Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

admin
Site Admin
Posty: 3506
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odtwarzalnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » pt kwie 27, 2018 10:31 am

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1041267,tit ... omosc.html | 03.11.2016
UNICEF: brudne powietrze zabija dzieci
600 tysięcy dzieci umiera rocznie z powodu chorób spowodowanych zanieczyszczeniami atmosfery - alarmuje raport UNICEF

Zaburzenia pracy układu oddechowego, krążenia, uszkodzenia wątroby i nerek, układu nerwowego i mózgu - takie są efekty oddychania zanieczyszczonym powietrzem. U najmłodszych skutki są jeszcze poważniejsze - ostrzegają eksperci UNICEF (Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci). Bo oddychają średnio dwukrotnie szybciej, "zużywając" więcej powietrza w stosunku do masy ciała niż dorośli. A ich system odpornościowy i układ nerwowy dopiero się rozwijają.

Według UNICEF ok. 2 miliardów dzieci (spośród ogólnej liczby 2,3 mld) oddycha skażonym powietrzem. Co najmniej jedna trzecia z nich żyje w najbiedniejszych krajach Azji. 300 milionów dzieci jest narażonych na zapylenie przekraczające sześciokrotnie standardy ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia.

- Wpływ zanieczyszczenia środowiska jest równie szokujący - przyznaje Anthony Lake, sekretarz generalny UNICEF-u, który prezentował raport organizacji. - 600 tys. dzieci do piątego roku życia umiera z powodu zanieczyszczenia, a miliony innych cierpią z powodu zaburzeń rozwoju fizycznego i umysłowego.

UNICEF: brudne powietrze zabija dzieci
600 tysięcy dzieci umiera rocznie z powodu chorób spowodowanych zanieczyszczeniami atmosfery - alarmuje raport UNICEF
Fotolia
Zaburzenia pracy układu oddechowego, krążenia, uszkodzenia wątroby i nerek, układu nerwowego i mózgu - takie są efekty oddychania zanieczyszczonym powietrzem. U najmłodszych skutki są jeszcze poważniejsze - ostrzegają eksperci UNICEF (Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci). Bo oddychają średnio dwukrotnie szybciej, "zużywając" więcej powietrza w stosunku do masy ciała niż dorośli. A ich system odpornościowy i układ nerwowy dopiero się rozwijają.

Według UNICEF ok. 2 miliardów dzieci (spośród ogólnej liczby 2,3 mld) oddycha skażonym powietrzem. Co najmniej jedna trzecia z nich żyje w najbiedniejszych krajach Azji. 300 milionów dzieci jest narażonych na zapylenie przekraczające sześciokrotnie standardy ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia.

- Wpływ zanieczyszczenia środowiska jest równie szokujący - przyznaje Anthony Lake, sekretarz generalny UNICEF-u, który prezentował raport organizacji. - 600 tys. dzieci do piątego roku życia umiera z powodu zanieczyszczenia, a miliony innych cierpią z powodu zaburzeń rozwoju fizycznego i umysłowego.


Lake przypominał, że zanieczyszczenia atmosfery wpływają również na wzrost liczby poronień, porodów wcześniaków oraz na niską masę urodzeniową dzieci. Przyczyniają się do śmierci większej liczby dzieci niż malaria i HIV/AIDS razem wzięte. Sytuacja jest tym poważniejsza, że najbardziej zanieczyszczone regiony świata to zarazem jedne z najbiedniejszych, w których dostęp do leczenia jest utrudniony.

Według raportu rosną również koszty walki z efektami zapylonej atmosfery. Już teraz kosztuje ono nas 0,3 globalnego PKB.
| RZECZPOSPOLITA

http://www.wp.pl / http://www.money.pl/gospodarka/wiadomos ... 89181.html | 14.11.2016
Walka ze smogiem. Rząd powie, czym wolno palić w piecu, a nad komin wyśle drona
Jak szacuje UNICEF w ostatnim raporcie, jedno na siedmioro dzieci na świecie, łącznie około 300 milionów, żyje na obszarach, gdzie powietrze można uznać za toksyczne. Takie, w którym stężenie pyłów i niebezpiecznych dla zdrowia substancji ponad sześciokrotnie przekracza międzynarodowe normy.ZABRAKNIE PRĄDU, JEŚLI NIC NIE ZMIENIMY
- Jeśli Polska utrzyma obecny kurs w polityce energetycznej, to produkcja energii elektrycznej nie nadąży za popytem, niedobory wzrosną do 2 tys. godzin rocznie, a skoki cenowe wykończą przemysł - twierdzą niemieccy eksperci. Ich opinie omawia "Puls Biznesu".
Z raportu przygotowanego dla PSEW wynika, że "wzrost zapotrzebowania na energię wzrośnie w Polsce o połowę do 2040 r. z obecnych ok 160 TWh rocznie do 240 TWh". Forum Energii, które było konsultantem w pracach nad raportem, zakłada w Polsce wzrost rzędu 1,6-2 proc. rocznie.
Raport przewiduje, że od 2030 r. węgiel, na którym opiera się polska energetyka, będzie najdroższym źródłem energii. Kosztowne będzie też utrzymanie przy życiu starych bloków węglowych.
http://www.wp.pl / http://www.money.pl/gospodarka/wiadomos ... 08502.html
[Bo ludzi, w tym Polaków jest za mało... Bo produkujemy za mało "szybkich śmieci"... Bo samochodów jest za mało (rafinacja ropy pochłania ogromne ilości energii)... - red.]

admin
Site Admin
Posty: 3506
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » ndz kwie 29, 2018 6:56 pm

22km/h przy zasilaniu tylko energią z fotoogniw
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/ ... z3KLlVTDRG | 1 January 2015
Obrazek


http://odnawialni.com.pl/ogniwa-fotowol ... wnosci-35/ | Wrzesień 07, 2016
Ogniwa fotowoltaiczne o sprawności 35%
Naukowcy z amerykańskiego Instytutu Technologicznego w Massachusetts (MIT) we współpracy z arabskim Instytutem Masdar opracowali ogniwa słoneczne, których sprawność sięga 35%.

Wielozłączowe ogniwa wykonane zostały w opracowanej przez MIT technologii „step cell”, zdecydowanie tańszej w produkcji od dotychczas projektowanych w innych laboratoriach wielozłączowych koncepcji.

Ogniwo tego rodzaju zbudowane jest z warstwy krzemowej i warstwy GaAsP. Każda z warstw absorbuje różne rodzaje fotonów. Tradycyjne ogniwa krzemowe pochłaniają przede wszystkim promieniowanie z czerwonego zakresu widma. Pokrycie ich powierzchni powłoką z arsenku lub fosforku galu umożliwia znaczne zwiększenie absorpcji promieni słonecznych poprzez wykorzystanie również światła niebieskiego, zielonego i żółtego.

Ogniwa osiągają sprawność na poziomie 35%. Uzysk prądu z nowo opracowanych paneli jest więc około dwukrotnie większy niż w przypadku tradycyjnych modułów fotowoltaicznych. Technologia ma zostać wprowadzona na rynek w ciągu najbliższych 2 lat.
| Odnawialni.com.pl/I.Wojciechowska

http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/spr ... ltaicznych
Sprawność ogniw fotowoltaicznych
Sprawność ogniw fotowoltaicznych z krzemu monokrystalicznego kształtuje się obecnie na poziomie od 14% do 17%, a ogniw multikrystalicznych na poziomie od 13% do 16%. Występują również ogniwa monokrystaliczne o specjalnej konstrukcji o sprawności 20%. Niestety ze względu na małą skalę ich produkcji oraz duże koszty wytwarzania, są one znacznie droższe od klasycznych ogniw monokrystalicznych o sprawności 14-17%.

Sprawność ogniwa zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury; to zjawisko można zminimalizować poprzez zapewnienie dobrej wentylacji. Bez wentylacji straty są o 5% mniejsze niż z wentylacją. Przy wysokich temperaturach można założyć 0,5% zmniejszenie sprawności na 1°C. Wg badań, jeżeli temperatura ogniwa podwyższy się z 25°C do 55°C to spadnie sprawność o ok. 15%.

Znamionowa moc elektryczna ogniw fotowoltaicznych jest podawana dla temperatury 25°C. Typowe baterie dachowe pracują zwykle w temperaturze 55-75 °C, co wywołuje spadek wytwarzanej mocy o 12-25 % wartości znamionowej.
Źródło:
Czop A., Ogniwa fotowoltaiczne – zasady działania i przykład doboru.


https://swiatoze.pl/64-sprawnosci-ogniw ... we-teorii/ | 22 maja 2017
64% sprawności ogniwa fotowoltaicznego możliwe w teorii?
Przeciętne ogniwo fotowoltaiczne absorbuje jedynie widzialne fale świetlne, to znaczy z zakresu od około 400 do 700 nm. Pozostała część spektrum zamieniana jest na ciepło lub po prostu przechodzi przez panel, nie zostając pochłonięta. Panel tego typu jest w stanie pochłonąć – w teorii – jedynie 30% światła. Z drugiej strony, co jakiś czas mają miejsce eksperymenty badające ogniwa “multi-junction”, czyli zawierające kilka absorberów, zdolne pochłonąć fale o różnej długości. Obecny rekord dla takich rozwiązań wynosi 46% dla panelu z czterema rodzajami absorberów.

Wraz z dodawaniem kolejnych substancji zdolnych do pochłaniania następnych zakresów długości światła, cena produkcji ogniwa rośnie, a przyrost sprawności maleje. W takiej sytuacji dwóch profesorów z Kobe University Graduate School of Engineering, Kita Takashi oraz Asahi Shigeo zaczęło prowadzić badania nad konwersją światła. Przepuszczano dwa fotony przez panel zbudowany z różnych półprzewodników, jednak zawierających tylko jeden absorber. W warunkach eksperymentalnych udało im się przeprowadzić proces “konwersji w górę”, czyli – w dużym uproszczeniu- przekształcenia długości zaabsorbowanej fali światła w krótszą. W ten sposób nieodpowiednie dla takiego panelu widma świetlne mogą zostać zmienione na inne, a następnie wykorzystane do produkcji prądu. Zdobytą wiedzę wykorzystali do budowy pierwszych ogniw o takiej strukturze.

W serii badań uzyskali sprawności konwersji światła przewyższające 50%. Według ich teoretycznych obliczeń, taki model panelu byłby w stanie w warunkach laboratoryjnych, dobić aż do 64% efektywności. Z drugiej strony, ich badania są ciągle w początkowym stadium i nie wiadomo, jak nowe rozwiązanie techniczne wyglądałoby od strony kosztów.

http://globenergia.pl/top50-wysokospraw ... czne-2017/ |
18 września 2017
Czym moduły wysokosprawne różnią się od tradycyjnych?
Moduły monokrystaliczne back contact powstają w oparciu o ogniwa z obiema elektrodami umieszczonymi z tyłu, co sprawia, że patrząc na moduł, nie widzimy charakterystycznych podłużnych srebrnych pasm, przecinających moduł na całej długości. Widzimy jedynie granice poszczególnych ogniw, z których zbudowany jest dany moduł. Zaletą wynikającą z takiego umiejscowienia elektrod jest większa powierzchnia absorpcji promieniowania słonecznego i mniejsze straty wewnętrzne, co pozwala panelom wykonanym w tej technologii osiągać sprawności nieco przekraczające 20%. Jest to sprawność o ok. 25% wyższa niż ta paneli wykonanych w tradycyjnych technologiach. Moduły tego typu zazwyczaj mają bardzo dobre parametry elektryczne i na tle tradycyjnych paneli relatywnie wolno tracą wydajność wraz ze wzrostem temperatury urządzenia.

Niemniej, ważną cechą jest wyższa wydajność pracy w półroczu zimowym, wynikająca z bardzo dobrego zagospodarowania niskoenergetycznego promieniowania rozproszonego. Ogniwa HIT uzyskują jedne z najniższych wartości temperaturowego współczynnika spadku mocy, co z kolei pozwala im też na wydajną pracę w półroczu letnim i osiągnięcie tempa spadku wydajności pracy wraz ze wzrostem temperatury modułu zbliżonego do modułów cienkowarstwowych.
Ogniwa PERC lepiej wykorzystują promieniowanie podczerwone

O ogniwach w technologii PERC (ang. Passivated Emitter Rear Cell) słyszymy często, a to za sprawą firmy Trina Solar, która regularnie informuje o osiąganych nowych rekordach sprawności dla ogniw tego typu. Jest to technologia coraz częściej adaptowana przez wszystkie fabryki PV na świecie i przewiduje się, że ogniwa PERC staną się wkrótce podstawowym standardem fotowoltaicznym na światowym rynku. Ogniwa PERC posiadają w spodniej części, pomiędzy dołem złącza P-N a górną częścią elektrody, dodatkową warstwę dielektryka, który ogranicza przyciąganie elektronów do aluminiowej elektrody dolnej. Spodnia pasywacja powoduje odbicie promieni słonecznych z powrotem wewnątrz ogniwa. Panele w technologii PERC lepiej wykorzystują promieniowanie podczerwone o dużej długości fali, co pozwala im na bardziej wydajną pracę – szczególnie rano, wieczorem lub przy zachmurzonym niebie. Wykorzystanie tego typu ogniw pozwala producentom na produkcję modułów o większej mocy, nawet powyżej 300 W. Dlaczego, mimo wielu niewątpliwych zalet, moduły te nie weszły jeszcze do powszechnego użytku? Jak to w wypadku każdej nowoczesnej technologii bywa, problemem może być cena – wyższa w porównaniu do ceny tradycyjnych modułów, płacimy jednak za wyższe moce, sprawności i innowacyjność. Czy warto? Oceńcie sami! Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem TOP50 wysokosprawnych modułów fotowoltaicznych, w którym przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego rodzaju urządzeń, które mogą być przydatne w ich odpowiednim doborze.

Opracowano na podstawie materiałów: „Instalacje fotowoltaiczne” Bogdan Szymański, GLOBEnergia

admin
Site Admin
Posty: 3506
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » śr sie 22, 2018 12:44 pm

Kolejna wielka szansa dla Polski stracona? - Nauka. To lubię.
https://www.youtube.com/watch?v=oFcmREarl9s | 18 lip 2017

Polacy zbudowali baterię pojemniejszą o 30 procent
https://tech.wp.pl/polacy-zbudowali-bat ... 998637185a | 26-06-2018

admin
Site Admin
Posty: 3506
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » pn cze 24, 2019 8:59 pm

Czeka nas rewolucja helu-3
https://www.youtube.com/watch?v=BU65yeJCQ7Y | 24 cze 2019

admin
Site Admin
Posty: 3506
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » pt lip 05, 2019 1:15 pm

22 niesamowite wynalazki, które pomagają ocalić świat
https://www.youtube.com/watch?v=iVT1ck7vhI8 | 5 lip 2019

admin
Site Admin
Posty: 3506
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » sob wrz 28, 2019 12:22 pm


admin
Site Admin
Posty: 3506
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » wt paź 01, 2019 9:51 am

https://cordis.europa.eu/article/rcn/124180/pl | 24 paź 2018
Bliżej bezemisyjnej produkcji wodoru dzięki nowemu zakładowi pilotażowemu w Danii

Unijna inicjatywa ułatwi produkcję, magazynowanie i dostawy wodoru dla szerokiego grona użytkowników końcowych. Pomoże to włączyć zieloną energię do systemu energetycznego w elastyczny sposób.

Produkcja wodoru wykorzystująca energię wiatrową oraz elektrolizę – rozdzielanie wody na wodór i tlen – to jedna ze znanych technologii. Jednakże opłacalna i zrównoważona produkcja dużych ilości wodoru za pomocą tego procesu okazuje się niełatwa. Finansowany przez UE projekt HyBalance stanowi próbę odpowiedzi na to wyzwanie poprzez produkcję wodoru na większą skalę za pomocą turbin wiatrowych z instalacją przekształcającą energię elektryczną w wodór. Umożliwi to magazynowanie taniej odnawialnej energii elektrycznej, zapewniając użytkownikom przemysłowym zarówno usługi bilansowania sieci, jak i wodór. Będzie również zaopatrywać sektor transportu w wodór.

Pilotażowa instalacja została niedawno uruchomiona przez Air Liquide, firmę koordynującą projekt HyBalance. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, elektrolizer „o mocy 1,2 MW umożliwia produkcję około 500 kg wodoru dziennie bez emisji CO2”. To wystarczająca ilość dla 1000 samochodów, a gaz może być dostarczany także do autobusów i wózków widłowych, jak można zobaczyć w prezentacji na stronie internetowej projektu. Oprócz zastosowania w przemyśle produkowany wodór jest wykorzystywany do zasilania sieci pięciu stacji wodorowych zainstalowanych i eksploatowanych w Danii.

Zbilansowanie i stabilność

Bilansowanie sieci ma kluczowe znaczenie dla stabilności systemów elektroenergetycznych. Ze względu na swój niestały charakter źródła energii słonecznej lub wiatrowej mogą powodować nadmiar lub niedobór energii elektrycznej w sieci energetycznej. Jeżeli nie dokonamy wyważenia, nadmiar napięcia i częstotliwości spowodowany zbyt dużą podażą energii elektrycznej może prowadzić do uszkodzenia urządzeń elektronicznych. Elektrolizery umożliwiają przedsiębiorstwom energetycznym magazynowanie energii, która w przeciwnym razie zostałaby zmarnowana podczas długich okresów nadpodaży. Podczas szczytowego zapotrzebowania magazynowany wodór może być wykorzystany do wytworzenia wystarczającej ilości energii elektrycznej.

„Energia wiatrowa jest zmienna i wymaga odpowiedniej elastyczności w celu zapewnienia równowagi w sieci energetycznej. Dynamiczna elektroliza wody oferuje taką elastyczność, polegającą na wykorzystaniu energii elektrycznej, gdy ceny są niskie lub gdy istnieje potrzeba zrównoważenia i przekształcenia jej w wodór”, czytamy w broszurze projektu. W ramach promowania ekologicznych technologii „uczestnicy projektu HyBalance opracują modele biznesowe, które pozwolą określić, kiedy opłaca się przekształcać energię wiatrową w wodór”, jak podano w tej samej prezentacji.

W projekcie zostanie wykorzystana technologia elektrolizy z membraną wymiany protonów (PEM), która charakteryzuje się wysoką sprawnością (większa ilość wodoru produkowanego na kWh energii elektrycznej) i elastycznością. Partnerzy mają nadzieję, że technologia ta zostanie w pełni zwalidowana do zastosowań komercyjnych po zakończeniu projektu.

Więcej informacji:
strona projektu HyBalance


http://300gospodarka.pl/explainer/2019/ ... m-energii/ |
Już przy dzisiejszych cenach za energię wytwarzaną w elektrowniach wiatrowych, przetwarzając ją na wodór można ją ekonomicznie zmagazynować – pisze brytyjski magazyn naukowy ‘Nature’.

O co w ogóle chodzi? Wodór może zastąpić gaz w napędzaniu elektrowni, samochodów, a nawet w codziennym użytku w gospodarstwach domowych (gotowanie, ogrzewanie etc.). Jest też dobrym magazynem energii.

Nie najwyższa sprawność

Międzynarodowa Agencja Energii opracowała mapę drogową dla technologii wodorowych i ogniw paliwowych. W raporcie tym oszacowano, że sprawność samego procesu elektrolizy wody wynosi 65-80%. Samo sprężenie wodoru zachodzi ze sprawnością 90%. Jednak największa rozpiętość sprawności dotyczy samych ogniw paliwowych i – w zależności od zastosowanej technologii – waha się od 30 do 70%. Jeżeli przyjąć, że sprawność ogniwa to 43%, to całkowita sprawność procesu, z uwzględnieniem podziemnego magazynowania wodoru, wynosi 29-33%. Wodór może być również spalany w turbinie gazowej o obiegu prostym i wówczas sprawność całkowita będzie nieco wyższa, w okolicy 25-29%.

Poziom zaawansowania

Najbardziej dojrzałą technologią, spośród tych, które już teraz są stosowane komercyjnie, są elektrolizery alkaliczne, które charakteryzuje wyższa sprawność oraz najniższy jednostkowy nakład inwestycyjny. Jednak ostatnio szybko rozwija się technologia z zastosowaniem elektrolizerów polimerowych z membraną protonową oraz z elektrolitem stałym (ang. solid oxide). Próbuje się również uzyskiwać wodór z wykorzystaniem ciepła – także słonecznego – zamiast prądu, jednak te technologie znajdują się jeszcze w fazie demonstracyjnej.

Od redakcji
W Polsce program „Magazynowanie wodoru” realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na badania trafi ponad 30 mln zł. Jego celem jest opracowanie technologii magazynowania wodoru, a w szczególności konstrukcja prototypu zasobnika wodorowego do zastosowań mobilnych.
Henryk Majchrzak


http://laboratoria.net/technologie/24936.html
Produkcja wodoru z energii turbin wiatrowych
Farmy wiatrowe wytwarzają energię elektryczną jedynie wówczas, gdy wieje wiatr, zmuszając do korzystania z generacji zapasowej. Wodór odgrywa kluczową rolę w magazynowaniu energii z nadmiarowej energii elektrycznej i może być produkowany poprzez podłączenie turbin wiatrowych do elektrolizerów, które rozszczepiają wodę na składniki pierwsze. Po zmagazynowaniu wodór może być wykorzystany na późniejszym etapie do wytwarzania elektryczności z ogniw paliwowych.

Celem projektu ELYGRID (Improvements to integrate high pressure alkaline electrolysers for electricity/H2 production from renewable energies to balance the grid) było obniżenie kosztów wodoru produkowanego metodą elektrolizy sprzężonej z RES. Skoncentrowano się na elektrolizerach alkalicznych wielkości megawatowej o pojemności powyżej 0,5 MW.

Partnerzy projektu postawili sobie za cel zwiększenie wydajności elektrolizerów o 20% i obniżenie kosztów o 25%. Aby go zrealizować, z powodzeniem opracowali i przetestowali topologię nowych ogniw, o wydajności w zakresie produkcji wodoru sięgającej 70%. Wytwarzanie większej ilości wodoru na jednostkę objętości prowadzi do obniżenia kosztów produkcji.

Podobnie jak RES, które łączą się z siecią elektryczną za pomocą pewnego rodzaju interfejsów elektronicznych, elektrolizery wykorzystują podobną elektronikę mocy, by użyć energii sieciowej. Partnerzy projektu zaprojektowali nowe moduły elektroniki mocy połączone równolegle, aby efektywnie konwertować prąd zmienny w prąd stały potrzebny do stosów ogniw elektrolitycznych.

Powstał nowy system równoważenia instalacji, obejmujący wszystkie komponenty elektrolizera w tym samym pojemniku, tworząc w ten sposób bardziej konkurencyjny zespół elektrolizera o niższych kosztach rozruchu. Ponadto partnerzy projektu ELYGRID opracowali usprawniony system sterowania sprzężony z turbiną wiatrową. W zależności od zapotrzebowania system może albo magazynować energię, albo podawać ją do sieci elektrycznej.

Duże jednostki planowane przez zespół ELYGRID zdolne będą do produkcji potężnych ilości wodoru do zastosowań obejmujących przekształcanie energii w gaz, stosowania pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi i do użytku w branży przemysłowej. Wyniki projektu powinny zatem pomóc w stworzeniu gospodarki wodorowej w UE, która pozwoli zminimalizować zależność od importowanych paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej.

Źródło: http://www.cordis.europa.eu


III PRZEMYSŁOWA REWOLUCJA WODOROWA JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA (PL 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=Ryl1-nU4J9s | 9 paź 2019

Przyszłość czy iluzja? Wyjaśniam jak działają ogniwa paliwowe i czy wodór przejmie motoryzację
https://www.youtube.com/watch?v=EhAsJ7r ... Povagowani

admin
Site Admin
Posty: 3506
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » śr lis 20, 2019 8:49 am

WODÓR - TRZECIA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA (PL 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=gfKqraWRSSs | 18 lis 2019

21 listopada 2019 Elon Musk zaprezentował elektryczny pick-up o niewiarygodnym wyglądzie, osiągach i przede wszystkim cenie.
https://www.youtube.com/watch?v=wGpglA0Lg78 |

Obrazek

Elektrownia wiatrowo-pompowo-wodna
Obrazek

Obrazek


Instalacja fotowoltaiczna - czy to się opłaca ? Analiza finansowa
https://www.youtube.com/watch?v=m0ec2FNaG48 | 4 maj 2018

Zainwestowałem 30.000 w fotowoltaikę - kiedy to się zwróci?
https://www.youtube.com/watch?v=y38tREXKzl8 | 30 lis 2019

Fotowoltaika - Najczęstsze Błędy. Jak ich unikać?
https://www.youtube.com/watch?v=LD5sLNdKZDA | 4 kwi 2019

Naprawiliśmy 26 BŁĘDÓW w 1 instalacji fotowoltaicznej❗️ | Wywiad z Panem Pawłem
https://www.youtube.com/watch?v=5KZ_WTmLYlY | 5 gru 2019

Rok 3 z 3 .Ile zarabiam na fotowoltaice podsumowanie roku 2019
https://www.youtube.com/watch?v=TBDD_V7D76g | 2 sty 2020

fotowoltaika czego nie mówią
https://www.youtube.com/results?search_ ... B3wi%C4%85


Fiat 126 na baterie litową 11kWh
https://www.youtube.com/watch?v=j0vOGD0Ch80 | 5 gru 2019

Skoda CITIGOe iV TEST Najtańszego auta elektrycznego
https://www.youtube.com/watch?v=qE6IGRPJggU | https://www.youtube.com/watch?v=qE6IGRPJggU

admin
Site Admin
Posty: 3506
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » wt paź 27, 2020 2:20 pm

Cyfrowe liczniki mogą aż o 600 % zawyżać zużycie energii elektrycznej - badania naukowe to dowiodły
https://www.youtube.com/watch?v=NhaNibNfOwk | 2021

admin
Site Admin
Posty: 3506
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » śr gru 09, 2020 10:55 am

Janusz Korwin Mikke: CUDACZNY projekt Jarosława Kaczyńskiego! ŚMIESZNE są wasze pomysły!
https://www.youtube.com/watch?v=d2FnN1w ... 4%87-WinTV | 2 gru 2020


Centralny Port Lotniczy za 30 miliardów złotych [Dla samolotów wykorzystujących dotychczasowe rozwiązania...]
https://www.google.com/search?client=fi ... CAw&uact=5

W ciągu dwóch dekad czeka nas prawdziwa rewolucja w podróżach lotniczych
Pasy startowe odejdą do lamusa
Również lotniska będą poddawane dynamicznej transformacji. Dzięki wprowadzeniu maszyn pionowego startu i lądowania, będziemy mogli zrezygnować z rozległych pasów startowych i rozbudowanej infrastruktury.
https://businessinsider.com.pl/technolo ... cs&utm_v=2 | 11 kwi 2017

Latające Porsche już blisko. Do startu i lądowania wystarczy miejsce parkingowe
Czy nowe samochody z legendarnej stajni w Zuffenhausen będą nie tylko elektryczne, ale i latające? Wszystko na to wskazuje – Porsche właśnie rozpoczęło współpracę z Boeingiem. Obie firmy mają opracować nowe elektryczne auta klasy premium z funkcją pionowego startu i lądowania.
https://innpoland.pl/155429,porsche-i-b ... rzyszlosci | 11 października 2019

NASA prezentuje swój pierwszy elektryczny samolot. „To przyszłość lotnictwa”
Elektryczny samolot ma dysponować dwa razy większym zasięgiem w porównaniu do maszyn o tradycyjnym napędzie oraz generować wielokrotnie niższe koszta eksploatacji swoim właścicielom.
Maszyna typu VTOL na początek zostanie wyposażona w 14 silników elektrycznych napędzanych wydajnym akumulatorem od Electric Power Systems, zainstalowanym na pokładzie awionetki. Co ciekawe, do samego lotu wystarczą zaledwie dwa silniki, bo reszta przewidziana jest do pionowych startów i lądowań.
Agencja planuje w przyszłości również budowę większych jednostek, a nawet będzie wyposażała duże maszyny pasażerskie w silniki elektryczne. Lata 20. XXI wieku dla lotnictwa zapowiadają się więc iście rewolucyjnie.
https://www.geekweek.pl/news/2019-11-12 ... lotnictwa/ | 12 lis 2019


https://inzynieria.com/energetyka/wiado ... ogram-prac | 12-10-2020
Zaktualizowany Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) wprowadza m.in. harmonogram prac dotyczących budowy elektrowni atomowych w Polsce. Został przyjęty przez Radę Ministrów, zostanie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.
Budowa pierwszej elektrowni atomowej rozpocznie się w 2026 r.
Kolejna inwestycja ma wystartować w 2032 r.
W obu elektrowniach zaplanowano po trzy reaktory

O BEZPIECZNEJ, EKOLOGICZNEJ, TANIEJ ENERGETYCE NUKLEARNEJ...
http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewtopi ... c&start=30


Czy Wisła może dać więcej energii niż elektrownia jądrowa? *AUTOSTRADY WODNE*
https://www.youtube.com/watch?v=YqiswxZ3x_o |

ITER - SUPER TECHNOLOGIE
https://www.youtube.com/watch?v=gp7d8JEWhX4 | 4 wrz 2019


ITER
Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny – reaktor termonuklearny, jak również międzynarodowy program badawczy z nim związany, którego celem jest zbadanie możliwości produkowania na wielką skalę energii z kontrolowanej fuzji jądrowej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/ITER

admin
Site Admin
Posty: 3506
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » sob sty 02, 2021 7:36 pm

Żadne elektryki, tylko napęd wodorowy. PGNiG chce być jednym z liderów
https://www.money.pl/gielda/zadne-elekt ... 7153a.html | 19.12.2019

Chmiel: Czy strategia wodorowa to kolejne widmo polskiej innowacji?
https://biznesalert.pl/strategia-wodoro ... innowacje/ | 14 maja 2020

Chmiel: Napęd wodorowy – oczekiwania vs. rzeczywistość
https://biznesalert.pl/chmiel-polityka- ... nergetyka/ | 8 lipca 2020


https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/ak ... dy/59xyv7c | 12 maja 2016
Ładowanie indukcyjne aut elektrycznych - droga, która ładuje samochody
Ładowanie indukcyjne akumulatorów podczas jazdy poprzez umieszczone w drodze cewki może zmienić elektryczną motoryzację na dobre. Czy ta technika ma szansę na powszechne stosowanie?

Droga przyszłości biegnie w hali miasteczka Lathen w północnych Niemczech, niedaleko granicy z Holandią. Ma mniej więcej 25 m długości. Namalowana na jej środku linia powoduje, że przypomina trochę zwykłą pozamiejską drogę. Jednak to, co najciekawsze, znajduje się pod podłogą hali.
Ładowanie indukcyjne - bez kabla i wtyczek

Dwóch mężczyzn przesuwa nad linię szeroką na 4 metry aluminiową konstrukcję na kołach. Poza oponami nie ma ona żadnego kontaktu z podłożem. Chwilę później znajdujące się z przodu wózka 15 reflektorów zaczyna świecić, mimo że na pokładzie nie ma żadnych baterii. Potrzebny do tego prąd jest dostarczany przez płytę odbiorczą (tzw. pick-up), znajdującą się pod platformą, a energię zapewniają cewki umieszczone w podłożu. Bez kabli i gniazdek, po prostu przez powietrze czyli ładowanie indukcyjne.

Samochód i testowa ścieżka z pętlą indukcyjną należą do firmy technologicznej Intis. Jej wizja to ładowanie akumulatorów bez gniazdek, kabli i... kolejki pod stacją ładowania. Do tego pojazdy i droga komunikują się z sobą – prąd płynie tylko tam, gdzie akurat znajduje się samochód.


https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/ak ... dy/59xyv7c | 12 maja 16 10:01
Ładowanie indukcyjne akumulatorów podczas jazdy poprzez umieszczone w drodze cewki może zmienić elektryczną motoryzację na dobre.

Droga przyszłości biegnie w hali miasteczka Lathen w północnych Niemczech, niedaleko granicy z Holandią. Ma mniej więcej 25 m długości. Namalowana na jej środku linia powoduje, że przypomina trochę zwykłą pozamiejską drogę. Jednak to, co najciekawsze, znajduje się pod podłogą hali.
Ładowanie indukcyjne - bez kabla i wtyczek

Dwóch mężczyzn przesuwa nad linię szeroką na 4 metry aluminiową konstrukcję na kołach. Poza oponami nie ma ona żadnego kontaktu z podłożem. Chwilę później znajdujące się z przodu wózka 15 reflektorów zaczyna świecić, mimo że na pokładzie nie ma żadnych baterii. Potrzebny do tego prąd jest dostarczany przez płytę odbiorczą (tzw. pick-up), znajdującą się pod platformą, a energię zapewniają cewki umieszczone w podłożu. Bez kabli i gniazdek, po prostu przez powietrze czyli ładowanie indukcyjne.

Samochód i testowa ścieżka z pętlą indukcyjną należą do firmy technologicznej Intis. Jej wizja to ładowanie akumulatorów bez gniazdek, kabli i... kolejki pod stacją ładowania. Do tego pojazdy i droga komunikują się z sobą – prąd płynie tylko tam, gdzie akurat znajduje się samochód.

Ładowanie aut elektrycznych podczas postoju czy małych baterii jest znane już od lat – tak przecież zasila się elektryczne szczoteczki do zębów. Ładowanie indukcyjne w uproszczeniu odbywa się następująco: cewka elektryczna w podłożu wytwarza pole magnetyczne. Gdy w to pole wprowadzi się cewkę odbiornika (np. auta), wytworzy ona napięcie, które w prostowniku zostanie zmienione na prąd stały, napędzający silnik pojazdu albo ładujący jego baterie. Obecnie działają już systemy, które ładują elektryczne auta statycznie (np. firm Dornier czy Qualcomm). Intisowi udało się opracować także dynamiczne ładowanie podczas jazdy.
Ładowanie indukcyjne - tylko statyczne to za mało...

Mężczyźni przesuwają wózek, lampy nadal równomiernie świecą. „Teraz możemy przesyłać do 60 kilowatów” – mówi Ralf Effenberger, szef Intisa. To co tu wygląda jak badanie laboratoryjne, pracownicy Intisa wypróbowali także z elektryczną, odpowiednio zmodyfikowaną Artegą. „Faza rozwoju i badań jest zakończona. Teraz chcielibyśmy zastosować nasze rozwiązanie w przestrzeni publicznej. Na przykład na pętlach autobusowych czy postojach taksówek”– dodaje Effenberger. Pojazdy mogłyby być tam ładowane zarówno podczas postoju, jak i wolnej jazdy.

Effenberger w indukcyjnym przekazywaniu energii widzi kluczowy etap na drodze do rozwoju elektrycznej mobilności. Przekazywanie mocy 60 kilowatów wystarcza, żeby samochód osobowy poruszał się ze stałą prędkością 120 km/h. Akumulator na pokładzie auta byłby wówczas potrzebny, żeby np. wjechać na trasę i zjechać z niej, resztę energii pojazd pobierałby z drogi.

Ładowanie indukcyjne na postoju
Samochód musi być ustawiony we właściwym miejscu (w czym pomaga wskaźnik we wnętrzu) i zaczyna się ładowanie bez użycia kabla, w pełni automatyczne. Systemy statycznego ładowania samochodów elektrycznych ma w ofercie kilka firm. Widoczny na zdjęciu Volkswagen T5 firmy Intis po godzinnym ładowaniu może przejechać 100 km. W Niemczech praktyczne próby z ładowaniem indukcyjnym elektrycznych autobusów odbywają się w Berlinie i Marburgu.


https://evblog.pl/bezprzewodowe-ladowan ... trycznych/ |
Które samochody można dzisiaj ładować bezprzewodowo?
BMW twierdzi, że pod koniec tego roku rozpocznie sprzedaż bezprzewodowego padu ładowania dla swojej hybrydy iPerformance 530e. Pad łączy się ze zwykłym gniazdkiem w garażu i zasila samochód, gdy ten jest zaparkowana we właściwej pozycji (zgodnie z instrukcjami na Wyświetlacz systemu audio-nawigacyjnego). BMW twierdzi, że wystarczy 3,5 godziny, aby naładować akumulator do mocy 9,5 kW.

Amerykańska firma Plugless sprzedaje bezprzewodowe ładowarki do Tesli Model S, BMW i3, Nissana Leaf i pierwszej generacji Chevroleta Volta.

Ceny zaczynają się od 1 260 USD (ok. 4662 zł) za ładowarkę o Volta do ponad 3 000 USD (11400 zł) za ładowarkę do Tesli, która ładuje się na 7,2 kW i co przekłada się na 24 km zasięgu na godzinę.

Qualcomm Halo
Od 2012 roku Qualcomm pracuje nad własnym bezprzewodowym systemem ładowania samochodów, zwanym Halo. Jest on używany w serię wyścigów elektrycznych Formula E, aby utrzymać naładowane baterie samochodów medycznych (BMW i3) i samochód bezpieczeństwa (BMWi8) w każdym wyścigu.

Ponieważ samochody nie są podłączone, żadne cenne sekundy nie są marnowane, gdy są potrzebne w obwodzie, aby wziąć udział w nagłych wypadkach.

Qualcomm twierdzi, że jego system ładowania Halo posiada moc do 22 kW, czyli tak zwane „szybkie” publicznymi ładowarkami, które w godzinę mogą naładować samochód do zasięgu ok 130 km. Qualcomm twierdzi również, że jego system Halo przenosi energię elektryczną do samochodu z 90% wydajnością, co oznacza, że tylko 10% jest tracone podczas transferu energii.


https://tech.wp.pl/pierwsze-indukcyjne- ... 527347329a | 07-05-2019
Pierwsze indukcyjne drogi naładują elektryczne auta w trakcie jazdy
Budżet i realizacja pierwszych testów
Za realizację projektu odpowiedzialny będzie izraelski start-up – firma ElectReon, założona w 2013 roku. Będzie to kosztować 116 mln szwedzkich koron, czyli około 46,5 mln zł. Dużym plusem projektu firmy ElectReon jest to, że nie uwzględnia budowania nowych dróg, a jedynie modernizację istniejących, dzięki czemu całość nie jest tak kosztowna, ani długotrwała.

Wyobraźcie sobie system inteligentny na tyle, że rozpoczyna ładowanie waszego elektryka w godzinach, w których prąd jest najtańszy.
A jeśli, oprócz podłączenia do tradycyjnej sieci energetycznej, dysponujemy też panelami fotowoltaicznymi, Digital Charging Service potrafi korzystać tylko z darmowej energii słonecznej. O ile dokupimy do niego BMW Wallbox Connect. Oczywiście całym systemem zarządza się bezprzewodowo, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji na smartfonie.

System WiTricity działa dwukierunkowo.
Oznacza to, że samochody kompatybilne z tą technologią są w stanie oddawać zmagazynowaną energię elektryczną z powrotem do sieci.


https://mlodytechnik.pl/technika/29652- ... samochodow
Pod koniec marca tego roku agencja Reuters podała, że stolica Norwegii stanie się pierwszym na świecie obszarem metropolitalnym, który zainstaluje bezprzewodowe, indukcyjne stacje ładowania taksówek elektrycznych - wszystko po to, by już do 2023 r. stworzyć system transportu miejskiego z zerową emisją.

Norwegia, która może się pochwalić największą liczbą "elektryków" na świecie, ma plan, aby wszystkie nowe samochody sprzedawane w kraju były w pełni elektryczne do roku 2025.

BMW planuje sprzedawać bezprzewodowe moduły ładujące dla wspomnianej hybrydowej jednostki 530e iPerformance. Pełne naładowanie tego samochodu zajmuje 3,5 godziny. Wystarczy matę umieszczoną w garażu podłączyć do domowego gniazdka elektrycznego, a potem pozostaje tylko parkować auto w garażu - samo się ładuje.

Nissan pracuje nad techniką bezprzewodowego ładowania dla najpopularniejszego modelu elektrycznego na świecie - Nissana LEAF.

Mercedes Benz oferuje od 2018 r. opcjonalnie bezprzewodowe ładowanie w niektórych modelach.

Koreańczycy z firm Hyundai i Kia zademonstrowali z kolei niedawno nowy bezprzewodowy system ładowania pojazdów elektrycznych, zintegrowany z autonomicznym parkowaniem, co nazwano Automated Valet Parking System (AVPS).

Obrazek

Obrazek


https://pl.wikipedia.org/wiki/Hyperloop
Hyperloop
Hyperloop – projekt nowego środka transportu pasażerskiego i towarowego finansowany przez miliardera Elona Muska. Głównym celem projektu jest stworzenie systemu transportowego, który byłby szybki jak transport lotniczy i tani jak drogowy[1]. Według założeń kapsuła zabierająca do 28 osób poruszałaby się w specjalnej rurze z obniżonym ciśnieniem (do 1% ciśnienia atmosferycznego), co zmniejszyłoby opory powietrza i pozwoliłoby osiągnąć prędkość dźwięku (ok. 1200 km/h)


http://www.ikolej.pl/fileadmin/user_upl ... owania.pdf
Możliwości rozwoju kolei próżniowej w Polsce
Kolej próżniowa w Polsce ma bardzo duże możliwości rozwoju. Jedną z nich jest zaangażowanie oraz wsparcie Instytutu Kolejnictwa w rozwój technologii Hyperloop jako przyszłości w transporcie pasażerskim i towarowym. Instytut Kolejnictwa będzie wspierał inicjatywy związane z Hyperloop wiedzą, doświadczeniem oraz przez udostęp-nienie zainteresowanym podmiotom nowoczesnych labo-ratoriów, które są niezbędne przy tak interdyscyplinarnym projekcie, jakim są badania nad rozwojem technologii Hyperloop3.Odcinek doświadczalny, wraz z całą infrastrukturą towa-rzyszącą technologii Hyperloop, ma być wybudowany na terenie Instytutu Kolejnictwa w Ośrodku Eksploatacji Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie. Zakłada się, w pierwszym etapie, budowę odcinka prostego tego toru wewnątrz okręgu doświadczalnego wraz z potrzebną infrastrukturą towarzyszącą (zaplecze, stanowiska startowe). W następ-nych etapach, przewiduje się rozbudowę odcinka prostego o kolejne elementy (tj. łuki i śluzy), aby ostatecznie stworzyć cały okrąg badawczy dla tej technologii. Pozytywne wyniki badań oraz testów na odcinku doświadczalnym, umożliwią w przyszłości wykorzystanie tej technologii w transporcie pasażerskim i towarowym.

admin
Site Admin
Posty: 3506
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » pn sty 18, 2021 11:45 pm

Self-balancing Motorcycle by Lit Motors
https://www.youtube.com/watch?v=NH0PSiTIozI

Self Balancing Motorcycle of the Future is more like a car
https://www.youtube.com/watch?v=dnwS56l3rDk

admin
Site Admin
Posty: 3506
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » sob lip 17, 2021 9:22 am

Perowskity, rewolucja w energetyce - rozmowa z Olgą Malinkiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=bzD_5kcJZXI | czerwiec 2021 r.

perowskity
https://www.google.com/search?q=perowsk ... nt=gws-wiz

admin
Site Admin
Posty: 3506
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Wykorzystywanie energii odnawialnej, pojazdy elektryczne itp.

Postautor: admin » czw wrz 16, 2021 5:37 pm

Akumulatory litowo-metalowe z szansą na sukces, dzięki General Motors
https://www.google.com/search?client=fi ... elin+Uptis | 17 marca 2021


Bezpowietrzne opony Michelin Uptis
https://www.google.com/search?client=fi ... elin+Uptis


Wróć do „POLITYKA/PRAWO/GOSPODARKA”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości