Start: 06.2013 r. [Ostatnia aktualizacja: 06.2013 r.]

_____________________________________

 

                             LUDZIE CORAZ BARDZIEJ WARTOŚCIOWI

 

Celem funkcjonowanie portalu jest postępowanie odpowiedzialne, w tym dalekowzroczne, a zatem normalne w następującym zakresie: wyszukiwanie, identyfikowanie, tworzenie, ochrona, rozwijanie, wspieranie ludzi o wysokich pozytywnych walorach, zdrowych i dbających o zdrowie, inteligentnych, b. atrakcyjnych fizycznie, pozytywnych, i pozytywne wykorzystywanie ich potencjału, by pozytywnie inwestować, dawać odpowiedni przykład, pokazywać właściwe wzorce, przedstawiać skuteczne rozwiązania, jak najwszechstronniej doskonalić, a nie degenerować nasz gatunek, zapobiegać regresowi, pierwotnym przyczynom cierpień, nieszczęść, tragedii, katastrof, potworności, klęsk, plag; zła!

 

_____

Forum

Test: CZY JEST P. OSOBĄ RACJONALNĄ

Eugenika, eutanazja

Prawidłowy tryb życia (m.in. Przyczyny otyłości, odżywianie się)

Nr konta, wykaz wydatków

Lista wspierających, sponsorów, rodzaj i wielkość wsparcia. Przekazane informacje do publikacji

__________________________________________________________________________

 

KONTAKT:

wolnyswiat.pl [znak] wp.pl

wolnyswiat [znak] op.pl

( www.lcbw.pl )

____________________

 

 

Ponieważ odwiecznie i powszechnie marnują się osoby o wysokich pozytywnych walorach, nie wykrywa, nie rozwija, nie wykorzystuje się w sposób właściwy ich potencjału, mało tego, wspiera się osoby chore, upośledzone, anormalne, zdegenerowane, debilne, psychopatyczne, w dodatku kosztem ludzi wartościowych, pożytecznych, to czas zakończyć ten absurdalny stan rzeczy, b. szkodliwe postępowanie.

A ponieważ nie da się efektywnie działać bez pieniędzy, stąd potrzebne będzie finansowe wsparcie, za co wspierający będą mogli umieścić na zawsze na jawnej liście wskazane przez siebie dane.

 

 

Ludzie powszechnie zajmują się, w dodatku wszechstronnie, szkodzeniem: sobie i innym...!

A tego wersji, kombinacji, pretekstów, wytłumaczeń, „słuszności, racji”, w tym pod pretekstem czynienia dobra, jest bez liku...

Tego pierwotnymi nauczycielami/rozpowszechniaczami są oczywiście psychopaci, debile, którzy, bezpośrednio, pośrednio, demoralizują, wypaczają, wynaturzają także pozostałych ludzi...!

Więc psychopaci i debile nie są odpowiednim towarzystwem dla normalnych ludzi, w tym: w przedszkolach, na tzw. podwórkach, w szkołach, w msh zamieszkania, pracy, wypoczynku, rozrywki, na ulicach, w środkach transportu, itp., itd.! Takie osobniki nie mogą także pełnić stanowisk kierowniczych, podejmować decyzji wpływających na innych! Więc trzeba ich wyselekcjonować, uniemożliwić im rozmnażanie się i oddzielić od reszty społeczeństwa, by takich osobników nie przybywało, by nie szkodzili!

 

 

PRAWO UNIWERSALNE/NADRZĘDNE (PUN) - OBOWIĄZUJĄCE ZAWSZE, WSZYSTKICH I WSZĘDZIE

Wszystko, a więc stan jednostek, sytuacja społeczeństw, stan środowiska, przyrody, zasobów/Natury musi być w coraz lepszym stanie. A więc unormowania prawne, zachowanie, postępowanie, działania muszą być uzasadnione wyłącznie logicznie, dogłębnie, a więc rzeczywiście, etycznie, a więc i dalekowzrocznie, czyli jednocześnie odpowiedzialnie. Czyli nie wolno kierować się emocjami, naśladownictwem, instynktem stadnym, głosem większości, utopijnymi, w tym religijnymi dogmatami/wymysłami, ryzykować, narażać bez najwyższej konieczności i w stopniu absolutnie zasadnie niezbędnym A więc nie wolno dopuszczać do rozmnażania się ludzi o niekorzystnym, szkodliwym potencjale, do przerostu populacji, szkodzić, niszczyć, wypaczać, demoralizować, wynaturzać, zaśmiecać, zatruwać umysły, uszkadzać psychik; szkodzić zdrowiu; przyczyniać się do uszkadzania, niekorzystnych zmian w genach; obniżać potencjały; degenerować; pogrążać.

 

Każdy, kto łamie którąkolwiek część Prawa Uniwersalnego/Nadrzędnego (PUN) jest wyjęty z pod wszelkiego prawa, czyli także bez względu na zajmowane stanowisko, posiadanie immunitetu, unormowania międzynarodowe itp., i każdy ma nie tylko prawo, ale i obowiązek podjąć wszelkie współmierne, efektywne - skuteczne - działania, celem zakończenia łamania PUN, a inni są zobowiązani do udzielenia w tym celu wszelkiego potrzebnego wsparcia, pomocy. Za wskazanie łamiącego prawo PUN, za doprowadzenie do zakończenia łamania tego Prawa, udzielenie w tym celu wsparcia, pomocy należy się wysoka nagroda i honory. Łamanie prawa PUN jest, odpowiednio, zbrodnią przeciwko przyrodzie, ludzkości/Naturze i podlega jak najsurowszemu osądzeniu przez odpowiedni organ prawny.

 

 

RACJONALNE MYŚLI, ANALIZY, WNIOSKI (kompentium mojego pisma www.wolnyswiat.pl )(cz. 1)/+ POLITYKA

 http://www.wolnyswiat.pl/11h5.html

 

 

Ludzi pod względem uczestnictwa w działaniach dzielimy na:

- pomysłodawców,

- podejmujących decyzje,

- przygotowujących ich realizację,

- zajmujących się organizacją,

- zajmujących się realizacją, w tym wykonawców: najwyższego, średniego, najniższego szczebla.

 

A działania dzielimy na:

- najważniejsze/kluczowe,

- b. ważne,

- ważne,

- mniej ważne,

- drugorzędne,

- trzeciorzędne,

- czwartorzędne.

 

Tak więc ktoś może sprawdzać się jako np. pomysłodawca, ale nie sprawdzi się jako wykonawca. Ktoś nie sprawdzi się w działaniach na małą skalę (np. jako radny, poseł), ale sprawdzi się w działaniach na b. dużą skalę, bo potrafi podejmować właściwe najważniejsze/kluczowe decyzje (np. jako prezydent w tzw. ustroju prezydenckim). Itp., itd. Chodzi więc o właściwą klasyfikację potencjału, możliwości ludzi i ich odpowiednie, w tym efektywne wykorzystywanie.