferencji i seminariów na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim;
* Przygodę z biznesem rozpoczął już w szkole średniej, co aktualnie procentuje dużym bagażem doświadczeń;
* Aktywista i działacz społeczny z ramienia NGO, z którymi współpraca wyniosła go na stanowiska zarządcze;
* Proklamator wielu rozwiązań instytucjonalnych i finansowych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego;
e-mail: k.kirjaka@portfel.pl

Tworzenie biznesplanów
Aleksander Tołłoczko / Notka biograficzna:
* Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie; były stypendysta The Ohio State University; doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
* Od 1991 roku doradca w dziedzinie finansów, zarządzania i marketingu, specjalista w zakresie planowania biznesu oraz funduszy europejskich; doświadczenia menedżerskie w przedsiębiorstwach branży produkcyjnej i handlowej;
e-mail: a.toloczko@portfel.pl
-------------------------------------------------------------------

http://www.muratorplus.pl/biznes/progra ... _29535.htm

http://www.ekoenergia.pl/index.php?id_art=339

http://www.erecykling.pl/content/view/346/47/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FIRMY KONSULTINGOWE:

http://www.proeko.pl/
Szanowni Państwo
Jesteśmy z Państwem ponad 14 lat, poczuwając się do wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne, w którym żyjemy i które zostawimy przyszłym pokoleniom.
Dynamiczne zmiany zachodzące w Polsce: postęp cywilizacyjny, transformacja ekonomiczna i gospodarcza, rozwój urbanistyczny muszą łączyć się harmonijnie z potrzebami ochrony środowiska.
Wspólny cel - czyste środowisko - stanowi ważny aspekt procesu jednoczenie się Europy. Jego osiągnięcie wymaga konkretnych działań na rzecz zachowania równowagi pomiędzy działalnością człowieka a jego naturalnym otoczeniem.
Jako polska firma konsultingowa oferujemy naszą pomoc w rozwiązaniu wszystkich potrzeb i problemów ochrony środowiska zakładu przemysłowego, gminy, powiatu, regionu, sektora gospodarczego.
Zajmujemy się m.in. przygotowaniem inwestycji i procedur ochrony środowiska a w szczególności opracowaniem:
Dokumentów finansowych do funduszy Unii Europejskiej,
Dokumentów przetargowych w standardzie FIDIC,
Dokumentacji i wniosków o pozwolenie zintegrowane na korzystanie ze środowiska,
Programów i przeglądów ochrony środowiska.

Nasza firma, wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom rynku, pragnie ułatwić swoim Klientom poruszanie się w gąszczu przepisów prawa, wybór najlepszych technologii i najkorzystniejszych wariantów finansowania inwestycji.
Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas celem nadrzędnym.
Bronisław Kamiński
Prezes Zarządu

PROEKO Sp. z o.o.
ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa
tel.: (0 prefix 22) 827 59 00, fax.: (0 prefix 22) 827 58 57
zarzad@proeko.pl
---------------------------------------------------------------------


http://www.eurocertus.com/
EuroCertus jest zorientowaną na rezultaty firmą konsultingową, specjalizującą się w pozyskiwaniu funduszy europejskich oraz obsłudze inwestycji na rynku polskim i ukraińskim, budującą swój wizerunek oparty na wysokiej skuteczności, profesjonalizmie, indywidualnym podejściu do potrzeb Klienta oraz europejskim zasięgu działania. Nasze zaangażowanie w każdy projekt w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem czyni z nas wiarygodnego oraz godnego zaufania partnera.

Założyciele spółki od lat są zaangażowani w proces aplikowania o fundusze unijne. Naszym mocnym atutem jest zespół specjalistów, mający wieloletnie doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, zdobyte w różnych instytucjach, znanych i cenionych na rynku usług doradczych oraz konsultingowych. Współpracujemy ze specjalistami z wielu dziedzin gospodarki, instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Dotacje z Unii Europejskiej
EuroCertus oferuje Państwu usługi doradcze oraz kompleksową pomoc w procesie ubiegania się o dotacje unijne, przeprowadzimy Państwa przez wszystkie etapy procesu ubiegania się o dofinansowanie. Naszym celem jest odciążenie przyszłych beneficjentów w procedurze pozyskania funduszy unijnych poprzez profesjonalną i kompleksową obsługę na każdym etapie procedury aplikacyjnej – od pomysłu na dotację po jej rozliczenie końcowe.

Usługi świadczone przez EuroCertus związane z pozyskaniem dotacji:
poznanie Klienta oraz jego potrzeb inwestycyjnych,
analizę możliwości aplikowania o fundusze unijne oraz dobór optymalnego programu pomocowego,
dokonanie wstępnej oceny merytorycznej projektu,
optymalizację szans uzyskania dofinansowania - doradztwo w zakresie dopasowania i modyfikacji inwestycji pod kątem obowiązujących kryteriów wyboru projektów;
opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz pomoc w skompletowaniu pozostałych niezbędnych załączników,
pomoc w pozyskaniu i doborze źródeł finansowania projektu: kredyt/leasing
złożenie dokumentacji we właściwej Instytucji,
monitoring procesu oceny wniosków,
pomoc na etapie podpisania umowy dotacji.

EuroCertus udziela gwarancji pozytywnej oceny formalnej przygotowanej przez siebie dokumentacji !

Oferta specjalna!
EuroCertus prowadzi konsultacje dla przedsiębiorców samodzielnie przygotowujących dokumentację aplikacyjną. Przedmiotem konsultacji jest weryfikacja sporządzonej przez Państwa dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym.
Zadzwoń i umów się na konsultacje tel. +48 71/78 59 653,
lub mailem: dotacje@eurocertus.com

EuroCertus sp. z o.o.
Centrum Prawnicze Platon
ul. Krupnicza 13 lok. 201, 50 - 075 Wrocław

Biuro
tel/fax: +48 71/78 59 650

Dział Obsługi Klienta
tel. +48 71/78 59 653

ADRESY E-MAIL:
Biuro: biuro@eurocertus.com
Dział Dotacji: dotacje@eurocertus.com
Dział Finansowy: finanse@eurocertus.com
Dział AEO: aeokonsultacje@eurocertus.com
Dział Prawny: prawokonsultacje@eurocertus.com
Dział Szkoleń: szkolenia@eurocertus.com
Współpraca: wspolpraca@eurocertus.com
------------------------------------------------------------------


http://www.contract-consulting.pl/
Witamy na stronie firmy Contract Consulting,
Jesteśmy dynamiczną firmą konsultingową, która specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu funduszy europejskich dla przedsiębiorstw i samorządów. Od lat zajmujemy czołowe miejsca w rankingach firm konsultingowych.
Dla naszych Klientów pozyskaliśmy już ponad 170 mln PLN.
Wykonaliśmy ponad 40 studiów wykonalności na potrzeby samorządów starających się o dofinansowanie z funduszy UE.
Sporządziliśmy ponad 30 wniosków aplikacyjnych wraz z biznes planami i innymi załącznikami dla przedsiębiorstw ubiegających się o dotacje unijne.
Mamy na swoim koncie obsługę kilkudziesięciu prestiżowych inwestycji, w ramach których wykonaliśmy liczne ekspertyzy, analizy, biznes plany, czy raporty oddziaływania na środowisko.
Fachowe i rzetelne podejście do wszelkich zagadnień gwarantuje wysoką jakość wykonywanych przez nas usług.
Zapraszamy do współpracy

Contract Consulting Spółka z o.o.
Adres: ul. Rakowicka 30/2, 31-521 Kraków
Telefony:
Sekretariat (centrala): tel: (12) 413 33 99, fax: (12) 413 02 98
Dotacje unijne dla Przedsiębiorstw: tel: (12) 413 33 99 (centrala)
Kontakty email:
Biuro: biuro@contract-consulting.pl
Dotacje UE: msp@contract-consulting.pl
Oferty: marketing@contract-consulting.pl
Oferty współpracy: praca@contract-consulting.pl
Szkolenia: szkolenia@contract-consulting.pl
------------------------------------------------------------

http://www.dotacje.net/
Świadczymy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji zarówno z funduszy Unii Europejskiej jak i ze źródeł krajowych.
Współpracujemy ze specjalistami najwyższej klasy. Możemy dzięki temu zaoferować produkt o najwyższych standardach jakościowych po konkurencyjnych cenach.

FIRMA KONSULTINGOWA
RADOSŁAW SZUMSKI
tel. 0 501 780 646
(061) 847 90 87
fax: (061) 861 81 37
e-mail: biuro@dotacje.net
--------------------------------------


http://katalog.pf.pl/Konsultingowe-firm ... C-m12.html [adresy setek firm]


[Adres - trzeba wkleić w okno wyszukiwarki - do mojej ulotki w tej sprawie (z rysunkiem) wersji w HTML: http://forum.faktyimity.pl/index.php?t= ... 3&rid=2050 ]
Ostatnio zmieniony sob paź 11, 2014 7:29 pm przez admin, łącznie zmieniany 5 razy.

admin
Site Admin
Posty: 3946
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt sie 15, 2008 8:25 am

PROSZĘ O KONTAKT CHĘTNYCH DO PODJĘCIA SIĘ PRODUKCJI, SPRZEDAŻY PRZEDSTAWIONYCH MOICH PROPOZYCJI:
http://www.wolnyswiat.pl/25.html
Ostatnio zmieniony czw wrz 04, 2008 8:05 am przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.

admin
Site Admin
Posty: 3946
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt sie 15, 2008 8:26 am

Sz. P.

- Potrzebuję kredytu inwestycyjnego na 2 lata, tzn. po dwóch latach oddaję za jednym razem całość wraz odsetkami.
- Chcę by kwota była na koncie w państwa banku, a odsetki były naliczone tylko od momentu pobrania przeze mnie, i tylko od kwot pobranych z konta (nie wiem ile i w jakich odstępach czasowych będę potrzebował gotówki).
- Chcę mieć możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki, i by odsetki były proporcjonalnie mniejsze.
- W umowie musi być podana ostateczna - CAŁKOWITA - suma do oddania (po 2 latach, w orientacyjnej opcji: pobrania całej sumy od razu, i oddania jej w raz odsetkami).
- Nie jestem w stanie przedstawić (prawdziwego, legalnego..; nie mam zamiaru kombinować, oszukiwać) zaświadczenia o zarobkach.
- Nigdy nie byłem karany, nie miałem i nie mam zadłużeń (nigdy nie otrzymałem pożyczki).

Na jaką kwotę pożyczki mogę liczyć?
Ile będzie wynosić łączna - CAŁKOWITA - suma do oddania po 2 latach (dla orientacji)?25. MOJE ZGŁOSZENIA W URZĘDZIE PATENTOWYM
http://www.wolnyswiat.pl/25.html

Chcę dokonać kolejne zgłoszenia w U.P., i złożyć oferty producentom.

7. PROPOZYCJE BIZNESOWE, RÓŻNE POMYSŁY (www.wolnyswiat.pl )(15.06.2007 r.)
http://www.wolnyswiat.pl/7h5.html


Z poważaniem,
Piotr Kołodyński,
wynalazca i redaktor - www.wolnyswiat.pl

PS
Zgłoszeń dokonałem w 2002 i 2003 roku, i tak sobie leżą (tzn. starałem się już wielokrotnie w wszystkich bankach otrzymać pożyczkę (wymagają zaświadczenia o zarobkach*), znaleźć inwestora zamieszczając ogłoszenia).. Banki są zainteresowane inwestowaniem w konsumpcjonizm (...), i wsparciem od obywateli za pośrednictwem rządu...

* Byłem w stanie zacząć przygotowywać zgłoszenia (i pismo www.wolnyswiat.pl) dopiero po kilku latach zaprzestania odbioru radia i telewizji, i po 2 latach zaprzestania pracowania u kogoś (ogłupianie, stresy, zaangażowanie umysłu, brak czasu, chęci) – ZACZĄĆ!
A banki domagają się zaświadczenia o zarobkach...
Dziwne, dlaczego w Polsce mamy taki słaby rozwój...
W Polsce dokonuje się poniżej 100 zgłoszeń (nie wiadomo ile z tego jest sensownych) w U.P. rocznie na milion obywateli (i nie ma się co dziwić że tak mało, skoro banki domagają się degeneracji umysłowej, intelektualnej; konsumpcjonizmu (no to co Sz. Pan chce robić: truć, zabijać, wyczerpywać, marnotrawić – samochodzikiem, czy może dzięki mieszkanku, a może łącznie? To my natychmiast Sz. P. wesprzemy, tylko proszę zaświadczonko, że nie jest Pan zdolny do twórczej działalności dzięki zwykłej pracy (bo my nie wspieramy dziwaków, odmieńców)...))...


http://209.85.129.132/search?q=cache:HT ... =firefox-a

Niskie zaangażowanie sektora przedsiębiorczości w finansowanie działalności badawczo-rozwojowej świadczy z jednej strony o braku współpracy pomiędzy przemysłem i sferą nauki oraz wskazuje na strukturalną słabość sektora badawczo rozwojowego w Polsce, który w swej działalności skupia się głównie na badaniach podstawowych i w niewielkim stopniu reaguje na potrzeby rynkowe przedsiębiorstw. Potwierdzeniem słabości sektora B+R w Polsce i jego niedostosowania do potrzeb gospodarki rynkowej jest niewielka liczba zgłoszeń patentowych dokonywanych przez krajowe jednostki badawczo-rozwojowe w Europejskim Urzędzie Patentowym. W przypadku Polski liczba zgłoszeń patentowych w przeliczeniu na milion mieszkańców wynosi tylko 2,5 wobec 161 zgłoszeń dokonywanych średnio w UE2.


No i mogę sobie tak pisać, przytaczać przez kolejne lata...
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 9:15 pm przez admin, łącznie zmieniany 7 razy.

admin
Site Admin
Posty: 3946
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » wt wrz 09, 2008 10:03 am

A banki, jak to banki...
SYTUACJA GOSPODARCZA KRAJU (POZIOM ROZWOJU, ZAAWANSOWANIA TECHNOLOGICZNEGO), EKONOMICZNA LUDZI POMYSŁOWYCH, TWÓRCZYCH (STOPIEŃ WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU LUDZKIEGO) W RELACJI DO POSTĘPOWANIA BANKÓW
Bank z prawdziwego zdarzenia, progospodarczy, powinien udzielać kredytów przede wszystkim na wiarygodne, rozsądne, realne, propozycje biznesowe (proekologiczne, protechnologiczne, progospodarcze), a osobom wiarygodnym, z czystym kontem (niekaranym, bez zaległości w ew. spłatach itp.) bez, niekiedy absurdalnych*, wymogów – Co jest dalekowzroczne, w interesie nas wszystkich.
* Na moim przykładzie:
Jestem redaktorem niezależnego pisma i wynalazcą, osobą nigdy nie karaną, bez zaległości płatniczych, a mimo to od lat nie mogę się dalej posunąć, rozwinąć swojej działalności, otrzymać pożyczki, bo banki domagają się zaświadczenia o zarobkach – czyli jeszcze powinienem u kogoś pracować (intelektualnie, emocjonalnie i czasowo być zaangażowanym; stresować się; myśleć o pracy, przejściach z nią związanych. Wówczas osiągnąłbym może piątą część tego, co zrobiłem)(jak w takich warunkach zająć się biznesem?)...
Pytanie też brzmi: Ile mogę dać zarobić bankowi jako drobny sprzedawca warzyw i owoców, a ile jako współudziałowiec, a co dopiero przedsiębiorca... Kolejna sprawa to korzyści dla nas wszystkich z zaistnienia moich produktów; mojej wynalazczej działalności (ile lat zostało zmarnowanych, ile pomysłów zostało zaprzepaszczonych). Ale do bankowców to nie dociera, za trudne.../Czyż to nie genialne (po co mam się zajmować takimi rzeczami skoro mogę przez kolejne (np. zgłoszeń dokonałem 6 lat temu) lata zasuwać fizycznie)...

CO DO SAMYCH POŻYCZEK
Obecna forma udzielania pożyczek-spłat jest mało rozsądna. Np., teoretycznie, pożyczamy 100 tys. zł na 4 lata, a tak naprawdę dużo mniej, bo już po miesiącu zaczynamy oddawać pieniądze z sumy, którą pożyczyliśmy na, podobno, 4 lata (po 2 latach oddajemy ponad połowę pożyczonej sumy)...
Moja propozycja jest taka: proszę NAPRAWDĘ oferować pożyczkę na określony termin, tzn., na tym przykładzie, 100 tys. zł + odsetki oddaję POD KONIEC CZWARTEGO ROKU UPŁYWU TERMINU POŻYCZKI - dzięki temu mam do dyspozycji całą sumę przez cały okres, w ten sposób unikamy przelewów, liczenia, sprawdzania; dodatkowej pracy; zyskujemy oszczędność czasu, pracy, pieniędzy.


PROEKOLOGICZNA INWESTYCJA / ELEKTROWNIA WIATROWO-WODNA
http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewtopic.php?t=11

MOJE ZGŁOSZENIA W URZĘDZIE PATENTOWYM:
http://www.wolnyswiat.pl/25.html

22. MOJA KSIĄŻKA:
http://www.wolnyswiat.pl/22.html
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 9:14 pm przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.

admin
Site Admin
Posty: 3946
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » sob kwie 11, 2009 10:21 am

www.o2.pl | Sobota [11.04.2009, 06:43] 1 źródło
TWOJE KRZESŁO POWOLI CIĘ ZABIJA
Bo niemal każdy siedzi krzywo i za długo - twierdzą naukowcy.
A niewłaściwa pozycja na krześle kończy się poważnymi schorzeniami - zatorami w żyłach i bólem w plecach. Wedle amerykańskiego Krajowego
Instytutu Zdrowia ten ostatni dotknie 8 na 10 osób.
Siedzenie cały dzień to najgorsza rzecz, jaką można zrobić własnemu kręgosłupowi. Siedzenie kładzie dwukrotnie większy nacisk na kręgosłup niż stanie. A gdy człowiek do tego siedzi krzywo, rezultaty są opłakane - twierdzi dr Joel Press, dyrektor medyczny Spine & Sports Institute w chicagowskim Rehabilitation Institute.
Pochylanie się do przodu podczas siedzenia wygina kręgosłup w kształt litery C. Pozostawanie w tej pozycji przez kilka godzin dziennie bez ruchu to najkrótsza droga do bólu pleców.
Ruch dostarcza nerwom potrzebnych do funkcjonowania składników odżywczych. Tkwiąc w jednej pozycji, głodzimy nasze nerwy - twierdzi dr Press. JS

admin
Site Admin
Posty: 3946
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » sob kwie 11, 2009 11:07 am

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/k ... 35296.html
GWAŁT NA KRĘGOSŁUPIE
Dokonują go weekendowi sportowcy, sezonowi ogrodnicy i wszyscy sporadycznie, ale za to od razu bardzo intensywnie podejmujący wysiłki fizyczne. A potem jęczą i stękają.
Bo aktywnym fizycznie trzeba być przez cały rok, a nie tylko od czasu do czasu.

admin
Site Admin
Posty: 3946
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » sob kwie 11, 2009 11:11 am

MOJE ZGŁOSZENIA W URZĘDZIE PATENTOWYM:
http://www.wolnyswiat.pl/25.html

admin
Site Admin
Posty: 3946
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » ndz kwie 25, 2010 1:41 pm

25.04.2010 r.
APEL
Do producentów, klientów; społeczeństwa

Oto proekologiczna propozycja biznesowa.
Produkcja, sprzedaż, eksploatacja ZESTAWU: świderkowa turbina wiatrowa* (na szczycie, o średnicy masztu, ma zamocowaną turbinę Savoniusa, która służy do rozruchu (turbinę świderkową trzeba najpierw poruszyć, gdy się zatrzymała z braku wiatru)) + woltomierz + sprężarka powietrza + przestawnik reagujący na wartość ciśnienia powietrza i przekierowujący je do odpowiedniej butli + 3 butle na sprężone powietrze + generator (prądnica) prądu zasilany sprężonym powietrzem z butli + przełącznik na: + piec akumulacyjny + / kuchenka elektryczna z przełącznikiem mocy = prąd za darmo, czyste powietrze, ziemia, woda = zdrowie, lepszy stan środowiska, przyrody = mniej wydatków, strat, problemów. Do tego sprężone powietrze z butli można wykorzystywać do zasilania samochodów napędzanych sprężonym powietrzem.

* Turbina świderkowa (również Savoniusa) ma pionową oś obrotu, pracuje już przy prędkości wiatru 1,5 - 2 m/s , ptaki się o nią nie zabijają, pracuje cicho, wygląda estetycznie, więc można ją powszechnie stosować.


Do Parlamentarzystów, Rządu
Proszę zwolnić taką produkcję, sprzedaż, eksploatację z podatków, konieczności podłączania do sieci – w nadrzędnym dalekowzrocznym interesie nas wszystkich (...).

Z poważaniem,
Piotr Kołodyński
red. - www.wolnyswiat.pl


Więcej:
9. ELEKTROWNIA WIATR.-WODNA, WYKORZYSTANIE TURBINY SAVONIUSA, SPRĘŻONEGO POWIETRZA, ENERGII WODY, POLA MAGNETYCZNEGO
http://www.wolnyswiat.pl/9h2.html

4. ŹRÓDŁA ENERGII
http://www.wolnyswiat.pl/4h2.html
Piotr Kołodyński (Redaktor1966) - autor-red.:
Wolnyswiat.pl
- racjonalny system/rząd/zarządzenia
- PROEKO-energia, transport-BIZNES
- ludzie coraz bardziej wartościowi
- antyludzcy
- jawny status

admin
Site Admin
Posty: 3946
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » wt maja 11, 2010 12:53 pm

OTO KOLEJNA PROPOZYCJA BIZNESOWA, ODNOŚNIE TANIEGO W BUDOWIE I EKSPLOATACJI LOKUM

Otóż wymyśliłem następującą koncepcję:

Najpierw stawia się skorupę, część zewnętrzną, przyszłego lokum:
- robi piwnicę
- wylewa posadzkę
- stawia filary na rogach i jeden na środku – posadzki
- wylewa, niemal płaski, strop-dach
- okrywa strop-dach
- stawia jak najtańsze, z pojedynczych, ale grubszych szyb ściany między zewnętrznymi filarami (oszklone ściany mają głównie za zadanie chronić przed deszczem i wiatrem)
- montuje żaluzje na oszklonych ścianach
- dopiero wówczas buduje się, w środku, część mieszkalną, nie stykającą się z oszklonymi ścianami zewnętrznymi (zostawia się np. metrowej szerokości luz), z płyt kartonowo-gipsowych opartych o strop (między nimi umieszcza się, w zewnętrznych ścianach, styropian). – Ten etap można wykonać samemu (a samo wykańczanie części wewnętrznej może trwać, praktycznie, dowolnie długo). Przy czym do wykonania, stanowiącego podparcie, konstrukcję nośną, dla płyt kartonowo-gipsowych, szkieletu można wykorzystać drewniane odpady (listwy, kantówki, pocięte wzdłuż grube deski) po jakiejś budowie.
Dla zwiększenia komfortu wspólnego mieszkania, gdy jest więcej osób, by zapewnić izolację akustyczną, można wewnątrz postawić jedną, dwie (bądź więcej) podwójne, wypełnione wełną mineralną ściany, np. dzieląc całą część wewnętrzną na 4 części.
Taki budynek jest o wiele tańszy w budowie od innych, ma b. trwałą \"elewację\" z szkła, oraz jest bardzo dobrze - jego wewnętrzna część mieszkalna - izolowany przed utratą ciepła, bo dochodzi jeszcze metrowej grubości warstwa powietrza i ściana zewnętrzna, w tym chroniąca przed odbierającym ciepło wiatrem, deszczem.
Ostatnio zmieniony sob paź 11, 2014 7:30 pm przez admin, łącznie zmieniany 2 razy.

admin
Site Admin
Posty: 3946
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » wt maja 11, 2010 1:03 pm

Dotychczasowe zainteresowanie moimi propozycjami biznesowymi jest zerowe...
http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewtopic.php?t=11

Podobnie jak wsparciem mnie...
WPŁATY I WYDATKI
http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewtopic.php?t=113
MOJA KSIĄŻKA - WOLNY ŚWIAT
http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewtopic.php?t=73

Jak również współpracą...
http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewforum.php?f=2

Podobnie pewnie jest ze zrozumieniem...
31. „LUDZI DZIELIMY M.IN. NA…”
http://www.wolnyswiat.pl/31h1.html
Piotr Kołodyński (Redaktor1966) - autor-red.:

Wolnyswiat.pl

- racjonalny system/rząd/zarządzenia

- PROEKO-energia, transport-BIZNES

- ludzie coraz bardziej wartościowi

- antyludzcy

- jawny status

admin
Site Admin
Posty: 3946
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: MOJA DZIAłALNOść BIZNESOWA, A WŁAŚCIWIE JEJ BRAK...

Postautor: admin » sob lis 24, 2018 7:34 pm

http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawn ... wynalazcy/
https://www.portalfk.pl/rozliczanie-wyn ... 6023.html# | 7 lutego 2018
Za wynalazek należy wypłacić wynagrodzenie i żadną umową nie można tego wyłączyć

W 2007 r. W.P. zawarł z Elektrociepłownią „X.” umowę dotyczącą opracowania i wykorzystania innowacyjnego projektu ogrzewania wody w kotłach parowych. Strony uzgodniły, że wynalazcy zostanie wypłacone wynagrodzenie, które zostanie uzgodnione w odrębnej umowie, przy czym jego wysokość miała zostać ustalona po upływie terminu wykorzystania wynalazku w oparciu o zysk osiągnięty przez Elektrociepłownię „X.”. Ponieważ strony nie podpisały umowy dotyczącej określenia i wypłaty wynagrodzenia twórca wielokrotnie występował do elektrociepłowni z pytaniami o wypłatę należności. Po upływie kilku lat od zawarcia umowy W.P. wystąpił z pozwem domagając się zasądzenia niemal 370 tys. zł wraz z odsetkami za wykorzystanie wynalazku.

Sądy I i II instancji uznały zasadność jego roszczeń.

Jeżeli zaś nie uzgodniono jego wysokości, wynagrodzenie to ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku (jeżeli twórca był pracownikiem). Ponadto – jeżeli umowa nie stanowi inaczej – wynagrodzenie wypłaca się w całości lub w częściach.

Jeżeli nawet wynalazca i przedsiębiorca korzystający z wynalazku nie uzgodnili wynagrodzenia, to korzystający z niego obowiązany jest do zapłaty za korzystanie z wynalazku.

Art. 22 ust. 2 Prawa własności przemysłowej stanowi bowiem, że w sytuacji, gdy strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie to ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Wynalazca niebędący pracownikiem także ma prawo do wynagrodzenia.


Wróć do „RÓŻNE”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość