01.05.2012 r. - WPROWADZ. RACJONALNEGO USTR.

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » śr sie 22, 2012 7:24 pm

Musimy osiągnąć normalność na świecie (nie ma innej alternatywy/nie ma większego obowiązku dla świadomych istot. Nie ma innego celu dla mojego istnienia)!!!
System polityczny będzie skuteczny jedynie wtedy, gdy nie będzie się opierał na wierze w niego, a tylko na skutecznych rozwiązaniach (więc jeśli ktoś w wywodach zawiera komunikaty w rodzaju: „Wierzę w demokrację, w ludzi... Dzięki wierze w Boga...”, to można sobie darować dalszy ciąg...).
System, w którym podejmuje się decyzje niepodważalne: logiczne, dogłębnie, a więc rzeczywiście, etyczne, czyli także dalekowzroczne, a więc po całościowej analizie, takim wnioskowaniu, tego wykazaniu jest NIEPODWAŻALNY!
[Oczywiście wniosek ten nie opiera się na wierze w ten system, w jakiś ludzi, tylko na jego logicznie wykazanych efektach, w tym odpowiednich działań odpowiednich ludzi, co jest obwarowane spełnieniem odpowiednich warunków (...).]


KONSTRUKTYWNA DYKTATURA/USTRÓJ RACJONALNY
Każdy może przedstawić projekt, i każdy może go podważyć na ogólnodostępnym forum rządowo-ludowym.

Jest coś, co NIGDY nie było (z oczywistych względów – bo od zawsze rządzą, a by przestali, psychopaci i ich pomocnicy debile) stosowane, a mianowicie: konstruktywna dyktatura opierająca się na całościowych, nie podważonych merytorycznie argumentach. A podważyć w niej propozycje może - ale wyłącznie merytorycznie - każdy! – To jest podwójne zabezpieczenie: trzeba całościowo, czyli dogłębnie, a więc rzeczywiście, etycznie, w tym dalekowzrocznie wykazać, udowodnić zasadność propozycji, a dopiero gdy nikt tego merytorycznie nie podważy – to drugie zabezpieczenie, staje się ona decyzją, na podstawie której podejmuje się działania. A więc nie decyduje się w niej kierując się emocjami, nie postępuje egoistycznie, krótkowzrocznie, bezmyślnie, nie decyduje w niej głos większości, kast, np. górniczej, rolniczej, religijnej, grup biznesowych, ludzi zasobnych finansowo, itp., itd.; nie realizuje się w niej utopii!

Jeszcze inaczej:
Na czym polega realizowanie założeń racjonalnego ustroju/co to jest konstruktywna dyktatura (czyli przeciwieństwo obecnej: destrukcyjnej - opierającej się na rządach finansistów, bankierów, fabrykantów, kooperujących z nimi polityków, w tym z pomocą przekupionych, podporządkowanych, opanowanych przez nich mediów; niszczycielskich, pogrążających, wszechstronnych destruktorów).
W skrócie:
- otóż w takim systemie decydują wyłącznie - merytorycznie niepodważone - racjonalne argumenty, które może przedstawić nawet jedna i to dowolna osoba, a nie głosowanie;
- nie wolno szkodzić, niszczyć, degenerować, pogrążać przyrody, środowiska, zasobów, ludzi, w tym przyszłych pokoleń, realizować utopii, a wręcz przeciwnie - wolno dokonywać wyłącznie pozytywnych inwestycji, a więc trzeba postępować, działać JEDYNIE konstruktywnie, czyli osiągać pozytywne cele, w tym, wszechstronnie, doskonalić nasz gatunek, a więc sytuacja na Ziemi ma być, wszechstronnie, coraz lepsza!


Przedstawiam najkrócej jak to jest merytorycznie możliwe, jak powinny przebiegać profesjonalne, a więc możliwie najkorzystniej, wybory na radnego, posła, senatora, ministra, członka rządu, i na inne funkcje, stanowiska:
- na przykładzie polityków: na stronie głównej portalu Sejmu trzeba zamieścić link do ogólnodostępnego forum, gdzie po zarejestrowaniu się każdy obywatel RP może zgłosić swoją kandydaturę, po wypełnieniu odpowiedniego formularza (dzięki czemu każdy może sam porównać poziom, kompetencje kandydatów). Po pozytywnej weryfikacji najlepszych ofert, niezależna, kompetentna, składająca się z profesjonalistów z odpowiednich dziedzin komisja wyborcza dokonuje jawnie, w sposób merytorycznie uzasadniony wyboru kandydatów na odpowiednie stanowiska, a ich wybór staje się prawomocny po 3. miesiącach, w czasie których można składać, wyłącznie merytorycznie uzasadnione, zastrzeżenia, skargi, kontrpropozycje. W czasie kadencji także można, merytorycznie, podważyć czyjeś kompetencje, a w razie stwierdzenia tego zasadności, na podstawie nawet jednego niepodważonego głosu obywatelskiego, trzeba usunąć ze stanowiska osobę nie nadającą się do pełnienia tego zadania, czy, gdy ktoś inny ma lepsze predyspozycje.


ZABEZPIECZENIA
Za zmilczanie osób wybitnych, za niedopuszczenie do głosu, za jego nieupublicznienie - w przypadku merytorycznych, rzetelnych, całościowo przeanalizowanych, wykazanych/racjonalnych argumentów - odpowiadałoby się jak za zdradę narodową. Publicznym msm do przedstawiania takich argumentów powinno być rządowo-ludowe forum internetowe, gdzie rząd, każda inna osoba przedstawia całościowo wykazane propozycje, a KAŻDY może je - merytorycznie - podważyć.

Za ignorowanie merytorycznych kontrargumentów, za ignorowanie racjonalnych projektów, za szkodliwe działania odpowiadałoby się jak za zdradę narodową.

*Zdrada narodowa = (najczęściej) szubienica.


Kolejnym zabezpieczeniem jest jawny status

Wszyscy ludzie muszą mieć w widocznym msu identyfikatory z numerem identyfikacyjnym (odpowiednik tablic rejestracyjnych w samochodzie) – plakietkę z elektronicznym chipem (umożliwiającym zeskanowanie m.in. nu identyfikacyjnego). Identyfikatory wyposażone byłyby w wyświetlacz i odbiornik, by zawsze pokazywały aktualny status, by nie trzeba było wymieniać plakietki. Wymusi to bardziej uczciwe i mniej uciążliwe postępowanie (np. będzie można wysyłać do banku danych inf. m.in. o trujących innych nikotynowcach, osobach przymuszających do słuchania radia, jazgotu muzycznego, dźwięków z słuchawek, ciamkania, strzelania gumą do żucia, uciążliwych psiarzach itp.), oraz ułatwi pracę policji itp. służb (m.in. zwiększy skuteczność ich działania, w tym szybkość identyfikacji, dokonywania zapisu do komputera, znajdywania przestępców, zmniejszy przestępczość, koszty dochodzeń).

Każdy posiadacz identyfikatora posiadałby także kierunkowy (elektroniczny element wysyłający żądanie podania nu identyfikacyjnego i odbierający inf. umieszczony w stalowej, zaślepionej z tyłu rurce), o zasięgu kilkunastu metrów skaner z funkcją zapisu i kierunkowego wysłania zapisanych danych innym osobom – świadkom.


Tylko osoby o statusie: przeciętna pożyteczna, wartościowa potencjałem, pożyteczna, bardzo pożyteczna, wybitna mogą się ubiegać o pełnienie ważnych funkcji, zajmowanie stanowisk publicznych.


Osoby o statusie: »wybitna« powinny mieć tło numeru identyfikacyjnego w kolorze indygo, »bardzo pożyteczna« - górna połowa w kolorze indygo, a dolna w kolorze fioletowym, »pożyteczna« w kolorze fioletowym »wartościowa potencjałem« w kolorze zielonym, »przeciętna pożyteczna« w kolorze jasno szarym, »przeciętna niepożyteczna« w kolorze ciemno szarym, »szkodliwa biernie« w kolorze czarnym, »szkodliwa aktywnie« - górna połowa w kolorze czarnym, a dolna w kolorze czerwonym, »b. szkodliwa« w kolorze czerwonym (w każdym przypadku litery powinny być w kolorze białym).

Osobniki o statusie: aktywnie szkodliwy/a, b. szkodliwy/a (psychopata/ka, debil/ka, upośledzony/a psychicznie, o uszkodzonej psychice, chory/a, wypaczony/a umysłowo, zarażony/a HIV/, HCV, degenerat/ka-nikotynowiec/ówka/,narkoman/ka/,alkoholik/czka, pedofil/ka, oszust/ka, złodziej/ka) muszą, na żądanie osoby o statusie: wybitna, b. pożyteczny/a, pożyteczny/a, wartościowa potencjałem, przeciętna pożyteczna, opuścić jej towarzystwo, dane mse, nie zbliżać, nie interesować się. Muszą też, odpowiednio do swojego postępowanie, stanu, efektów oddziaływania, mieć zakaz spozierania wzrokowego na innych ludzi, itp.

Na portalu: www.jawnystatus.pl każdy może zapoznać się z podstawowymi danymi wszystkich obywateli wg ich nu identyfikacyjnego, oraz umieścić tam - jawnie, czyli podając swój nr identyfikacyjny - swoją opinię, informację o danej osobie po wypełnieniu tam standardowego, przejrzystego elektronicznego formularza, z opcją dołączenia zdjęć, nagrania dźwięku i, preferowanego, filmu. Trzeba też umożliwić wysłanie zawiadomienia z telefonu: SMS-em, MMS-esem. Osoby szkodliwe, łamiące normy współżycia społecznego, prawo, m.in. traciłyby prawo do ochrony danych osobowych, swojego wizerunku.

PS
Kto będzie temu przeciw: osoby pożyteczne, konstruktywne, wybitne, pozytywnie wyróżnione, które awansowały, noszące swój identyfikator z dumą, czy osobnicy pasożytniczy, szkodliwi, destrukcyjni (czyli nie tylko nie wnoszący pozytywnego wkładu, ale jeszcze pochłaniający efekty pracy innych; pogrążający ludzi, społeczeństwo, państwo)(więc co powinni mieć do powiedzenia)...

----------------------------------------------------------------------------------

Jan Kochanowski (1530-1584 r.): \"Polak nowe przysłowie sobie kupi - przed szkodą i po szkodzie głupi\"...
Ciekawe, czy przez kolejne 5 wieków dalej będzie to aktualne...

Nie ma, poza destrukcyjną dyktaturą, równie nieefektywnego systemu jak system, w którym to masy mają wpływ na podejmowane decyzje, czego dowodem jest lawinowo rosnąca ilość i skala problemów...

----------------------------------------------------------------------------


Jacy rządzący, takie efekty, w tym tacy rządzący, rządzeni...
Kim są, to akceptujący, a przeciwni konstruktywnym zmianom, rządzeni...


Więc, czy wreszcie dotarło, że ani jedni z was - tzw.„oni”, ani wy wolni od „onych” nie potraficie podejmować decyzji w ramach REALIÓW gatunkowych, środowiskowych, przyrodniczych, ekonomicznych, zdrowotnych, gospodarczych...; że stajecie się w wyniku degeneracji umysłowej, psychicznej coraz bardziej destrukcyjni...; wolni... od zasobów Natury, zdrowia, niezależności od innych, w tym bankierów, lekarzy...
Że decyzje muszą obejmować WSZYSTKIE REALIA, a nie opierać się na realizacji naśladowanych, wpojonych, utopijnych dogmatów (np. co dobrego, normalnego, pięknego, wzniosłego, szlachetnego, normalnego jest w degenerowaniu naszego gatunku, w tym w rodzeniu debili, psychopatów, kalekich, upośledzonych, nienormalnych, chorych, brzydkich osobników; dewiantów, destruktorów, niszczycieli, w przeroście naszego gatunku, rabowaniu, przerabianiu tzw. surowców i innych zasobów na śmieci, spowodowanych degeneracją, skażaniem, truciem, przeludnieniem, głodem, w wyniku walk etnicznych, konfliktów, wojen chorobach, bez żadnej, bądź w wyniku negatywnej selekcji śmierci...)...


Powszechnie niezrozumiałe OCZYWISTOŚCI.
To, co przynosi szkody, przyczynia się do zła jest - co oczywiste dla osób o normalnie pracującym umyśle - złe. To, co przynosi korzyści, przyczynia się do dobra jest - co oczywiste dla osób o normalnie pracującym umyśle - dobre.
Wniosek: skoro jest powszechnie i pod każdym względem nienormalnie, źle, tzn. że postępuje się nienormalnie, źle, w tym nazywa sprawy na odwrót.

PODSTAWOWĄ SPRAWĄ JEST WŁAŚCIWA INWESTYCJA, RESZTA TO EFEKT POZYTYWNEJ LAWINY
Masy są takie, jakimi je, bezpośrednio, pośrednio, ukształtowano. Ludzie świadomi są tacy, jakimi ich ukształtowali ludzie świadomi. Ludzie wybitni są tacy, jak sami się ukształtowali.
Kluczową przyczyną niepowodzeń w konstruktywizmie jest nie branie w nim udziału...
Za to do destrukcji jest zawsze więcej chętnych niż potrzeba!
(Piszę o tym od 2000 r., i robię to na wiele sposobów, bezskutecznie (na moim przykładzie: wpłaty w ciągu 11 lat mojej pracy wyniosły (w 8. roku): 100 zł, wsparcie medialne = 0, chęć współpracy z czyjekolwiek, w tym polityków, biznesmenów, mediów, strony = 0...))
Dlaczego jest od zawsze, wszechstronnie źle? Dlatego, że nie ma jak być, nie opłaca się być konstruktywnym.../dlatego, że opłaca się być osobą destrukcyjną (...)/czyli dlatego, że, od zawsze, wszechstronnie, jest na odwrót (...)...
Co zrobić, by było normalnie, coraz lepiej, dobrze? Wspieraj, w tym finansowo, umożliwiaj im działanie, zachęcaj, nagradzaj (a nie uniemożliwiaj, zniechęcaj, odstraszaj) tych, którzy potrafią to zrealizować, a zniechęcaj, karz za szkodzenie osobników, którzy doprowadzili, i to kontynuują, do złej sytuacji (więc nie postępuj absurdalnie, na odwrót, utopijnie)!
Działania mają być nie populistyczne, krótkowzroczne, utopijne, tylko całościowo przeanalizowane, przygotowane, racjonalne, skuteczne!
PS
Proszę odstawić trującą telewizję, radio i sekciarzy. A w tego mse stosować zdrową, pozytywnie kształtującą, konstruktywną alternatywę:
- www.wolnyswiat.pl
- www.pzepr.pl
- www.racjonalnyrzad.pl


Dla nich zyski, a dla Was koszty, długi...
PKB jest tym wyższy w gospodarkach prokonsumpcyjnych, im bardziej się zadłuży, a im wyższy jest PKB, tym bardziej można się zadłużać...
GOSPODARKI PROKONSUMPCYJNE OPIERAJĄ SIĘ NA DŁUGACH zaciąganych przez rządzących, firmy, obywateli, a następnie pieniądze te, dzięki konsumpcjonizmowi (odpowiednik narkomanii), trafiają do finansistów, bankierów, fabrykantów, kooperujących z nimi mediów i polityków, a produkty, które b. szybko stają się śmieciami, trafiają na wysypiska! A taka produkcja, konsumpcja jest związana także z rabunkiem surowców mineralnych i innych zasobów, skażaniem, truciem, degradacją środowiska, zagładą przyrody, życia na ziemi!
Za coś takiego należy się szubienica, a nie bogactwo, prestiż, podziw!


Prokonsumpcyjne gospodarki opierają się na dotacjach/pożyczkach/długach...
PKB zwiększają także kreowane (podczas tzw. pożyczania, a więc wykonywania usługi).../wirtualne pieniądze, przepływy, dla statystyki, gotówki, zbędne wydatki/usługi, zakupy, a także zwiększone ceny produktów i usług...
W skrajnym przypadku, dany kraj może mieć najwyższy PKB w dziejach świata, mimo nie wyprodukowania ani jednego bochenka chleba, za to dzięki zrobieniu milionów ekskluzywnych (pozłacanych, wysadzanych diamentami) trumien...

Pieniądze czy pożytek?
Przecież nie powinno chodzić o przekazywanie sobie pieniędzy, pod pretekstem zaspokajania - wyimaginowanych, wmawianych - potrzeb, o gromadzenie pieniędzy, tylko należy zaspokajać, w sposób całościowo przemyślany, przegotowany, realizowany, racjonalnie zasadne potrzeby, osiągać pozytywne efekty!

Należy inwestować dla całościowo przemyślanych, przeanalizowanych, bezpośrednich czy/i pośrednich korzyści, a nie dla zwiększania ilości pieniędzy.
A więc pożycza się na umówiony procent z zysków, a jednocześnie odnosi inne korzyści z działalności, a nie: a co mnie to obchodzi co ktoś robi z moimi/tymi pieniędzmi (czy np. produkuje jakieś trujące chemikalia, tzw. leki, narkotyki, rabuje i przyczynia się do spalania ropy, węgla, drzew), byle oddał mi pożyczkę + odsetki...
I oczywiście ponosi się wszystkie rzeczywiste koszty działalności – już to w znacznym stopniu zniechęcałoby do szkodzenia (np. benzyna w tym przypadku kosztowałaby co najmniej kilkaset zł za litr). Kolejnym sposobem zapobiegania szkodzeniu jest wprowadzenie ZEZWOLEŃ/KONCESJI EKONOMICZNO-EKOLOGICZNO-ZDROWOTNO/ETYCZNYCH.
_______________________________________________

PO CZYM ROZPOZNAĆ POLITYKA PSYCHOPATĘ/KĘ – PO:
- ogłupianiu, manipulowaniu, kłamaniu, wykorzystywaniu, pogrążaniu,
- tworzeniu, zwiększaniu, zastępowaniu jednych problemów następnymi,
- osiąganiu efektu negatywnej lawiny.
PS1
Są powszechnie we wszystkich rządach, władzach.
PS2
Potrafią przekonująco obiecać, co tylko sobie ich ofiary życzą. Np.: jeśli chcecie państwo otrzymać po milionie zł, to na nas zagłosujcie! Mija ostatni rok kadencji, więc wyborcy się pytają o ten 1 mln zł dla każdego obywatela. A w odpowiedzi usłyszą, że opozycja podczas głosowania perfidnie opowiedziała się przeciw [bo oni wcześniej „nie wiedzieli”, że opozycja się na to nie zgodzi...] uszczęśliwieniu [olbrzymim długiem...] rodaków! Ale jeśli wybierzecie nas państwo na drugą kadencję, to zmienimy konstytucję [podczas dotychczasowej kadencji nie mogli jej zmienić...], tak by opozycja nie mogła zniweczyć naszego dzieła dla Narodu! Mija ostatni rok drugiej kadencji. Więc wyborcy ponownie dopytują się o obiecany milion dla każdego obywatela. A to opozycja znów stanęła na drodze do szczęścia, i uniemożliwiła zmianę konstytucji [bo oni wcześniej „nie wiedzieli”, że opozycja się na to nie zgodzi...] z nienawiści do ludu! Ale jeśli wybierzecie nas państwo na trzecią kadencję, to wprowadzimy, dzięki naszemu przewodnictwu, naszym europosłom, w tym dzięki temu, że niektórzy z nich zajmują wysokie stanowiska w europarlamencie, odpowiednie zmiany w Eurokonstytucji [podczas dotychczasowej kadencji nie mogli jej zmienić...] tak, by opozycja nie mogła ponownie stanąć nam na drodze do realizacji tego wiekopomnego dzieła... I tak można to ciągnąć, i jest to, w najprzeróżniejszych kombinacjach, ciągnięte, w nieskończoność...
A ich ofiary nie zastanowią się ani nad, od zawsze, nie realizowaniem obietnic, ani nad rzeczywistymi konsekwencjami, gdyby doszło do realizacji tych obiecanek, ani nad ich realnością...

Po czym rozpoznać polityka racjonalistę – po:
- prawdomówności, w tym szczerości, przedstawianiu całościowych rozwiązań,
- zmniejszaniu, rozwiązywaniu, zapobieganiu problemom,
- osiąganiu efektu pozytywnej lawiny.
PS1
Jeszcze nigdy nigdzie nie dano rządzić racjonalistom.
PS2
Celem istot żywych nie może być gromadzenie pieniędzy, bo to przyczynia się do powstawania i zwiększania problemów, prowadzi do wszechstronnej zagłady (nie można wyceniać i sprzedawać/zamieniać powietrza, wód, gleb, przyrody/naturalnych, życiodajnych/niezbędnych istotom żywym zasobów na pieniądze)!


Jak - DOBITNIE/NIEPODWAŻALNIE - wykazałem: ludźmi - od zawsze - rządzą psychopaci i ich współpracownicy: debile, dlatego realizowane są utopie, bo tylko w nich mogą prosperować, w tym zaspokajać swoje anormalne, destrukcyjne potrzeby takie osobniki. W efekcie ma mse wszechstronna destrukcja, selekcja negatywna, degeneracja, zagłada, w tym samozagłada. Więc OBOWIĄZKIEM ludzi świadomych jest obrona siebie, innych, przyrody; życia na Ziemi! W każdy, aby SKUTECZNIE sposób! Więc wzywam do takich - dogłębnie, a więc rzeczywiście, etycznych, w tym dalekowzrocznych - działań!
PS
Można to ująć jeszcze tak: rządzący psychopaci i ich współpracownicy kontynuują rzemiosło, tradycje swoich przodków zajmujących się torturowaniem, paleniem, niszczeniem, grabieniem, opanowywaniem, podporządkowywaniem/eliminacją niepodporządkowujących się, stanowiących dla ich interesów zagrożenie, w tym posiadając intelektualny, majątkowy, zasobowy, ludzki potencjał...!

Współpracownikami, pomocnikami rządzących destruktorów są nie tylko z nimi bezpośrednio, pośrednio współpracujący, w tym wspierający ich właściciele, pracownicy mediów, realizujący ich utopie, ale również zmilczający konstruktywne propozycje, osoby wybitne właściciele, pracownicy mediów oraz również ci członkowie społeczeństwa/obywatele/wyborcy, którzy nie wspierają osób wybitnych, ich projektów, działań, a także ci, którzy wybierają do tzw. rządzenia destruktorów...! Więc takie osoby także są winne, współwinne sytuacji, a nie tylko „oni” („oni” bez nich nic by nie zrobili! „Oni”, gdyby wspierane były osoby o pozytywnym potencjale nie zajmowaliby ważnych stanowisk, a więc nie mogliby na taką skalę szkodzić!)...!

JEST CORAZ POWSZECHNIEJ I BARDZIEJ NIENORMALNIE...! – W CORAZ WIĘKSZYM STOPNIU DOMINUJĄ, ŚWIATEM, NA MAŁĄ, ŚREDNIĄ I DUŻĄ SKALĘ, RZĄDZĄ OSOBNIKI NIENORMALNE: PSYCHOPACI I WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIMI DEBILE...!
Co można było znienormalnić zostało znienormalnione: ustanawiane i realizowane ustroje, w tym polityka, wybory, przekaz informacji, edukacja, szkolnictwo, nauka, traktowanie psychiki, umysłu, w tym intelektu, produkcja rolna, odżywianie się, sposób i skład żywności, forma i realizacja lecznictwa, ekonomia, gospodarka, produkcja, prokreacja, założenia i podejście do środowiska, przyrody, natury!!! Nawet normalność została nazwana i jest traktowana jako nienormalność...! To są konsekwencje płodzenia, rodzenia, tworzenia osobników nienormalnych, chorych, psychopatycznych, debilnych!!!

Psychopaci i ich współpracownicy już pokazali co potrafią: do jakiego stanu doprowadzili ludzkość, przyrodę, planetę...!!!
Proponuję, by teraz umożliwić działanie ludziom o wręcz przeciwnym profilu psychiki, umysłu, a mianowicie konstruktywistom w oparciu o racjonalne argumenty, projekty!

Ma mse pozytywny rozwój czy degeneracja, regres naszego gatunku...
CELEM ŻYCIA PSYCHOPATÓW/EK JEST (w sposób świadomy) BEZKARNE I JAK NAJWSZECHSTRONNIEJSZE SZKODZENIE, POGRĄŻANIE (w tym wmawiając bezpośrednim ofiarom, otoczeniu, że postępują słusznie, dobrze, mają rację, a to ich ofiary, w tym broniąc się, innych są nienormalne, winne, złe, powinny zaprzestać się, innych bronić, za to się leczyć, by zapewnić sobie bezkarność, manipulować, ogłupiać, zyskiwać aprobatę, poparcie, czyli by szkodzić i w ten sposób)...!
CELEM ŻYCIA DEBILI/EK JEST OSIĄGNIĘCIE, ZA WSZELKĄ CENĘ, KARIERY, WŁASNA PROSPERITA (w tym zrównując do swojego, a jeszcze lepiej zniżając do jeszcze niższego od własnego poziomu innych, czyli pogrążając. Co zapewnia lojalność, współpraca z psychopatami)...! STĄD REALIZUJE SIĘ UTOPIE (w tym nazywa sprawy na odwrót) – SĄ ICH TWÓRCY I WYKONAWCY...!
Państwo swojego szkodliwego zachowania, destrukcyjnego postępowania nie wymyślili, tylko naśladują, uczą i rozpowszechniają to wśród następnych...!
Ludzie kalecy psychicznie, upośledzeni umysłowo; chorzy; nienormalni, w sposób świadomy, nieświadomy, uświadomiony, nieuświadomiony, bezpośrednio, pośrednio, jawnie, niejawnie, doprowadzają do swojego stanu, a niekiedy i gorszego od własnego, innych (powstają efekty lawiny)...!
Proszę zwrócić uwagę na to, kto i jak jest aktywny, wydaje, w tym zajmuje się powtarzactwem, powoduje dźwięki, hałasy, działa wizualne, i jakie są tego skutki – ludzie normalni, inteligentni, etyczni, czy osobniki nienormalne, psychopatyczne, debilne...!
To jest zaśmiecanie umysłu, stresowanie, irytowanie, znęcanie się, dręczenie; szkodzenie, uszkadzanie psychiki; genów; obniżanie potencjału m.in. osobom wartościowym, wybitnym, w tym posiadającym umysł analityczny, czyli to, co odbierają analizują, oraz uniemożliwianie pełnego, a niekiedy nawet elementarnego rozwoju potencjalnie wybitnym jednostkom, czego skutkiem jest, powszechne, niezrozumienie nawet elementarnych spraw, a w wyniku tego ponosimy straty, wydatki, mamy problemy, tragedie, potworności!
Osobnikom świadomie destrukcyjnym, nieświadomie destrukcyjnym (nierozumiejącym nawet elementarnych spraw) nie wolno nie tylko zajmować stanowisk, podejmować decyzji mających wpływ na innych, ale również pozwolić, by w jakikolwiek inny sposób szkodzili innym! Stąd konieczne jest m.in. wprowadzenie jawnego statusu (...).


Normalnym, pozytywnym, konstruktywnym, prawym, ludziom PRZEKAZ, INNA DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻY OSIĄGANIU POZYTYWNYCH EFEKTÓW. Ludziom upośledzonym psychicznie, niedorozwiniętym, ułomnym umysłowo, nienormalnym, chorym, szkodliwym, destrukcyjnym przekaz, inna działalność służy do osiągania negatywnych efektów, szkodzenia, niszczenia.


Odpowiednikiem ludzi w świecie zwierząt są pszczoły, osy, szerszenie...
Ludzki umysł ma tendencję do specjalizowania się, doskonalenia, w preferowanym kierunku - zgodnie z tym, co odbieramy, o czym myślimy, co robimy - odpowiednio: degeneracji/rozwoju; destrukcji/konstruktywizmie.
PS
Czy można być zdrowym, szczęśliwym w chorym, nieszczęśliwym społeczeństwie...


OCENIAJCIE WYŁĄCZNIE PO EFEKTACH (nie na podstawie zajmowanego stanowiska, wyglądzie, deklaracjach, intonacji głosu, msu, okolicznościach wypowiedzi; formie, treści wypowiedzi)...!

Tak, jak są pożyteczne i szkodliwe programy (często się maskują, udają pożyteczne), tak są, analogicznie, pożyteczne, konstruktywne, pozytywne, oraz szkodliwe, destrukcyjne, negatywne, psychiki, umysły, a, w efekcie, ludzie. Tak, jak szkodliwe programy niosą szkody, tak, analogicznie, szkodliwi ludzie powodują straty. Więc należy, analogicznie do programów antywirusowych, barier przeciw szkodliwym programom, działaniom, stworzyć jednostkę diagnozująca, weryfikująca, ustalającą potencjał, by jak najskuteczniej ustalać, kto kim jest, chronić, rozwijać ludzi wartościowych, ograniczać szkodliwą działalność osobników szkodliwych, zniechęcać do destrukcji, mobilizować do pozytywnego rozwoju, wkładu, awansu, m.in. przydzielając odpowiedni status, wiążący się z odpowiednimi możliwościami, korzyściami, profitami/ograniczeniami, sankcjami, restrykcjami.
Psychopatom, debilom; kanaliom (pdk) chodzi oto, by odnieść własny sukces reprodukcyjny (a nie o działanie w skali gatunku, a więc o pozytywną prokreację), przekazanie własnych genów, więc jeśli ktoś sprzyja temu celowi, to też może liczyć na wsparcie. A pozostali, stanowiący konkurencję, zagrożenie dla własnego sukcesu, muszą być niszczeni! A ponieważ oficjalne niszczenie powodowałoby sprzeciw, więc nazywa się je pomaganiem, ratowaniem, czynieniem dobra, itp, czyli - JAK WIDAĆ (...) - na odwrót...!
Dotychczas rządzący, ich wspierający, z nimi współpracujący, kooperujący: właściciele i pracownicy mediów, fabrykanci, bankierzy - beneficjenci, prosperujący dzięki zastanej sytuacji: realizacji utopii - nie chcą, by oficjalnie przedstawiono o nich, spowodowanej przez nich sytuacji PRAWDĘ: wykazano ich niekompetencję, szkodliwość» okazać się pdk» być skompromitowani» obnażeni» tracić profitów, możliwości realizowania swoich potrzeb szkodzenia, niszczenia; pogrążania...!
Proszę się zastanowić: co ma na celu/osiągnięcie pozytywnych czy negatywne efekty, dobro czy zło: np. zarażanie zarazkami, w tym wenerycznymi, skażanie, trucie, eksponowanie nikotynizmu, trucie nikotyną, bezpośrednio zachęcanie do nikotynizmu, alkoholizmu, narkomani, szkodliwego przyrządzania dań, spożywania szkodliwych produktów spożywczych (produkowanie szkodliwych produktów spożywczych), produkowanie, sprzedaż chemikalii na porost mięśni, nieskutecznych, szkodliwych tzw. leków, emitowanie tzw. reklam, powtarzactwo nazwy stacji, programu, przymuszanie do słuchania radia, telewizji, tzw. reklam, zachęcanie do hazardu, zboczeń seksualnych, religijności, aseksualności, powodowanie, wydawanie irytujących dźwięków, tekstów, hałasowanie (np. przez pojazdowych decybelo-imbecyli, jazgotaczy muzycznych, psiarzy), napastowanie wzrokiem, zmilczanie ludzi prawych, o pozytywnym wysokim potencjale, eksponowanie, wspieranie, wybieranie osobników szkodliwych, zadłużanie, podawanie nie stanu środowiska, przyrody, zasobów, sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej, poziomu inteligencji, wiedzy społeczeństwa, tylko wielkość PKB, degenerowanie naszego gatunku, itp.; nazywanie spraw na odwrót, postępowanie na odwrót; wpajanie, realizowanie utopii...
TRWACZE...
Nic nie jest bezwzględnie, czasowo, terytorialnie, przypisane, przesądzone, trwałe; nieuniknione (zastana sytuacja to efekt splotu różnych, w tym przypadkowych okoliczności, w tym wynika z doprowadzania do tego- i wykorzystywania umysłowych ułomności mas przez osobniki prosperujące m.in. ich kosztem), czego dowodem jest burzliwa historia ludzkości.
Ponieważ trwacze nie są zdolni do całościowej analizy, niezależnej oceny sytuacji, nie tylko wygenerować konstruktywne, a więc całościowo przeanalizowane, rozwiązania, ale nawet takie prawidłowo ocenić, więc każdą zastaną sytuację akceptują i uważają za nieuniknioną, konieczną, słuszną, prawidłową (np. system rządzenia, rządzących, religię, jej beneficjentów, tzw. reklamy, za to odpowiedzialnych, nałogi, degeneractwo), a skoro to jest »nieuniknione, konieczne, słuszne, prawidłowe« no to trzeba sobie i innym to uzasadniać, tak jak się potrafi, a więc emocjonalnie, utopijnie (poprzez powtarzanie tego, co się powszechnie mówi, wpaja), a próby tego zmiany trzeba uważać za objaw nienormalności, chęci czynienia zła, więc trzeba być temu przeciwnym...
PS1
Skoro oni czegoś nie pojmują, nie potrafią być konstruktywni, są dla siebie i innych destrukcyjni, no to widocznie NIE DA SIĘ tego pojąć, stworzyć czegoś lepszego, więc wszyscy mają z pokorą ponosić skutki zastanej sytuacji...
PS2
Ułomne masy będą, po części świadomie, a po części instynktownie, wybierać taki system, popierać takie pomysły, w których będzie możliwość dla nich indywidualnej prosperity i warunki do zaspokajania swoich patologicznych potrzeb szkodzenia, co wynika z degeneracji naszego gatunku, by ich konkurencja, w tym osoby o wysokim pozytywnym potencjale nie mogły przeszkodzić im m.in. w karierze...
PS3
Jest źle? To b. dobra, dla jednych świadomie, a dla innych nieświadomie, informacja, i dla tych, którzy to spowodowali i dla ich ofiar, bo innym także jest źle... Trzeba więc wspierać, wybierać tych, którzy czynią źle, bo czyniąc źle robią dobrze..., a poza tym jest szansa załapania się do takiej, i tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, fuchy i utrzymania takiego stanu, czyli szkodzenia, bezkarności, prosperowania...


Prokreacja, praca, w tym edukacja, przekaz informacji, rządzenie, lecznictwo, muszą być wyłącznie przynoszącą - wszechstronnie: jakościowo, ilościowo - korzyści inwestycją, a nie powodować, w tym niekiedy wszechstronnie, problemy, szkody; straty; pogrążać!


Ludzi, nasz gatunek, należy doskonalić, a nie degenerować.
Inwestycja w zysk, czy w stratę...
Należy inwestować, a nie marnować; zyskiwać, a nie tracić – konstruktywnie zachęcać, mobilizować, a nie destrukcyjnie wypaczać, demoralizować.
Inwestujemy w ludzi wartościowych, czyli o wysokich walorach, pozytywnym wysokim potencjale, by ich rozwijać, korzystać z tego plonów, by przekazywali swoje wartościowe geny, potencjał, potomstwu, by nie tracić ich możliwości i z tego profitów, a nie w osobniki o niskich walorach, o niskim, szkodliwym potencjale, bezproduktywne, szkodliwe (bo to dostarcza dużo emocji..., bo pokierowane jest to zawiścią..., bo domaga się tego nienormalny, domagający się postępowania na odwrót, a więc, genetycznie czy/i środowiskowo uwarunkowany, utopijny umysł...; bo domagają się tego psychopaci, debile; utopiści...).

NIE DA SIĘ ROZWIĄZAĆ PROBLEMÓW BEZ USUNIĘCIA ICH PRZYCZYN! A istotą problemów są, bezpośrednio, pośrednio, w sposób świadomy, nieświadomy, uświadomiony, nieuświadomiony, ich twórcy...!!

W takiej, czyli, jak zawsze, na odwrót - niestety - od zawsze - kolejności ma mse hierarchia w społeczeństwach: 1. destruktorzy/psychopaci, 2. ograniczniki/debile, 3. rozwojowcy/wybitmi...


POZYTYWNA selekcja prokreacyjna/wszechstronne doskonalenie naszego gatunku (postępowanie zgodnie z Prawami Natury) i POZYTYWNA selekcja do zajmowania ważnych stanowisk, a więc obsadzanie ich osobami o wysokim pozytywnym potencjale, kompetentnych, w tym racjonalnych; kierowanie się rozsądkiem, rozumem, a więc postępowanie logiczne, dogłębnie, a więc rzeczywiście, etyczne, czyli także dalekowzroczne; SYSTEM RACJONALNY – TO JEST JEDYNY SKUTECZNY SPOSÓB na rozwiązanie m.in. ludzkich problemów!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jak to wprowadzić, skoro prawie wszyscy, biznesmeni, rządzący, właściciele i pracownicy mediów, tzw. masy, będą temu przeciwni? – Np. zacząć od tego: Trzeba to »w jakiś sposób...« zamieścić, w formie wizualnej i dźwiękowej, w wieczornym programie informacyjnym TVP1, TVN i pozostałych stacji, na głównych stronach internetowych portali informacyjnych, dodrukować czy/i dodać jako ulotkę do tzw. opiniotwórczych pism, i, analogicznie, poinformować obywateli pozostałych państw:
Konstruktywna - powszechnie zmilczana, a wiadoma od wielu lat m.in. wszystkim posłom, redakcjom pism - alternatywa dla dotychczasowej, wszechstronnej, destrukcji: Racjonalny Rząd Ludowy Polski www.racjonalnyrzad.pl
[Oraz dodać tekst znad linii kreskowej.]


Głosujcie nie na partie, a na racjonalne projekty. Rozliczajcie na bieżąco realizację zobowiązań wyborczych (jeśli ktoś nie wywiązuje się z obowiązków, to ma tracić pracę, a nie kontynuować nieróbstwo, szkodzenie; pogrążanie).


Nie trwońmy środków, nie marnujmy czasu, inwencji, intelektu, nie traćmy potencjału, bo są to dziabania mające za cel nas, bezowocnie bądź z efektami niewspółmiernymi do nakładów, zająć, zaabsorbować, pochłonąć środki na skutki, czego skutkiem są kolejne problemy. Tylko usuwajmy przyczyny!

Ludzie nienormalni mogą prosperować tylko wśród nienormalnych ludzi; w nienormalnej sytuacji. Ludzie normalni mogą prosperować tylko wśród normalnych ludzi; w normalnej sytuacji.
Geny domagają się stwarzania korzystnych warunków dla ich nosiciela-przekaziciela (jeśli będziemy pozwalać na płodzenie, rodzenie psychopatów, debili, osobników nienormalnych, chorych, upośledzonych, to takie osobniki będą kreować świat odpowiedni dla własnej prosperity, w tym przekazania swoich genów, więc ma mse degeneracja, destrukcja, regres... Jeśli wprowadzimy pozytywną selekcję prokreacyjną, to ludzie pozytywni, mądrzy, normalni, zdrowi, o wysokim korzystnym potencjale będą kreować świat dla własnej prosperity, więc będzie miał mse rozwój, doskonalenie, prosperita).

Ponieważ to psychopaci, osobniki debilne, nienormalne, a nie ludzie normalni, pozytywni, wybitni, od zawsze rządzą, więc podejmowane są nie mądre, korzystne, tylko absurdalne, szkodliwe, złe decyzje, a w wyniku ich realizacji m.in. są rodzone nie zdrowe, wybitne, urodziwe, tylko osobniki chore, upośledzone, debilne, psychopatyczne, brzydkie, zamiast wszechstronnego doskonalenia, stwarzania świata coraz lepszym ma mse wszechstronna, bo prokreacyjna, do pełnienia ważnych funkcji, selekcja negatywna, a w efekcie wszechstronne, bo fizyczne, w tym psychiczne, umysłowe, w tym intelektualne, degenerowanie, wszechstronne szkodzenie, niszczenie, pogrążanie, bo tylko takie osobniki, tylko w takim stanie się im podporządkowują; bo tylko w takich - nienormalnych - warunkach mogą prosperować osobniki nienormalne...!!


Proszę przemyśleć: Czy na świecie jest normalnie, prawidłowo, dobrze...; czy dotychczas rządzący są normalni, mądrzy, dobrzy...; czy dotychczas stosowane systemy okazały się korzystne (czy to, co dotychczas uważane jest za dobro, jest nim naprawdę)... Więc czym kierują się pracownicy mediów, politycy zmilczając mnie, nierealizując moich całościowo przeanalizowanych, wykazanych, dalekowzrocznych, a więc dogłębnie, czyli rzeczywiście, etycznych propozycji, projektów; do czego doprowadzili i dalej prowadzą... Czym kierują się mnie nie wspierający, a ich wybierający wyborcy, co, skutecznie, zniechęca do konstruktywizmu, za to, równie skutecznie, zachęca do, nagradzanej, destrukcji...
Więc kto powinien - od zawsze - kierować ludźmi, w tym ustanawiać zasady, normy, wartości, prawa...
PS
Tylko drobny ułamek społeczeństwa stanowią ludzie mający odpowiedni potencjał do bycia kompetentnym wyborcą, a jeszcze mniejszy ułamek stanowią osoby potrafiące podejmować odpowiednie* decyzje.
* Jak rozpoznać, że dana propozycja, projekt jest racjonalny? – Po tym, że NIKT nie jest wstanie jej, go merytorycznie, racjonalnie, podważyć (i tak właśnie JEST z moimi propozycjami, projektami).
Nigdy nie było zdrowotno-ekologiczno-klimatyczno-ekonomicznego uzasadnienia dla konsumpcjonizmu, dla traktowania węgla, ropy jako paliwa – z góry było wiadome, że wykorzystywanie tych nieodnawialnych surowcowych skarbów przyczyni się, na każdym etapie, do skażeń, zatruć, chorób, wydatków, zmian klimatycznych, zagłady przyrody, biedy, długów, i na końcu wyczerpania, po okradzeniu z nich przyszłych pokoleń, tych surowców, oraz ich zadłużenia, że opóźni to nieunikniony rozwój, wykorzystywanie proekologicznych alternatyw. Bo odpowiedzialne za to osobniki kierują się w swym postępowaniu krótkowzrocznym, za wszelką cenę, zyskiem – zyski czerpią rabusie, skażacze, truciciele, a koszty ponoszą ich ofiary...!
To nie ilość ludzi, wielkość produkcji - tempo rabunku, skażeń, degradacji, degeneracji; zagłady - ma być pozytywnym wskaźnikiem, tylko - całościowo oceniając - JAKOŚĆ ludzi, pełne, RZECZYWIŚCIE korzystne efekty produkcji; jakość - całościowo oceniając - życia, stan przyrody, środowiska, losy kolejnych pokoleń!!
PS1
Obecnie OGROMNA: ilość ludzi, wielkość produkcji jest - jak wszechstronnie widać; się przekonaliśmy - dowodem klęski, a nie triumfu; czymś co należy zmniejszać, a nie zwiększać!!
PS2
Czy posiadając bezużyteczne, szkodliwe, ale drogie przedmioty będziemy naprawdę bogatsi, zdrowsi, szczęśliwsi?
Tak, jak nikomu nie są potrzebne np. brylanty, tak większości nie są potrzebne inne, w tym drogie przedmioty, np. pojazdy. Mało tego, ich wytworzenie, używanie, „pozbywanie się” powoduje zubożenie o surowce, energię, skażanie, trucie, utratę zdrowia, wydatki, biedę, długi, zagładę przyrody! Więc dlaczego wpaja się ich posiadanie. Bo na ich sprzedaży zarabiają fabrykanci, bankierzy, więc przekupywane są w tym celu m.in. opłatami za emisję tzw. reklam media, oraz, w różny sposób, tzw. politycy.


NASZ LOS W NASZYCH RĘKACH/PRAWA NATURY/NATURALNE - A WIĘC OBOWIĄZUJĄCE ISTOTY ŻYWE - ZAWSZE BYŁY, SĄ I BĘDĄ NADRZĘDNE NAD WSZYSTKIMI INNYMI, KTÓRE ZAWSZE BĘDĄ PODRZĘDNE!
Zadłużanie, rabowanie, skażanie, trucie; degenerowanie fizyczne, w tym psychiki, umysłowe, w tym intelektu; działania na szkodę-, niszczenie środowiska, przyrody; natury, narodu, ludzi, potomków; gatunku, jest sprzeczne z etyką, prawodawstwem państwowym, zdradą narodową, zbrodnią, łamaniem Prawa Naturalnego/Praw Natury! Przed tym obrona jest najwyższym obowiązkiem obywateli, ludzi; istot żywych!
Prawo Naturalne/Natury domaga się doskonalenia gatunków, dostosowywania ich rodzajów, wielkości do możliwości ekosystemów; dbania o los kolejnych pokoleń! Jego łamanie skutkuje - JAK WIDAĆ - zagładą! Również utrudnianie obrony, działania wymierzone przeciw ratunkowi są najwyższą zdradą narodową, zbrodnią przeciw Życiu na Ziemi! I taki akt oskarżenia otrzymają za to osobniki odpowiedzialne, zarówno wydający jak i wykonujący takie polecenia!


Praca ma na celu jak najefektywniejsze, z jak najmniejszymi skutkami ubocznymi zaspokajanie racjonalnie zasadnych potrzeb (a nie zapewnianie, na siłę, za wszelką cenę, każdym kosztem, utrzymania (od tego są zasiłki), zwiększanie PKB).

Okazuje się, że bogaci, zadowoleni, szczęśliwi mamy być, nie gdy będziemy zdrowi, mądrzy, prawi, dobrzy, rozumni, atrakcyjni, bezpieczni, żyć w czystym, zdrowym, bogatym w urozmaiconą przyrodę środowisku, posiadać racjonalnie użyteczne, w tym trwałe i możliwością odzysku z nich surowców, rzeczy, tylko wówczas, gdy wszystko będzie skażone, wszyscy zatruci, chorzy, cierpiący, upośledzeni, niedorozwinięci, debilni, psychopatyczni, brzydcy, bez przyrody, surowców, i czegokolwiek, bo nie będzie z czego ani jak tego wyprodukować...
PS
Właśnie wykazałem skrajnie możliwą absurdalność, szkodliwość osiąganych dotychczas celów...!!!
Jeszcze inaczej
Kończą się wszystkie zasoby, wszystko jest skażane, wszyscy są truci, coraz więcej ludzi jest chorych, fizycznie, psychicznie, umysłowo, intelektualnie, ułomnych, rosną ceny, długi, a co robią utopiści? – Domagają się zwiększania produkcji, przedłużania dogorywania ludzi schorowanych, rozmnażania się przez ludzi chorych, bezpłodnych, zwiększania przeludnienia (bo to jest, dla ich nienormalnych umysłów, moralne)..., zmilczają osoby prawe, konstruktywne, świadome, o wysokim pozytywnym potencjale; ignorują nasze, całościowo przemyślane; wykazane, konstruktywne propozycje...!

W utopijnych gospodarkach m.in. problemy wynikłe z jednej produkcji chce się rozwiązać za pomocą kolejnej produkcji (powstają efekty lawiny!)...
W utopi postępuje się absurdalnie, na odwrót, jedne problemy zastępuje się następnymi (powstają efekty lawiny!)...
Np. gdy ludzie chorują z powodu prokonsumpcyjnej produkcji, a więc wynikłych z tego skażeń, zatruć, to m.in. otwiera się kolejną skażającą, trującą produkcję medykamentów, sprzętu medycznego, a ponieważ tzw. lecznictwo również przyczynia się do skażeń, zatruć, zarażeń, zakażeń, uszkadzania genów, uodparniania się na tzw. leki mikrobów, no to się produkcję medykamentów, sprzętu medycznego zwiększa... A jak rosną wydatki na tzw. lecznictwo, no to rosną długi, bieda. A jak rosną długi, bieda, no to przybywa chorych...
Woda jest skażona, no to m.in. produkuje się butelki i nalewa do nich wody, a następnie sprzedaje. A ponieważ produkcja butelek, transport butelek z wodą, ich sprzedaż, wykorzystanie związane są z eksploatacją złóż, spalaniem ropy, wytwarzaniem śmieci, a więc skażaniem, truciem, no to skażanie, trucie rośnie, a skoro skażenie, trucie rośnie, no to produkuje się więcej butelek...
Gdy rabuje się surowce, to ich szybko ubywa, jak ich szybko ubywa, no to rośnie ich cena, jak rośnie ich cena, to wszystko drożeje, jak wszystko drożeje, no to rosną wydatki, długi, bieda, a jak rosną wydatki, długi, bieda, no to m.in. jeszcze szybciej rabuje się surowce...
Do tego dodajmy wypadki samochodowe, wojny o surowce. Itp., itd. W efekcie rosną też wydatki, długi, bieda, no to pożycza się jeszcze więcej pieniędzy, a jak pożycza się jeszcze więcej pieniędzy, to jeszcze bardziej rosną długi, bieda... Jak rosną długi, bieda, no to m.in. zwiększa się liczbę msc tzw. pracy, żeby wzrósł PKB, a jak zwiększa się liczbę msc tzw. pracy, no to rośnie tempo rabowania surowców, skażanie, trucie, wydatki na tego skutki, długi, bieda...
A jak rośnie ilość i wielkość problemów, no to m.in. zwiększa się wydatki, a gdy rosną wydatki, no to rosną długi, bieda i z tego powodu zwiększają się i powstają kolejne problemy. Gdy zwiększają i pojawiają się kolejne problemy, no to się je jeszcze bardziej zwiększa, zastępuje następnymi problemami...
Nim projekt jest bardziej racjonalny... http://www.wolnyswiat.pl/20h5.html


Niewiedza, nierozumienie i wynikłe z tego zachowywanie się, postępowanie przynosi ogromne ilości szkód, strat, w postaci klęsk, katastrof, plag, przyczynia do krzywd, niesprawiedliwości, cierpień, nieszczęść, problemów. Itp. Stąd koniecznym jest edukowanie, uświadamianie ludzi.
Jednak nie można zwlekać z pozytywnymi działaniami do czasu naocznego... pojęcia skutków dotychczasowego postępowania (znaczna część ludzi nie wie i nie chce niczego wiedzieć, rozumieć...!), więc trzeba konstruktywnie działać również w brew większości (...) – to obowiązek ludzi świadomych, odpowiedzialnych w wobec pozostałych, konieczność dla zachowania resztek życia, w tym naszego gatunku na Ziemi! Ludzie bezrozumni, nieposiadający odpowiedniej wiedzy, predyspozycji, zdolności, kierujący się emocjami, instynktem stadnym, wypaczeni, zdemoralizowani, zmanipulowani, krótkowzroczni, egoistyczni, nieświadomi, nieodpowiedzialni, nie mogą mieć wpływu na podejmowanie, decydujących o losie innych, decyzji!
Do tego trzeba też dodać fakt, iż znaczna część ludzi nieświadomie cierpi na syndrom autodestrukcji, przegrywającego (niby chce dla siebie dobrze, ale wszystko robi tak, by było źle, by przeżywać towarzyszące temu silne, negatywne emocje). A objawia się to np. hazardem, nikotynowym, alkoholowym, narkotykowym, żywieniowym degeneractwem, unikaniem pożytecznych informacji, rozsądnego myślenia; rozumienia, wiedzy, osiągania wyższego poziomu świadomości, a wystawianiem swojego umysłu na destrukcyjne oddziaływanie psychopatów, debili; kanalii (pdk) pracujących, występujących w mediach*, i w efekcie m.in. dokonywaniem, jako wyborca, złych wyborów, z tego skutkami. Czyli chcą cierpieć, przegrywać, tracić; źle nawet dla siebie! A znaczna część populacji ludzkiej jest jeszcze psychopatyczna, czyli chce tego dla innych! Są też osobniki, które chcą źle zarówno dla siebie jak i dla innych!

*Jeśli wystawia się na, wizualne, dźwiękowe, w tym werbalne, oddziaływanie osobnika (wtedy się o nim, tym co robi myśli, nieświadomie to analizuje, koduje) o niskim, niekorzystnym, negatywnym, szkodliwym, potencjale, to dochodzi, w mniejszym bądź większym stopniu, do synchronizacji własnego z jego umysłem, składnikami jego osobowości, afirmacją, emanacją, z tego skutkami, w tym przekazywania tego następnym osobom (tak m.in. rozprzestrzenia się nikotynizm, alkoholizm, narkomania, religijność, żebractwo (nie zawsze uliczne, bo np. roszczeniowe od państwa), uciążliwe tiki, nawyki; zachowania, w tym np. wydawanie, powodowanie dźwięków, napastowanie wzrokiem, postępowanie, choroby umysłowe)!
Niepodważalne prawo OCZYWISTOŚCI: Gdyby ludzie byli normalni, dobrzy, to i na świecie byłoby normalnie, dobrze.../Gdyby na świecie było normalnie, dobrze, to i ludzie byliby normalni, dobrzy.
PS
Tego ofiary utopijnie, jak wszystko wokół, emocjonalnie uważają, że istnieją dzięki zastanej sytuacji, a więc jej zmiana, to jakby zniszczenie warunków ich stworzenia – odczuwają lęk przed zmianami i sentyment do zastanych warunków, bo skoro to dzięki nim istnieją, tzn. że są dobre, i tylko takie umożliwiają kontynuację tego, co jest dobre, czyli przekazanie tego potomstwu...
Mają przez lata wszechstronnie dopasowywany umysł właśnie do takiej rzeczywistości, na nią zakodowany, i nie wyobrażają sobie innej sytuacji. Jako analogię podam taki przykład: Źle zaprojektowanym, zniszczonym, źle zarządzanym, tonącym statkiem płyną, o urodzenia, pasażerowie. Podpływa do nich dobrze zaprojektowany, w dobrym stanie i prawidłowo zarządzany statek. Jego kapitan proponuje przesiadkę, ale ci, którzy rządzili na tym tonącym statku już nie mogą podejmować decyzji, więc ich poplecznicy również tracą profity. A pasażerowie również wolą tonąć, niż się przesiąść, bo: ten nowy statek nie ma dziur, by woda się wlewała, a ich ma, i dzięki temu mają pracę – jej wylewanie. Nowy statek jest ze stali nierdzewnej, więc malarze, konserwatorzy także nie będą mieli pracy. A zamiast silnika parowego, gdzie w jego piecu spala się deski z podług, drzwi z kabin itp., dzięki czemu wyrywacze i spalacze mają pracę, to on ma żagle, więc jest napędzany wiatrem. Itp. Mało tego. To nie najwięcej publicznie gadający, się pokazujący jest tam kapitanem, tylko osoba normalna, mądra, kompetentna, a więc mało kto ma szansę na dostanie się na tą fuchę, a nawet do pomocy. Więc znów jest nieciekawie. I jeszcze jakby tego było mało, to decyzje podejmuje się rozsądne, a nie według zachcianek większości. Więc większość pasażerów czułaby się niedowartościowana, dyskryminowana, pokrzywdzona. NIE, na taką dziwność, odmienność, anormalność, krzywdę, NIKT się nie zgodzi!

Niepodważalne prawo ludzkiej, praktycznie, LOGIKI: Nie ma szans, by za sprawą dotychczasowych kreatorów rzeczywistości było inaczej, bo jest jak jest, właśnie za ich sprawą!
PS
PRAWO KATZA: LUDZIE I NARODY BĘDĄ DZIAŁAĆ RACJONALNIE WTEDY I TYLKO WTEDY, GDY WYCZERPIĄ JUŻ WSZYSTKIE INNE MOŻLIWOŚCI...

Niepodważalne prawo NORMALNOŚCI, SUKCESU: Normalność, dobro potrafią kreować tylko normalni, prawi, wybitni ludzie. A więc by było normalnie, dobrze, to trzeba rodzić i kształtować normalnych, o wysokim pozytywnym potencjale ludzi! Inaczej NIGDY nie będzie inaczej, niż jest... Gdyż dla ludzi nienormalnych, o niskim, szkodliwym potencjale, m.in., to nienormalność jest normalna, korzystna, a normalność uważają za nienormalną, im niesprzyjającą...!
PS
Jeżeli dotychczasowe postępowanie ludzkości jest prawidłowe, dobre, ludzie są mądrzy, dobrzy, rządzący są odpowiednimi do pełnienia tej funkcji ludźmi, to skąd na świecie jest tyle bezmyślności, nonsensów, absurdów - dlaczego wpaja i realizuje się utopie - cierpień, nieszczęść, tragedii, potworności, katastrof, klęsk, plag; zła...
Co da nawet najdoskonalsze prawo, co z działają nawet najwybitniejsi rządzący, jeśli stale będą rodzone osobniki o niskim, szkodliwym potencjale...
W każdej sekundzie tysiące degeneratów, psychopatów, debili demoralizuje, wypacza, zachęca do szkodliwego przyrządzania posiłków, spożywania szkodliwych produktów spożywczych, do kupowania rzeczy zbędnych, szkodliwych, wciąga w jakiś nałóg (eksponując, ucząc tego, przyczyniając się do tego rozpowszechniania, sprzedając narkotyki, zachęcając do trucia się), zaraża chorobami, m.in. wenerycznymi, religijnością, okrada, uszkadza ciało, stresuje, ogłupia, manipuluje, uszkadza psychikę, skaża, truje; przyczynia do chorób; przyczynia do wydatków, długów, strat, problemów, uszkadza geny; obniża potencjał; jest przyczyną cierpień, nieszczęść, tragedii, potworności, klęsk, plag; pogrąża tysiące ludzi!


PRAWO NADRZĘDNE – jest to prawo ponad wszystkie inne, które w razie potrzeby podporządkowuje się, w dalszym etapie, temu PIERWSZEMU!; jest to kierowanie się Najwyższe Dobrem; działanie dogłębnie, a więc rzeczywiście, etyczne, dalekowzroczne, mające na celu RZECZYWISTE dobro WARTOŚCIOWYCH, a więc z punku widzenia NORMALNEGO społeczeństwa, biorąc pod uwagę stan środowiska, zasobów, możliwości ekosystemów, ISTNIEŃ, w tym naszych potomków; a więc jest to dbanie o jak najwyższą jakość m.in. naszego gatunku, o środowisko, o zasoby, o przyrodę.

GŁOS NADRZĘDNY – jest to głos osoby wybitnej, a więc dogłębnie, czyli rzeczywiście, etycznej, dalekowzrocznej, podejmującej decyzje po całościowej analizie, takim wnioskowaniu. Taki głos można podważyć wyłącznie merytorycznie (wówczas taka osoba traci status osoby wybitnej)!


Ja zajmuję się opisywaniem rzeczywistości, większość innych przedstawia o niej, wpojone, naśladowane, aprobowane, aktualne/jedynie słuszne, wyobrażenie, jej interpretację (osoby nie myślące, a więc nierozumiejące, nie wnioskujące, nie posługują się rozumem, a więc nie opierają się w ocenach na analizie, czyli logicznym wnioskowaniu, faktach, rzeczywistości, tylko na wizerunku, deklaracjach, obiegowych, ocenach, kierują emocjami, głosem większości, naśladownictwem (instynktem stadnym))...

RACJONALIZM – jest to logiczne, rozumowe analizowanie danych (przyjmowanie do wiadomości i wykorzystywanie wyników badań, doświadczeń), dedukowanie, wyciąganie wniosków, rozsądne, przemyślane postępowanie; to chłodna, na ludzką miarę, logika (często inspirowana intuicją – wyćwiczonego w wyciąganiu trafnych wniosków umysłu)(a więc wolna od absurdalnych dogmatów, uprzedzeń, stadnych presji); dogłębna, dalekowzroczna (stąd dla pozostałych niezrozumiała, niepojęta...) etyka mająca na celu w maksymalnie szerokim aspekcie, a więc obejmującym całą przestrzeń i w dalekiej perspektywie czasowej, dobro wszelkich istnień (z zachowaniem rozsądku).
Jest to więc też zdolność do wyprowadzania w sposób obiektywny, niezależny, czyli rzeczywistej (ponad emocjonalnej, kulturowej itp.), hierarchii ważności, wartości, i konsekwentne do tego postępowanie.

Czy politycy są od występowania w mediach, gadania, robienia dobrego wrażenie, czy od konstruktywnego działania, osiągania pozytywnych efektów, co powinno mówić samo za się?
OCENIAJCIE WEDŁUG EFEKTÓW, a nie na podstawie zajmowanego stanowiska, jak ktoś często występuje w mediach, jest cytowany (czyli za sprawą czego ktoś jest popularny – osiągniętych, rzeczywiście, czyli po całościowej ocenie, pozytywnych efektach, czy tylko dzięki aktorskim występom, -mediom*)(poznasz psychopatę, debila; kanalię po efektach działań jego)!
*Czy np. projekty ustaw przygotowuje się, a same ustawy uchwala w studiu telewizyjnym, radiowym... Czy dyskusje przed widzami, słuchaczami, z samego założenia, mogą być szczere... Czy politycy nie mają gdzie dyskutować, pracować... Czy zajmując się występami, angażując w to, programując na to, umysł, poświęcając na to czas, inwencję, energię, tzw. polityk staje się kompetentniejszy (a przecież nim więcej występuje, to masom się zdaje, że tym bardziej jest kompetentny, a nie odwrotnie)...

Dla mas KLUCZOWĄ informacją jest ilu z nich popiera daną osobę, propozycję - bo wówczas zadziała instynkt stadny, a po jemu ulegnięciu zespół nagrody...

Jedna z pułapek myślowych w systemie utopijnym, czyli gdzie wszystko jest na odwrót: jeśli ktoś jest na ważnym stanowisku, albo/i występuje w mediach, ma dużo pieniędzy, tzn. że jest autorytetem, a więc wie, potrafi więcej, ma rację... A, analogicznie, jeśli ktoś nie jest na ważnym stanowisku, albo nie występuje w mediach, ma mało pieniędzy, tzn., że nie jest autorytetem, a więc nie wie, nie potrafi więcej, nie ma racji...

Czym się różni myślenie racjonalne od emocjonalnego (stadnego) na jednym przykładzie:
Racjonalne: nie obchodzi mnie jaką ktoś zajmuje pozycję, co inni o nim sądzą, co deklaruje, na co się powołuje, tylko co robi, do czego się przyczynia, co osiąga.
Emocjonalne (stadne): nie obchodzi mnie (nie zastanawiam się) co ktoś robi, do czego się przyczynia, tylko jaką ma pozycję w hierarchii, co inni o nim sądzą, co deklaruje, na co się powołuje.
Jakie są konsekwencje myślenia, postępowania, emocjonalnego (stadnego). Otóż wykorzystujący to zjawisko, co też właśnie umożliwia wykorzystywanie, najpierw przygotowują odpowiednią, emocjonalną, argumentację swoich poczynań, tak by się podobała, a następnie robią co chcą (i to jest m.in. demokracja)...
PS1
Jeżeli np. wyczerpywanie surowców, ograbianie z nich przyszłych pokoleń, zatruwanie przyrody, skażanie środowiska, trucie ludzi, degenerowanie naszego gatunku, przyczynianie się do chorób, m.in. ogromnych wydatków na tzw... lecznictwo, śmierci, zagłada życia na Ziemi, zadłużanie, niewyobrażalne bogacenie się bezwzględnie egoistycznych, krótkowzrocznych jednostek kosztem niemal wszystkich, wszystkiego, w tym przyszłości, przyczynianie do nędzy, śmierci z głodu, ogłupianie, manipulowanie, wykorzystywanie ciemnych mas, destrukcyjne dyktatury (...) itp. – nazywa się, odpowiednio: demokracją, czyli współrządzeniem wszystkich obywateli (formalnie przez swych przedstawicieli), wolnością gospodarczą, konkurencją, rozwojem cywilizacyjnym, zapobieganiem nędzy, poszanowaniem życia, elementarnym prawem do posiadania własnego potomstwa, troską, walką z, niezależnym, niezawinionym od rządzących, kryzysem, tworzeniem msc pracy, itp., to wszystko w porządku...
Jeżeli racjonalne - rozsądne, całościowo przemyślane, dalekowzroczne, dogłębnie, a więc rzeczywiście, etyczne - propozycje nazywa się: selekcją, eutanazją, redukcją przeludnienia, ekonomią racjonalną, konstruktywną (m.in. wbrew egoistycznym i krótkowzrocznym interesom kast; RZECZYWISTĄ próbę ratowania istnień na Ziemi) dyktaturą (obecna - WSZECHSTRONNIE DESTRUKCYJNA - bankiersko-biznesowo-partyjno-medialna dyktatura, zwana demokracją jest - jak widać - dobra...) – to już źle...

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » czw sie 23, 2012 6:56 pm

A więc trzeba to wprowadzić (samo się to nie zrobi. I to oni mają powody by trząść portkami i trzęsą (bo to oni popielniki szereg przestępstw, dopuścili się zdrad narodowych. Nie my. Ich są setki, a nas MILIONY)).

By do tego dojrzeć zacznijcie od tego (aktualizacje pod koniec 08.2012 r.):
RACJONALNE MYŚLI, ANALIZY, WNIOSKI (kompentium mojego pisma www.wolnyswiat.pl )(cz. 2)
http://www.wolnyswiat.pl/11ah5.html

Portal Racjonalnego Rządu Ludowego Polski
http://www.racjonalnyrzad.pl/

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » ndz sie 26, 2012 11:01 am

Czekanie na to „co będzie” - czyli dalsze pozwalanie na utrzymywanie inicjatywy, kreowanie rzeczywistości przez destruktorów prowadzi zawsze do tego samego: kontynuacji destrukcji pod innym szyldem i z krawatem w innym kolorze...
CZEKANIE NA KONSTRUKTYWIZM ZE STRONY DESTRUKTORÓW (jak zawsze na odwrót)...
Państwo nie czekają na pozytywne działania posłów, senatorów, ministrów, premiera, prezydenta, tylko NAIWNIE oczekują konstruktywizmu od ułomnego Felka, co to zna cwaniaka Zdzicha, który poznał przebiegłego Mariana, który kumpluje się z kreaturą Olkiem, który jest kumplem psychopatycznego Juzka – którzy zawsze wiedzą kiedy i gdzie się zapisać, a kiedy wypisać, kogo cytować, a kogo już nie cytować, co i gdzie recytować, z kim i jak robić interesy (a frajerzy mają się pierdolić/czekać na co tam sobie chcą aż do śmierci)...
LISTA PARAJĄCYCH SIĘ TZW. POLITYKĄ W POLSCE LUDZI NIEKOMPETENTNYCH, SZKODLIWYCH, DESTRUKTORÓW, ZDRAJCÓW
Proszę o wyłącznie merytoryczne wpisy: kto, kiedy, jak, cytaty, linki, dowody, itp.
http://racjonalizm.nowyekran.pl/post/74 ... w-zdrajcow
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2012 11:54 am przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » śr sie 29, 2012 7:55 pm

„Demokracja prowadzi do [destrukcyjnej] dyktatury.” Platon (żył na przełomie V i IV wieku przed naszą erą)

Oto kolejne oblicze demokracji w praktyce...
Destruktorzy (to są psychopaci i ich pomocnicy debile) się wszechstronnie zabezpieczyli, a m.in. tworząc nieprzekraczalne bariery dla konstruktywistów:

- brak dostępu do nich i w różny sposób opanowane powszechne media,
- opanowane szkoły, w tym tzw. programy nauczania,
- niedostępność do zdemoralizowanych, wypaczonych, anormalnych umysłów członków społeczeństwa/wyborców z konstruktywnymi projektami (takie propozycje, ich autorzy są uważani za szkodliwych, nienormalnych, złych...),
- nierealność wygrania wyborów bez dużego wsparcia finansowego,
- obstawione tzw. komisje wyborcze...,
- obstawiony sejm i senat (tak więc nic, co im nie odpowiada nie przejdzie),
- „wypadki”, „samobójstwa”...,
- podporządkowane prokuratury, sądy.

Tak więc próbowanie zdziałania czegoś konstruktywnego w takim/ich - stworzonym przez nich i dla nich systemie jest z góry skazane na niepowodzenie.
Również kierowanie się, zarówno własnym jak i wpojonym, głosem mas nie prowadzi do niczego dobrego.
Nim projekt jest bardziej racjonalny...
http://www.wolnyswiat.pl/20h5.html

TO TYLKO... REALIZACJA UTOPII/ZBRODNIE PRZECIWKO NAM I NASTĘPNYM POKOLENIOM, NATURZE; ŻYCIU NA ZIEMI!!! (skrót)
http://www.wolnyswiat.pl/14sh5.html
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2012 3:53 pm przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt wrz 21, 2012 9:43 pm

W konstruktywizmie trzeba zdać się wyłącznie na siebie!
Do destrukcji zawsze będzie więcej chętnych niż potrzeba...
PRZYCZYNY I ALTERNATYWY DLA TZW. KRYZYSÓW, WOJEN, PLAG, NIESZCZĘŚĆ, TRAGEDII, POTWORNOŚCI, ITP., ZAGŁADY, W TYM SAMOZAGŁADY
Jakie są pokrótce, w uproszczeniu i skrócie, tego przyczyny:

- negatywna edukacja,
- przeludnienie,
- brak pozytywnej prokreacji, a w tego wyniku psychiczna, a zatem także umysłowa, fizyczna degeneracja, co jest pierwotną przyczyną regresu, destrukcji, i w tego wyniku m.in. prokreacja zamiast być inwestycją jest przyczyną destrukcji,
- rabunek surowców i robienie z nich śmieci/konsumpcjonizm, co przyczynia się do ich wyczerpywania, skażeń, chorób, degradacji, degeneracji, wydatków, długów, biedy,
- realizowanie utopii, w tym religijnych, ekonomicznych, antygatunkowych.

Jakie są konstruktywne alternatywy:
- pozytywna edukacja,
- usunięcie osobników biernie, czynnie szkodliwych (przy redukcji wielkości naszej populacji do kilkuset mln, Natura jest wstanie dać możliwość pełnowartościowego wyżywienia wszystkich ludzi),
- pozytywna prokreacja,
- wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, w tym geotermicznej (przy redukcji wielkości naszej populacji do kilkuset mln, odnawialne źródła energii są wstanie zaspokoić, bez żadnych problemów, 100% energetycznych potrzeb ludzkości),
- racjonalna ekonomia, której elementem jest m.in. taka produkcja, w tym produktów trwałych, z materiałów do odzysku (głównie z stali nierdzewnej)(...).

A generalnie wprowadzenie racjonalnego ustroju (...), którego elementami są m.in. te pozytywne zmiany, praktycznie, nie realizowalne w innych systemach, a w szczególności w demokracji (nieważne co robić, by było normalnie, dobrze, tylko głosujmy jak chce, co im wpojono, większość...), która umożliwia zaspokajanie najniższych żądz psychopatom, debilom i ich zdemoralizowanym, wypaczonym ofiarom i nazywanie tego realizowaniem najwyższego dobra (zadłużanie dzieci, wnuków, prawnuków, wszechstronna degeneracja gatunku, zamiana wszystkich surowców w śmieci/ich zniszczenie, zniszczenie ekosystemów, zamiana planety w trujące, zabójcze śmietnisko, zagłada życia – oto najwyższe i jedynie możliwe, bo tak twierdzą destruktorzy, dobro w całej krasie...)...
Nie, bezmyślne ludzkie bydło NIC w tej sprawie NIE ZROBI!!! Trzeba zdać się na siebie i pójść na całość, gdyż inaczej się nie da, bo jest to w 100% jedyne i w 100% odpowiedzialne i w 100% zasadne i w 100% słuszne, etyczne podejście, które trzeba przedstawić w powszechnych mediach!!! Ale bez zasobów finansowych (od 2000 roku otrzymałem 100 zł wsparcia...) i kadrowych (nikt się nie zgłosił, a by się zgłosili odpowiedni ludzie potrzebne są do tego osiągnięcia pieniądze), technicznych (znów pieniądze) jest to nie realne!
--------------------------------------
http://www.racjonalnyrzad.pl/
________________________
Co będzie dalej...
http://www.racjonalnyrzad.pl/forum/view ... p?f=5&t=20

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » śr wrz 26, 2012 9:21 pm

Hiszpańskie dzisiaj to Tuska jutro
http://coronaborealis.nowyekran.pl/post ... uska-jutro | 26.09.2012

Obrazek

Wojna uliczna w Grecji!
http://poloniae.nowyekran.pl/post/75153 ... a-w-grecji | 26.09.2012

Obrazek

W Hiszpanii już strzelają
http://dziennikarze.nowyekran.pl/post/7 ... -strzelaja | 27.09.2012

Obrazek


Mój komentarz:
Trzeba mieć przygotowaną konstruktywną alternatywę, a nie tylko pretensje!
Polacy nigdy sami niczego nie zdziałali, i to, do czego zostali sprowokowani nigdy nie przyniosło im korzyści, bo nie miało takiego celu.
Jest możliwość, by 11 listopada dotychczasowy parlament i rząd zdelegalizować, a w ich mse ustanowić konstruktywny. Czy tak się stanie, zależy od organizatorów, szefostwa NE i innych środowisk, oraz tysięcy tzw. zwykłych Polaków (szanse na to, że dojdzie do samej współpracy, a co dopiero jej pozytywnego uwieńczenia, wynoszą 1% (no i jak, jest jakaś pozytywna reakcja... Dobranoc...)).
------------------------------
http://www.racjonalnyrzad.pl/

PS1
Musiałyby to poprzeć, a wiadomo komu służą, powszechne media, poprzez wykreowanie medialnie nośnego przywódcy, któremu, jego nośnej argumentacji nie byliby się w stanie oprzeć, który byłby oczekiwanym przez widzów-lud populistą, bo lud musi widzieć, słyszeć i rozumieć, ile chce im, dzięki zaciągnięciu kolejnych pożyczek, dać, zapewnić, mesjasza-zadłużacza-pogrążacza, którego po jakimś czasie chętnie by powiesili...

PS2
My nie potrzebujemy tzw. msc pracy, tylko potrzebujemy zaspokajać przynoszące korzyści potrzeby, a potrzeby należy zaspokajać jak najrozsądniej, w tym najodpowiedzialniej, najtrwalej, by m.in. nie powtarzać w kółko czynności, które można, czyli trzeba wykonywać jak najrzadziej (np. mosty, drogi, budynki budować należy w takim msu, w taki sposób i z takich materiałów, by wytrzymywały tysiące lat, należy bazować przede wszystkim na proekologicznym transporcie zbiorowym, stosować prozdrowotne, proekonomiczne, proekologiczne zbiorowe odżywianie w publicznych centrach posiłków, trzeba dostosować wielkość naszej populacji do możliwości ekosystemów/Natury, Planety, bo m.in. jej możliwości, powierzchnia są ograniczone, doskonalić, a nie degenerować nasz gatunek, czyli zapobiegać pierwotnym przyczynom destrukcji, itp., itd.).

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » śr paź 10, 2012 7:23 pm

http://jar.nowyekran.pl/post/76399,ziel ... an-assange | 10.10.2012
ZIELENI SIĘ AMERYKA…POŁUDNIOWA.
Keynes, Christina Kirchner i Julian Assange

[Fragmenty]
3 sierpnia w Nowym Jorku, Ekwador stał się pierwszym krajem w obu Amerykach i jedynym krajem na świecie od 1948 r., jaki zastosował koncepcję „niemoralnego długu” albo inaczej mówiąc politycznej czy technicznej odmowy zapłaty długów zagranicznych, ponieważ zostały one zaciągnięte przez poprzednie rządy w drodze korupcji, ze złamaniem prawa konstytucyjnego i innych prawem określonych wymagań.

12 grudnia 2008 r., Rafael Correa, nowy prezydent Ekwadoru (którego produkt narodowy brutto wynosi ok. 50 mld $ albo inaczej mówiąc jest 50 razy mniejszy niż Włoch) ogłosił w telewizji, że podjął decyzję unieważniającą narodowe długi uważając je za nielegalne, gdyż ich zaciągnięcie łamało konstytucję, aby uciskać naród. Obecnie Ekwador ma nową zasadę konstytucyjną, która mówi, że legitymowane przez prawo jest to, co służy społeczeństwu.

Następnego dnia, Hugo Chavez ogłosił, że Wenezuela będzie zaopatrywać Ekwador w ropę i gaz za darmo przez 10 lat. 4 godziny potem, prezydent Lula ogłosił, że Brazylia przekaże 100 ton dziennie pszenicy, ryżu, soi oraz owoców za darmo, aby wyżywić ludność dopóki kraj nie podniesie się z upadku. Jeszcze tego samego wieczora, Argentyna ogłosiła, że odda dla Ekwadoru 3 % swej produkcji wołowiny za darmo, aby zapewnić odpowiedni poziom protein dla ludności.

2 dni później, Ekwador ogłosił, że korporacje krajowe: the United Fruit Company oraz Del Monte & Associates “za niewolnictwo i zbrodnie przeciwko ludzkości”, zostają znacjonalizowane, przez co cały przemysł bananowy znalazł się w rękach państwa (Ekwador jest największym w świecie eksporterem bananów).

Jego pierwszym aktem władzy było zamrożenie wszystkich rachunków bankowych kościelnego Instytutu Dzieł Religijnych w bankach Quito i skierowanie funduszy na program zasiłków socjalnych dla ludzi znajdujących się w fatalnym położeniu ekonomicznym.

Postawił przed sądem całą klasę polityczną poprzedniego rządu, z których większość poszła siedzieć, a przeciętny wyrok wyniósł 10 lat, skonfiskowano im majątki i znacjonalizowano je, a potem dokonano dystrybucji odebranych dóbr wśród ekologicznych spółdzielni rolniczych.

Teraz jako oficjalny orzeł Temidy Assange’a, sędzia Garzón ma dostęp do 145 tysięcy dokumentów, jakie są wciąż w posiadaniu Julian Assange’a, których dotąd nie upubliczniono. Już zdążył powiadomić, że jego biuro jest przygotowane do wezwania wielu przywódców państw zachodnich do stawienia się przed sądem praw człowieka w Hadze. Oskarżenie dotyczyć będzie „przestępstw przeciwko ludzkości, przestępstw przeciw godności człowieka”.

Są ludzie, którzy ryzykują życie przez zwykły akt zamieszczenia informacji z anonimowej lokacji internetowej w Canberrze, Bogocie czy Saint Tropez. Wikileaks nie powinno się czytać jak plotek. Jego anonimowy zespół zasługuje na szacunek. (Zespół ideowych współpracowników Assange’a może tak, bowiem ludzie ci mogą nie widzieć, co czynią, a zwłaszcza komu służą. Część z nich – większa?, mniejsza? – to szpiedzy i agenci wpływu, którzy tylko robią swoją robotę i służą żydowskiej mafii kryminalistów, która poprzez „przecieki” i „sensacje” stosuje brutalny szantaż na swoich gojskich pachołkach, aby ci nie zapomnieli, jakie role im wyznaczono w gry-planie p.t. pax judaica – przypis tłum.)

5 Wrzesień 2012 http://globalnewsandviews.wordpress.com ... odigliani/

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » wt lis 20, 2012 9:06 pm

ZAMACHOWIEC - NARODOWIEC. RELACJA Z KONFERENCJI
Podejrzanym o przygotowywanie zamachu na najważniejsze organy władzy państwa jest 45-letni doktor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z Katedry Chemii i Fizyki, pomysłodawca i organizator grupy o charakterze zbrojnym.
http://magielfinansowy.nowyekran.pl/pos ... onferencji | 20.11.2012

[A jak inaczej usunąć destruktorów/umożliwić podejmowanie decyzji przez osoby konstruktywne/kompetentne?!
Jak skutecznie odstraszać destruktorów od zabierania się za rządzenie?!
ZA CO POSTAWIĆ TZW. POLITYKÓW PRZED SĄDEM, TRYBUNAŁEM
http://www.racjonalnyrzad.pl/forum/view ... p?f=1&t=14
I co? NIC! - red.]

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » pt lis 30, 2012 8:21 pm

Film którego Armia USA nie chce żebyś obejrzał
http://www.youtube.com/watch?v=6uTCQRKX ... re=related


Rzeczywistość np. z filmu Resident Evil jest powszechna, codzienna i w dodatku ma mse jeszcze w wielu innych postaciach, bo oprócz zarażania wirusami, bakteriami, pasożytami, to ludzkie zombie zarażają jeszcze truciem się nikotyną, alkoholem, narkotykami, szkodliwym odżywianiem, tzw. lekami, zboczeniami, uzależnieniem od przekazu z radia, telewizji, wiarą w przekaz radiowy, telewizyjny, w polityków, partie, utopie, np. polityczne, ekonomiczne, religijne, prodegeneracyjne, m.in. by się wszyscy rozmnażali, by się wszyscy pogrążali (a wg nich jest coraz gorzej dlatego, że w zbyt małym stopniu się je realizuje...)...

»Oni«, to jest tylko kilkanaście-kilkadziesiąt kamyczków, tyle tylko, że znajdujących się na samej górze, stąd wystarczy że drgną, a setki kamieni znajdujących się niżej przekaże to kolejnym tysiącom – tak powstaje efekt lawiny. Wystarczy jednak, by pierwszy pierścień kamieni ani drgnął, a reszta także ani drgnie. Albo unieruchomić kamienie na samej górze, a następnie ustawić tam takie „kamienie”, które nam odpowiadają. Więc nim wyżej zadziałamy, tym mniej będzie zachodu.

Nikt cię nie aresztuje, i nie osądzi, jeśli to ty zaaresztujesz, osądzisz tych, którzy na aresztowanie, osądzenie zasługują (a na początek wystarczy kilkanaście-kilkadziesiąt osób)! Albo darz im alternatywę: współpraca, a w zamian anulowanie winy.
Wówczas to będą skazańcy, a nie: prezydent, premier, ministrowie, komendant główny policji, szefostwo telewizji, ich zastępcy...
Wówczas to do Ciebie, w dodatku b. nadgorliwie, by ocalić własną głowę, zgłoszą się ich byli podwładni, i będą b. gadatliwi, w tym sami ujawniać przewinienia swoich byłych przełożonych, zarzekać się, że zawsze chcieli zakończyć ten koszmar, tylko..., i b. gorliwie wypełniać polecenia...
Ot, i cała „tajemnica” i „ogromny” problem przeprowadzenia zmian – bo trzeba oprzeć się na przygotowanych - konstruktywnych/nie podważonych - rozwiązaniach, się umówić i gromadnie spotkać, i to - z uwagi na OGROM zgromadzenia narodowego - bez problemu przeprowadzić, bo nikomu, w tym z tzw. resortów siłowych nie przyjdzie do głowy, by stanąć przeciwko Narodowi, choćby ich przełożeni rzucali na nich gromy, a praktycznie, to nawet ich przełożeni będą niesłychanie potulni i usłużni, bo będą wiedzieli, że nikt ich nie posłucha (a za danie polecenia przeciwko Narodowi, mogą natychmiast zawisnąć na najbliższych drzewach).

Tylko jest jeden problem: proutopijne zombie, które jest przekonane, że nie jest zombie, za to że konstruktywiści, to są ludzie anormalni, źli, przed którymi trzeba się i innych bronić, aż do śmierci!...
------------------------------
http://www.racjonalnyrzad.pl/
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2012 10:25 pm przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » czw gru 06, 2012 3:25 pm

06.12.2012 r.
List otwarty (przesłany bezpośrednio i umieszczony na kilku forach)

DO:
- posłów
- senatorów
- członków rządu

PISMO OSTATNIEJ SZANSY

Dbanie
o jak największą jakość, w tym naszego, gatunków, i o jak najlepsze, w tym z biologicznego punku widzenia, warunki życia, w tym kolejnych pokoleń, jest najwyższym prawem!

Ustroje, w których do władzy dochodzą psychopaci, debile, w których realizuje się utopie, destrukcję, zasługują jedynie na wieczną delegalizację (czy już dotarło, kim są zwolennicy takich systemów...)!

DOMAGAMY SIĘ ODPOWIEDZI NA TE KLUCZOWE PYTANIA/WYPOWIEDZENIA SIĘ, PO KTÓREJ JEST SIĘ STRONIE:
- jestem za i aktywnie poprę wprowadzenie racjonalnego ustroju!
- jestem przeciw wprowadzeniu racjonalnego ustroju, i aktywnie będą bronić dotychczasowej sytuacji!

Brak jakiejkolwiek oraz pozytywnej reakcji/konstruktywnej współpracy celem przeprowadzenia konstruktywnych zmian oznacza wyjęcie parlamentarzystów spod prawa/otwiera drogę do koniecznej - skutecznej - samoobrony, gdyż demokracja jest utopijnym, destrukcyjnym, rozwiązaniem - zarówno teoretycznie jak i praktycznie – i efektem m.in. waszych działań jest właśnie destrukcja, w tym długi, degradacja, degeneracja, zagłada życia!!!

Tylko psychopatom i debilom odpowiada dotychczasowa sytuacja, i tylko takie osobniki będą przeciwne pozytywnym zmianom!

To jedno z wielu pism, jakie im przekazałem - NIKT niczego nie podważył - bo nie da się podważyć konstruktywizmu/skutecznych rozwiązań, więc od lat milczą – w czyim interesie, jakim kosztem, więc kim są, i kim są wspierający ich właściciele i pracownicy mediów...!

TO TYLKO... REALIZACJA UTOPII/ZBRODNIE PRZECIWKO NAM I NASTĘPNYM POKOLENIOM, NATURZE; ŻYCIU NA ZIEMI!!! (skrót)
http://www.wolnyswiat.pl/14sh5.html

ZA CO POSTAWIĆ TZW. POLITYKÓW PRZED SĄDEM, TRYBUNAŁEM
http://www.racjonalnyrzad.pl/forum/view ... p?f=1&t=14
______________________________________________________________________________

Dobrze m.in. wam wszystkim, i to od wielu lat, znana konstruktywna alternatywa: http://www.racjonalnyrzad.pl/

Piotr Kołodyński - autor/redaktor:
- http://www.wolnyswiat.pl
- http://www.racjonalnyrzad.pl
- http://www.pzepr.pl

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » ndz gru 09, 2012 12:44 pm

14.12.2012 r. (Przedpremiera na moich forach: 09.12.2012 r.)

DO WIADOMOŚCI:
- posłów
- senatorów
- członków rządu
- Narodu Polskiego

Jeżeli ktoś czyni źle, i jest to zgodne z prawem, to oznacza, że to prawo jest wadliwe, bo umożliwia szkodzenie, więc należy je traktować za nieobowiązujące!
Nadrzędnym Prawem jest dbanie o dobro Państwa, Narodu, a unormowania prawne są podrzędne wobec tego pierwszego, i w razie istnienia konfliktu między nimi, unormowania prawne nie mogą być w takich sytuacjach przestrzegane i wymagają zmiany, i cały czas zawsze priorytetem jest Nadrzędne Prawo!

Ci, którzy tworzą, wykorzystują wadliwe prawo (w tym ustrój, system), które umożliwia rządzenie osobnikom niekompetentnym, szkodliwym, destrukcyjnym; wspierają osobniki niekompetentne, szkodliwe, destrukcyjne; realizują utopie, zajmują się destrukcją, nie reagują na tego wykazy, nie wspierają osób konstruktywnych, ich inicjatyw; działają na szkodę Państwa, Narodu popełniają przestępstwa, dopuszczają się zdrad narodowych!

REAKCJA NA PISMO OSTATNIEJ SZANSY

Ponieważ nie było pozytywnej reakcji (i tym razem nikt nawet nie odpisał)*, to niniejszym uznajemy parlamentarzystów, w tym rządzących za wrogów Polski, Polaków, a ich szkodliwą parlamentarną działalność za nielegalną! A więc każdy Polak ma nie tylko prawo, ale i obowiązek bronić ojczyzny, więc uniemożliwić im kontynuowanie szkodzenia! – Sejm nie pełni więc swojej dotychczasowej roli, a do czasu sformowania składu praworządnego rządu stoi otworem!


No i jak ograniczniki, trzęsidupy – fajnie się tak siedzi z mózgowymi klapkami i trzęsie dupą...
No to oni też mają klapki, ale dupami trzęsą milion razy bardziej... – wystarczy podejść w odpowiedniej liczbie i „zamknąć im koryto”, a wylegną i zaczną dziękować wybawcom, bo oni też są ofiarami tego przebrzydłego reżimu (a szmal brali z przymusu i w obrzydzeniu), i teraz są gotowi naprawdę poświęcić się dla dobra narodu...
No to kim jesteście: klapko-trzęsidupami/nieodpowiedzialnymi, zdegenerowanymi miernotami/bezwolnym, ludzkim bydłem czy odpowiedzialnymi, odważnymi obywatelami, w tym mężczyznami (ja jakoś potrafiłem 3 razy ogłosić zgromadzenie narodowe, i sam tam za każdym razem stać, i jakoś jeden włos mi z głowy nie spadł, tak jak i teraz. – To kolejny dowód na to, kto i jak b. trzęsie portkami...)?

Kiedy? To teraz zależy od waszej gotowości ruszenia swoich zasiedziałych dup (w tym celu musicie także ruszyć swoimi zdegenerowanymi łbami, i się zorganizować)! I nie chcę więcej słyszeć o jakiś SLD-lach, PSL-ach, PiS-ach i innych PO-tworach, Kościołach, krzyżach i innych pogrążających absurdach, wymysłach, obsesjach, obłędach; demokracjach, wiarach; równości; rozmnażaniu wszystkiego, co się da rozmnożyć, utrzymywaniu przy tzw. życiu wszystkiego, co się da utrzymać i innych debilizmach, potwornościach, itp., itd!
Ale proponuję, by w tym roku rzeczywiście nastąpił koniec utopijnego świata, a początek normalnego, taką, mistycznie odbieraną, datą może być 21.12.2012 r. (piątek), a godzina 12.00. A mse: przed Sejmem.


EUTANAZJA, EUGENIKA
http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewtopic.php?t=217


WPROWADZENIE RACJONALNEGO USTROJU
http://www.racjonalnyrzad.pl/forum/viewforum.php?f=1


*Będą czekać na to, co z tego wyniknie, jak będzie odpowiednia frekwencja, czyli SUKCES, to oni zawsze byli za... i się przyłączą. Jak nie będzie odpowiedniej frekwencji, to oni zawsze byli przeciw, i... dalej będą wspierać system, jego beneficjentów; realizować utopie, zajmować destrukcją, a w zamian opływać w luksusy, będą bezkarni, czuli się bezpiecznie i będą coraz bardziej zdemoralizowani, wypaczeni, obojętni, wyobcowani; wynaturzeni...


PS
Gnoje i kanalie u sejmowego koryta ponownie unaoczniły swoją postawą swój potencjał, gdzie mają wspólne dobro, co potrafią, i po co się tam dostali... A wystarczyłoby tylko udowodnić, że m.in. te m.in. ich osiągnięcia:
- TO TYLKO... REALIZACJA UTOPII/ZBRODNIE PRZECIWKO NAM I NASTĘPNYM POKOLENIOM, NATURZE; ŻYCIU NA ZIEMI!!! (skrót)
http://www.wolnyswiat.pl/14sh5.html

- ZA CO POSTAWIĆ TZW. POLITYKÓW PRZED SĄDEM, TRYBUNAŁEM
http://www.racjonalnyrzad.pl/forum/view ... p?f=1&t=14

są dowodem normalności, inteligencji, konstruktywizmu, prawości/kompetencji, i że demokracja jest korzystnym, zarówno w teorii, jak i w praktyce, rozwiązaniem...:
- W skrócie o demokracji...
http://www.racjonalnyrzad.pl/forum/view ... p?f=1&t=69

Ich są setki, mają ogromne zasoby finansowe, kadrowe, a ja jestem sam, więc nie powinni mieć problemu...

Więc nazywajcie ich zgodnie z stanem rzeczy (jak się któremuś gnojowi, kanalii coś nie spodoba, to odeślijcie go/ją do mnie (a już wiecie, jak na mnie reagują...))...


Donald Tusk - Naczelny kłamca RP
http://www.youtube.com/watch?v=m83Bxv6mcEA

Tusk odważył się powiedzieć prawdę.
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... Ds57PhEuqo

DONALD TUSK - SZOKUJĄCE ZESTAWIENIE FAKTÓW!!! Cz 1
http://www.youtube.com/watch?v=bNMXl1pjXQU

Reakcja Donalda Tuska Na słowa prawdy o Swoim Rządzie
http://www.youtube.com/watch?v=IzEDE38wsIg

----------------------
Więcej (m.in. filmów):
WOLNOŚĆ GŁOSOWANIA... DEMOKRACJA...
http://www.wolnyswiat.pl/19h3.html


Obrazek
Nowyekran.pl

==========================================

V jak Vendetta - Przemowa V
http://www.youtube.com/watch?v=Ab2NJbXC3Ts

V for Vendetta - final revolution scene
http://www.youtube.com/watch?v=_-gHVGOoE48

==========================================

Piotr Kołodyński - autor/redaktor:
- http://www.wolnyswiat.pl
- http://www.racjonalnyrzad.pl
- http://www.pzepr.pl
http://ewastankiewicz.wordpress.com/201 ... c-ochrone/ | 06.12.2012 r.
CO SIĘ STANIE Z TUSKIEM, CZYLI JAK MU ZAPEWNIĆ OCHRONĘ
Dzisiejszy artykuł będzie z rodzaju science-fiction, ale może być tez fiction-reality. Widać już wyraźnie, ze czas Tuska i jego gangu się kończy. Nadchodzi czas składania zeznań, nakazów aresztowania, przesłuchań i sądów. Można sobie wyobrazić, hipotetycznie, ze w Sejmie następuje przegłosowanie wotum nieufności i Tusk przestaje być Premierem.


Następnego dnia rano, a właściwie zaraz po północy, na polecenie prokuratury (tej samej, która umożliwiła przecieki w sprawie trotylu), dzielny SWAT Team wkracza do domu Państwa Tusk w Sopocie. Na początek zabijają psa i kota i rozbijają akwarium z rybkami, potem rzucają Kasie Tusk na glebę wyłamując jej ręce i wyrywając włosy, a następnie wyprowadzają Tuska w kajdankach.

Po nocy spędzonej w wiezieniu z robalami, podejrzany doprowadzony jest do śledczego. Nie czekając na żadne pytania, rzuca się na kolana i błaga: powiem wszystko, wszystko co wiem, tylko nie róbcie mi krzywdy, please, bitte, prosim, i jeszcze w kilku językach, w których zna to słowo Prokurator, zaskoczony takim obrotem sprawy, każe mu wstać z kolan: „Mów!”.

I Tusk zaczyna sypać. Wszystkich po kolei, wszystkie mechanizmy zbrodni i przestępstw, w które jego formacja była zaangażowana, tych, którzy go powołali i swoich mocodawców, których polecenia wypełniał. Następuje fala aresztowań, afera dotychczas niespotykana. Rywin to pryszcz. Setki ludzi trafiają za kratki. Sejm przegłosowuje ustawę antymafijną. Tysiące bandziorów, kombinatorów, aferzystów i złodziei trafia do więzień. Większość z PO. Trzeba tu tylko wspomnieć o tym, ze biura ochroniarskie w Polsce, należące do rożnego rodzaju ciemnych indywiduów, w większości byłych ubeków, esbeków, zomowców i milicjantów, mają pod swoją komendą 200 tysięcy ochroniarzy, najczęściej wywodzących się z byłych kryminalistów, którzy osłaniają ciemne interesy III RP. Jest wiec kogo wsadzać i idzie to w tysiące. Następuje odnowa Państwa, sanacja. Wpływy Rosji i Niemiec zaczynają maleć. Zaczyna się wolna Polska. A Tusk mieszka gdzieś do końca życia w ukryciu ze statusem świadka koronnego.

Myślicie, ze taki scenariusz jest możliwy? Absolutnie nie! Oni do tego nie mogą dopuścić! Wiec umawiają Tuska na spotkanie z seryjnym samobójcą. Oczywiście Tusk nie wie z kim się spotyka, może to być jakiś jego znajomy, przyjaciel, współpracownik, może kierowca samochodu z BOR-u. On będzie wiedział, jak zaparkować samochód, żeby był poza zasięgiem kamer. A może seryjny samobójca, jako Tuska znajomy zapuka do jego drzwi? Jak oni to robią, można poznać po wielu przykładach, od Olewnika, przez Leppera, gen. Petelickiego aż do Musia. Sposobów u nich “bezczisljennoje mnozestwo”. I potem, w poniedziałek lub we wtorek, dowiemy się, ze nie stwierdzono udziału osób trzecich (bo o udziale osób drugich, jako dżentelmeni nie będziemy dyskutować), a że w ogóle, to chorował na cukrzycę, raka i miał zachorować na Alzheimera jednocześnie. A wszystko przez ten PiS, który straszną nagonką zaszczuł Premiera i doprowadził do samobójstwa! Ten straszny PiS. I inni redaktorzy, dziennikarze, blogerzy, staruszki i staruszkowie, kibice piłkarscy, no i w ogóle wszyscy ci, co im się nie podobało, w okrutny sposób zaszczuli Premiera tak, ze ten aż musiał się spotkać z seryjnym samobójcą. A przecież w poniedziałek miał haratać w pile! To tylko pokazuje skalę i ogrom tego zaszczucia. Co za zwyrodnialcy!

Śmiejecie się z tego scenariusza, tak? Co ty za bajki opowiadasz. Czy naprawdę myślicie, ze mafia, sitwa, układ czy jak ich tam zwal, dopuszczą, po upadku tego rządu, żeby Tusk sypał? A upadek tego rządu jest już nieunikniony! Proponuje więc, aby PiS zatrudnił byłych żołnierzy GROM-u, aby pilnowali Tuska w dzień i nocy, żeby mu włos z głowy nie spadł. A najlepiej, to może sprowadzić brygadę komandosów z Afganistanu, bo to chyba jedyni ludzie w całej armii polskiej mający jakakolwiek zdolność bojową. Bo na BOR przecież nie ma co liczyć. Prezydent liczył, i co? Co najwyżej mogą wskazać drogę seryjnemu. A Tusk jest nam potrzebny żywy. Nie chodzi bowiem o zemstę, o samą karę i przykład. Chodzi o to, aby ten układ pookrągłostołowy w końcu zlikwidować i wyeliminować raz na zawsze. A Tusk byłby najlepszą osobą, żeby wskazać mechanizmy działania, konta bankowe, ludzi i dowody na ich zbrodnie. Dlatego zapewnijmy mu ochronę, zanim się osunie, z pomocą seryjnego samobójcy, w otchłań piekła.
Miecz Damoklesa

Obrazek
http://prezydentrzbik.nowyekran.pl/post ... atek-konca
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2012 3:46 pm przez admin, łącznie zmieniany 6 razy.

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » wt gru 11, 2012 11:59 am

PRZEBIEG/OPCJE WPROWADZENIA RACJONALNEGO USTROJU SPOŁECZNO-POLITYCZNO-GOSPODARCZEGO W DNIU/ACH:

TREŚĆ PRZYWITANIA, OBJAŚNIENIA
Witam uczestników Zgromadzenia Narodowego; ludzi odważnych, odpowiedzialnych, konstruktywnych, świadomych; o pozytywnym potencjale; czynu. My, światli Obywatele, przejdziemy do historii Polski po wszystkie czasy.
Nazywam się Piotr Kołodyński. Jestem redaktorem niezależnych portali internetowych Wolnyswiat.pl, Racjonalnyrzad.pl, oraz inicjatorem i organizatorem tego Wielkiego, Przełomowego Wydarzenia Narodowego.
A teraz przejdźmy do konkretów, czyli celu tego Zgromadzenia.

1. Rozdanie broszurek osobom niedoinformowanym: „KILKA PRZYKŁADÓW, ZA CO
NALEŻY POSTAWIĆ POLITYKÓW PRZED SĄDEM, TRYBUNAŁEM”.
2. Przywitanie się z zebranymi i przedstawienie się przez inicjatora i organizatora, czyli przeze mnie,
przed Sejmem.
3. Poddanie pod głosowanie kluczowych kwestii:
- Kto z Państwa chce zakończenia realizowania utopii, a jest za wprowadzeniem racjonalnego ustroju społeczno-polityczno-gospodarczego w Polsce w dniu dzisiejszym, tj. 01.05.2012 r.?
(a w przypadku poparcia:) - A w związku z tym, a także faktem, że obecni parlamentarzyści, rządzący działają na szkodę Narodu, Państwa Polskiego; są przeciwni pozytywnym zmianom, właśnie m.in. dzięki zakończeniu realizowania utopii; szkodzenia, a wprowadzeniu racjonalnego ustroju, pytam: kto z P. jest za delegalizacją obecnego Parlamentu i Rządu?
(a w przypadku poparcia:) - A zatem ogłaszamy działalność obecnego Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej za zakończoną i uznajemy próby tego kontynuowania za nielegalne i podlegające osądzeniu przed doraźnym Trybunałem Ludowym!
4. Sformowanie doraźnego składu Tymczasowego - Racjonalnego - Rządu Ludowego Polski.
5. Zaprzysiężenie członków Nowego Rządu przed Zgromadzeniem Ludowym/Narodowym.
Treść przysięgi:
Ślubuję uroczyście przed Zgromadzeniem Narodowo-Ludowym kierować się w swej pracy wyłącznie dogłębną, a więc dalekowzroczną, etyką, czyli decyzje będę podejmować wyłącznie po całościowej analizie, takim wnioskowaniu, tego wykazaniu, mając na uwadze dobro Narodu Polskiego, w tym naszych potomków, a więc także dobro przyrody; a zatem przysięgam, że kraj, a więc jego mieszkańców, zasoby, pozostawię w lepszym stanie, niż zastałem/am. A w przypadku niezrealizowania przeze mnie tych zobowiązań natychmiast usunę się ze stanowiska!
6. Podpisanie przez członków Nowego Rządu obwieszczenia o zakończeniu realizowania utopii, w tym
działalności dotychczasowego Parlamentu i Rządu, a o ustanowieniu w Polsce racjonalnego ustroju społeczno-polityczno-gospodarczego.
7. Wejście do Sejmu na salę obrad bądź umówienie się na drugi dzień w tym celu, i ogłoszenie tam publicznie, w tym przed kamerami/Narodem tych faktów. Media są zobowiązane poinformować Naród o tych pozytywnych zmianach, oraz przekazać treść:
- obwieszczenia Tymczasowego - Racjonalnego - Rządu Ludowego Polski O ZAKOŃCZENIU REALIZOWANIA UTOPII, A O WPROWADZENIU RACJONALNEGO USTROJU SPOŁECZNO-POLITYCZNO-GOSPODARCZEGO,
- Manifestu Tymczasowego - Racjonalnego - Rządu Ludowego Polski,
- ogłoszenia działań Tymczasowego - Racjonalnego - Rządu Ludowego Polski: CO ZREALIZUJEMY (w skrócie).
Przy czym jakikolwiek sabotaż, także ze strony mediów, w tym w postaci wspierania poprzedniego systemu, jego beneficjentów, członków byłego parlamentu, rządu, będzie traktowane jako zdrada narodowa i skutkować osądzeniem przed doraźnym Trybunałem Ludowym!
8. Apel do byłych członków parlamentu, rządu o konstruktywną współpracę (poinformowanie o możliwości dalszej pracy, w tym zachowania niektórych stanowisk).
9. Wspólne zebranie członków Nowego Rządu z byłymi członkami parlamentu, rządu, celem ustalenia możliwości, zakresu, formy współpracy, formy rządów, itp.
10. Wspólne oświadczenie przed Narodem, o ustaleniach, sytuacji.
WPROWADZENIE RACJONALNEGO USTROJU/TEKSTY ZWIĄZANE Z WYDARZENIEM


WPROWADZENIE RACJONALNEGO USTROJU/TEKSTY ZWIĄZANE Z WYDARZENIEM

Jeżeli ktoś czyni źle, i jest to zgodne z prawem, to oznacza, że to prawo jest wadliwe, bo umożliwia szkodzenie, więc należy je traktować za nieobowiązujące!
Nadrzędnym Prawem jest dbanie o dobro Państwa, Narodu, a unormowania prawne są podrzędne wobec tego pierwszego, i w razie istnienia konfliktu między nimi, unormowania prawne nie mogą być w takich sytuacjach przestrzegane i wymagają zmiany, i cały czas zawsze priorytetem jest Nadrzędne Prawo!

Ci, którzy tworzą, wykorzystują wadliwe prawo (w tym ustrój, system), które umożliwia rządzenie osobnikom niekompetentnym, szkodliwym, destrukcyjnym; wspierają osobniki niekompetentne, szkodliwe, destrukcyjne; realizują utopie, zajmują się destrukcją, nie reagują na tego wykazy, nie wspierają osób konstruktywnych, ich inicjatyw; działają na szkodę Państwa, Narodu popełniają przestępstwa, dopuszczają się zdrad narodowych!

Dbanie o jak największą jakość, w tym naszego, gatunków, i o jak najlepsze, w tym z biologicznego punku widzenia, warunki życia, w tym kolejnych pokoleń, jest najwyższym prawem!

Ustroje, w których do władzy dochodzą psychopaci, debile, w których realizuje się utopie, destrukcję, zasługują jedynie na wieczną delegalizację (czy już dotarło, kim są zwolennicy takich systemów...)!

Zgromadzenie Narodowo-Ludowe jest najwyższą formą decyzyjną Narodu w jego państwie, o ile jest ono uzasadnione złą sytuacją Narodu, Państwa, bądź realną możliwością znaczącego polepszenia sytuacji, bez względu na stan dotychczasowy, i przedstawione cele, podjęte decyzje podczas Zgromadzenia Narodowo-Ludowego są niepodważalnie pozytywne i zasadne!

Jednostki porządku publicznego zobowiązane są do podporządkowania się Przedstawicielom Zgromadzenia Narodowego, a jednocześnie Członkom Nowego Rządu!

Jako Przedstawiciele Zgromadzenia Narodowego, a jednocześnie Tymczasowy - Racjonalny - Rząd Ludowy Polski nakazujemy podporządkowanie się nam!

Treść meldunku dowódców jednostek:
- Proszę podać funkcję/zajmowane stanowisko i nazwę formacji, imię i nazwisko, a następnie:
Niniejszym zgłaszam swoją jednostkę do dyspozycji Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego, a jednocześnie członkom Nowego Rządu i czekam na rozkazy!
Moja odpowiedź:
- Przyjmuję jednostkę w poczet Członków Zgromadzenia Narodowego!
A oto pierwsza dyspozycja:
- Proszę zapewnić nam bezpieczeństwo, ład zgromadzeniu, oraz pomóc wypełnić wyznaczoną nam przez Naród Polski misję, a zatem przystępujemy do wejścia do Sejmu i innych obiektów przeznaczonych do działań decydujących o funkcjonowaniu państwa.

- Następnym etapem jest poinformowanie Narodu Polskiego, o zakończeniu funkcjonowania dotychczasowego parlamentu i rządu/realizowania utopii, a o sformowaniu - podczas Zgromadzenia Narodowo-Ludowego - tymczasowego składu Racjonalnego Rządu Ludowego Polski, co oznacza wprowadzenie racjonalnego ustroju społeczno-polityczno-gospodarczego.

W razie problemów ze strony prowokatorów, itp.:
- Proszę uważać na, nie ulegać im, prowokatorów; manipulatorów; burzycieli zgromadzenia – oni doskonale znają psychologię tłumu! Naszym celem są konstruktywne zmiany, nie rozróba itp. (proszę ich uciszać, przekazywać siłom porządkowym)!

- Zakłócanie porządku Zgromadzenia Narodowo-Ludowego będzie skutkować interwencją służb odpowiedzialnych za ład i bezpieczeństwo publiczne, a w przypadku poważniejszych incydentów skutkować osądzeniem przed doraźnym sądem/trybunałem ludowym (w uzasadnionych przypadkach przedstawione zostanie oskarżenie o zdradę narodową!)!

- Co to za argumenty: wyzywanie, popychanie, szarpanie, bicie, rzucanie przedmiotami - tak postępują prawi obywatele, czy bezmyślne zwierzęta, szumowiny, sprzedawczyki, zdrajcy!

- W jakim państwie żyjecie, jaka jest sytuacja Polaków, czyich interesów, czyim kosztem bronicie... A zatem zasługujecie na miano zdrajców, z tego natychmiastowymi skutkami!

- Działania obronne narodu przed długami, głodem, chorobami, kryzysem; realizowaniem utopii; destrukcyjną dyktaturą nie mogą wymagać zgody osobników za te tragedie, destrukcyjne działania odpowiedzialnych, których naród od władzy odsuwa.

- Jakikolwiek sabotaż, także ze strony mediów, w tym w postaci wspierania poprzedniego systemu, jego beneficjentów, członków byłego parlamentu, rządu, będzie traktowane jako zdrada narodowa i skutkować osądzeniem przed doraźnym Sądem/Trybunałem Ludowym!

- Będę, niestety, potrzebował pomocy, policji, straży miejskiej, ochroniarzy, ochotników.
Każdy z pożytecznie, znacząco, aktywnych uczestników otrzyma w każdą rocznicę tej kluczowej, najważniejszej w dziejach ludzkości przemiany, rozpoczęcia Nowej Ery, nagrodę pieniężną (mundurowi dodatkowo awans), oraz, chętni, zatrudnienie zgodnie z kompetencjami, a także status osoby pożytecznej.
Osobników aktywnie przeciwnych, spotka, proporcjonalnie, odpowiednia kara (za przyczynienie się do czyjejś śmierci (strzelaniny) konsekwencją będzie śmierć (macie odmówić rozkazu strzelania/strzelać niecelnie/aresztować dowódcę/,przyłączyć się do mnie)! Tym osobnikom w Sejmie na nikim ani na niczym nie zależy, poza sobą, własną prosperitą - co wielokrotnie, przez wiele lat udowodnili - najlepiej kosztem innych (bo mogliby zaszkodzić im w karierze, gdyby byli zdolni do konstruktywnej inicjatywy, wiedzieli, rozumieli, mogliby coś konstruktywnego zdziałać, usunąć problemy, które oni „rozwiązują” od kilkunastu (i więcej) lat...). Są zdemoralizowani, zdegenerowani, wypaczeni, wynaturzeni i bezwzględni!
Czy chcecie dla nich, ich interesów, zabijać, ginąć...!!
Wy nie jesteście od chronienia ich interesów, „stołków”, tylko Nas: społeczeństwo, obywateli (to My Was i ich utrzymujemy z naszych podatków), Mieszkańców Ziemi!!!

Znakiem rozpoznawczym osób opowiadających się po naszej stronie będzie fioletowa opaska na lewym ramieniu, przeciwników – czerwona na prawym ramieniu (proszę sobie przygotować).
BĘDĘ PIERWSZYM POLITYKIEM
»NIEGADACZEM I NIEPOKAZYWACZEM SIEBIE«

Nie będę dyskutował, gdyż dyskusje z osobami o niskim, szkodliwym potencjale są nie merytoryczne; nie ma z nich pożytku, za to wszyscy na nich tracą: ja i tego, manipulowani, ogłupiani, stresowani, tracący czas przez dyskutanta/kę, odbiorcy! Więc nie tylko nie mają sensu, ale są szkodliwe!

Proszę mnie oceniać po efektach działań, a nie po wyglądzie, wymowie; afirmacji, emanacji, rozrywce, jaką miałbym zapewnić, emocjach, jakie miąłbym dostarczyć...

MERYTORYCZNE materiały znajdują się: Racjonalnyrzad.pl

PS
A więc precedensu czynić nie będę!
21.12.2012 r.

NAKAZ ARESZTOWANIA (lista prominentów dotychczasowego systemu, których należy aresztować, i postawić przed Przedstawicielami Zgromadzenia Narodowo-Ludowego, w załączniku. Aresztowanych należy dowieźć do Sejmu – tymczasowej siedziby Nowego Rządu, w dniu wydania (w razie tego niewykonalności skontaktować się z wydającymi nakaz. Tel. kontaktowy z wydającymi nakaz: )
(Aresztowanych należy zapoznać z treścią niniejszego nakazu.)


W imieniu, wyłonionych przez Naród Polski, Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowo-Ludowego, a stanowionych jednocześnie tymczasowy skład Racjonalnego Rządu Ludowego Polski jest P. aresztowany/a, celem zapobieżenia ewentualnym działaniom wymierzonym przeciwko Narodowi Polskiemu, oraz w przypadku niektórych osób mając podstawy do przedstawienia dowodów na dopuszczenie się zdrady narodowej.

Alternatywą jest publicznie oświadczenie i podpisanie przed Przedstawicielami Zgromadzenia Narodowo-Ludowego, a stanowiącymi jednocześnie tymczasowy skład Racjonalnego Rządu Ludowego Polski niniejszego zobowiązania:
Ja, niżej podpisany/a oświadczam i zobowiązuję się do zaniechania wszelkiej działalności szkodliwej dla Narodu, Państwa Polskiego, w tym jakiegokolwiek wspierania dotychczasowego systemu, jego beneficjentów, oraz że będę wspierał/a działania Nowego Rządu, przestrzegać jego poleceń, zarządzeń, czyli przestrzegać wprowadzonego porządku prawnego.*

*Pozytywna postawa, współpraca, b. konstruktywny wkład, może być podstawą do uchylenia kary za wcześniejsze działania (otrzymania wyroku w zawieszeniu).

Podpisano w składzie Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowo-Ludowego, a stanowiących jednocześnie tymczasowy skład Racjonalnego Rządu Ludowego Polski:


-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2012 3:24 pm przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » czw gru 13, 2012 3:48 pm

Wykluczam stworzenie doskonałych ludzi, doskonałego prawa, rozwiązanie wszystkich problemów!
Stwierdzam, że rodzeni, kształtowani ludzie są coraz, pod każdym względem, gorsi/ma mse degeneracja naszego gatunku, że dotychczasowe prawo sprzyja tworzeniu, zwiększaniu, a nie rozwiązywaniu, zapobieganiu problemom, w efekcie czego ich ilość i skala rośnie!!!
Przedstawiłem rozwiązania, w oparciu o które można ten trend odwrócić.

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » sob gru 15, 2012 11:50 am

Proszę o składanie swoich kandydatur do odegrania kluczowej roli w ewentualnych przemianach:
wolnyswiat.pl [@] wp.pl


15.12.2012 r.
99%żnbbnp/awnztnw(...)...

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » sob gru 15, 2012 12:42 pm

Obrazek
Nowyekran.pl


Wróć do „POLITYKA/PRAWO/GOSPODARKA”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości