Inne tematy

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » pn mar 04, 2019 12:55 am


admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » śr mar 06, 2019 7:05 pm

platforma obywatelska finansowana przez Niemcy
https://www.youtube.com/results?search_ ... zez+Niemcy

https://www.google.com/search?client=fi ... ejryxWDGPI


Robią nas w konia: Achtung! Dlaczego obce państwa finansują działalność polityczną w Polsce? #192
https://www.youtube.com/watch?v=5PE4jMl67Po | 6 mar 2019

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » sob mar 09, 2019 8:06 pm

Janusz Sanocki - Spostrzeżenia parlamentarzysty
http://sanocki.neon24.pl/post/148010,li ... zydenta-rp | 09.03.2019
List Otwarty do Pana Prezydenta RP
Zgodnie z art. 3 Konstytucji RP – „Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym”. Ostatnie działania prezydenta Warszawy p.Trzaskowskiego oraz Prezydent Gdańska – pani Dulkiewicz - naruszają art. 3 Konstytucji RP.

List Otwarty do Pana Prezydenta RP

Szanowni Państwo!

W związku z ostatnimi inicjatywami prezydenta Warszawy, P. Trzaskowskiego (LGBT), a także w związku z zagranicznymi wypowiedziami prezydent Gdańska P. Dulkiewicz zwróciłem się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i uchylenia ustawy o bezpośrednim wyborze prezydenta, burmistrza, wójta, jako że jak się okazuje sytuacja zagraża integralności państwa polskiego i jest sprzeczna z art. 3 Konstytucji RP.


Tekst poniżej.

Janusz Sanocki

Janusz Sanocki Nysa dnia 8 marca 2019 r.
Poseł niezrzeszony
wiceprzewodniczący
Poselskiego Zespołu
na rzecz Nowej Konstytucji

Pan Andrzej Duda
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie!

Zgodnie z art. 3 Konstytucji RP – „Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym”. Tymczasem ostatnie działania prezydenta Warszawy p.Trzaskowskiego zmierzające – wbrew polityce oświatowej ustalonej przez
Sejm i Rząd do narzucenia mieszkańcom Warszawy ideologicznego programu prowadzącego - w opinii większości społeczeństwa do demoralizacji dzieci – wyraźnie ten zapis konstytucyjny naruszają.


Prezydent Warszawy wykracza także swoim działaniem daleko poza ramy jego uprawnień wyznaczone przez ustawę samorządową.
Podobne działania – naruszające zasadę jednolitości państwa – podjęła ostatnio nowo wybrana prezydent Gdańska – pani Dulkiewicz, która w prasie niemieckiej poddała krytyce legalne władze Rzeczypospolitej.
Pani Dulkiewicz wkroczyła w ten sposób w sferę polityki zagranicznej zastrzeżoną do kompetencji władz centralnych i – podobnie jak Rafał Trzaskowski naruszyła ustawę samorządową wyznaczające granice jej kompetencji jako reprezentanta samorządu lokalnego.

Panie Prezydencie!

Sprawa nie jest błaha gdyż wyraźnie ukazuje sytuację, w której bezpośrednio wybrani prezydenci uzyskali status tak daleko posuniętej niezależności, nieograniczonej żadnymi ramami, że pozwalają sobie na prowadzenie polityki na poziomie państwowym, a nawet międzynarodowym. W istocie prowadzi to de facto do uzyskania suwerenności tak wybranych samorządowców i ich samorządów kosztem suwerenności państwa polskiego jako całości.

Na proces, który – jeśli będzie się dalej rozwijał w ten sposób – doprowadzi do rozpadu państwa polskiego nie możemy patrzeć obojętnie. Należy pilnie przystąpić do analizy przyczyn tego zjawiska i podjęcia stosownych działań ustawowych dla powrotu do konstytucyjnej zasady jednolitości państwa wyrażonej w art. 3 Konstytucji RP.

Zdaniem moim, jak i wielu obserwatorów życia samorządowego, przyczyną tej patologii w polskim samorządzie jest wprowadzony w 2002 r. bezpośredni wybór prezydenta, burmistrza i wójta. Przy słabości społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, a także znanych niedomogach instytucji kontrolnych bezpośrednio wybrany prezydent czy burmistrz uzyskał niebywałą przewagę nad radą miejską. Dysponujący ogromnymi budżetami, mając możliwość obsadzania stanowisk w administracji, w spółkach miejskich czy w zakładach budżetowych – bezpośrednio wybrani prezydenci korumpują na wielką skalę otoczenie (w tym radę, która traci możliwość realnej kontroli ich poczynań) i budują realną strukturę władzy silniejszą od wszystkich oficjalnych ugrupowań i organizacji. Stąd w ostatnich wyborach samorządowych reelekcję uzyskało blisko 90% urzędujących prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Efektem tego błędu ustrojowego, jakim w naszych warunkach było wprowadzenie bezpośredniego wyboru prezydenta, burmistrza i wójta, jest powolne, ale realne utrwalanie w rzeczywistości całkowitej autonomii – zwłaszcza prezydentów dużych organizmów miejskich, którzy w poczuciu bezkarności mogą sięgać po zadania nie należące do ich kompetencji, w konsekwencji podważając zasadę konstytucyjną jednolitości państwa.

Zwracam się zatem do Pana Prezydenta, jako strażnika przestrzegania Konstytucji, suwerenności Państwa, a także nienaruszalności terytorialnej Rzeczypospolitej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uchylenia ustawy o bezpośrednim wyborze prezydenta, burmistrza i wójta a zatem powrót do stanu prawnego sprzed 2002 r. czyli powrót do kształtu samorządu ustanowionego ustawą z roku 1990 – w opinii wielu samorządowców – ustawą, która najlepiej określała kształt ustroju samorządowego państwa polskiego.
Zwracam się do posłów, samorządowców, a także do wszystkich obywateli o poparcie niniejszego apelu.
| Janusz Sanocki
Poseł Niezale

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » czw mar 14, 2019 3:40 pm

Sieć 5G - masowe samobójstwo Rzeczypospolitej Polskiej.
https://www.youtube.com/watch?v=mxKEOTdYQSk | 26 lut 2019

Anteny telefonii komórkowej raka
https://www.youtube.com/results?search_ ... kowej+raka

https://www.google.com/search?client=fi ... NEu-ey74UM

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » pt mar 15, 2019 4:25 pm

https://obcyjezykpolski.pl/suweren/ | maj 2017r
Suweren
Ów wyraz był historycznie odpowiednikiem (a może bardziej bliskoznacznikiem) słów monarcha, władca, a w ujęciu monarchii absolutnej autarcha, autokrata, despota, tyran…

– Piszę do Pana w sprawie słowa „suweren”, którym często posługuje się Jarosław Kaczyński, a za nim jego zwolennicy. Jeśli dobrze rozumiem, chodzi o naród, społeczeństwo, ale w słownikach nie znajdzie się takiej definicji przytoczonego wyrazu. Mówi się tam jedynie o „suwerenie” jako „niezależnym władcy, zwykle średniowiecznym, niepodlegającym niczyjej zwierzchności”. Jak więc traktować nowy sens wyrazu „suweren”? (e-mail otrzymany od klaud*****@gmail.com; szczegółowe dane do wiadomości mojej i redakcji).

Rzeczywiście, słowniki (dawne i nowe), zamieszczając hasło suweren, poprzestają na wyjaśnieniu, o którym wspomina czytelniczka. Czasami dodaje się: ‘niekiedy także i dzisiaj o niezależnym władcy mającym całkowitą niezależność’.

Zdarza się również, że przytacza się tam (i to na pierwszym miejscu) inne znaczenie suwerena jako ‘seniora, zwierzchnika wasala w epoce feudalnej’. Natrafimy ponadto na informację, że suwerenem nazywano ‘dawną złotą monetę mającą rozmaitą wartość w różnych krajach’ (Polsce monetę trzydukatową).

Jak widać, wyraz suweren był historycznie odpowiednikiem (a może bardziej bliskoznacznikiem) słów monarcha, władca, a w ujęciu monarchii absolutnej autarcha, autokrata, despota, tyran.

Każdy podręcznik do historii podawał, że prawa suwerena należą się urzędującym monarchom, pretendentom do tronów i tytularnym monarchom, a także papieżowi (jako ‘najważniejszej osobie w państwie watykańskim).

Współczesne (wtórne) pojmowanie pojęcia suweren ma jednak związek z czymś innym – z zasadą suwerenności narodu (inaczej z zasadą zwierzchnictwa narodu).

Suwerenność narodu oznacza tyle, że władza w państwie spoczywa w rękach narodu pojmowanego jako ogół obywateli RP. To on decyduje o wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem kraju.

W wyniku wolnych i powszechnych wyborów to naród wybiera swych przedstawicieli do sejmu i senatu, a niekiedy ma wpływ na władzę w sposób bezpośredni (np. zgłaszając inicjatywę ustawodawczą czy biorąc udział w referendum).

Potwierdza to Konstytucja RP. W art. 4 czytamy, że: 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Trudno się więc dziwić, że ugrupowanie rządzące obecnie w Polsce z Jarosławem Kaczyńskim na czele chętnie odwołuje się w swej retoryce do treści zawartych w konstytucji i na każdym kroku podkreśla, że „w demokratycznych wyborach powszechnych 25 października 2015 r. suweren władzy, głosując tak, a nie inaczej, powierzył owo zadanie Prawu i Sprawiedliwości”.

Ale to „nie rządzący obecnie krajem pozostają władzą zwierzchnią, ale naród, prawdziwy suweren państwa polskiego”, wszystko zaś, czego Prawo i Sprawiedliwość dokonuje w ramach tzw. dobrej zmiany, „czyni właśnie w imieniu suwerena i dla suwerena”. Rzecz jasna, ten się na to wszystko zgadza.

Szkoda tylko, że nie wspomina się przy okazji ani słowem o tym, iż ów naród-suweren to jedynie niecałe 38 proc. wyborców, tzn. 19 proc. wszystkich dorosłych obywateli RP…

Nie mam wątpliwości, że już niedługo w nowo wydanych słownikach czy podręcznikach pojawi się dodatkowe (ale na pewno zamieszczone na pierwszym miejscu, sic!) wyjaśnienie znaczenia określenia suweren ‘naród sprawujący niezależną władzę zwierzchnią w państwie demokratycznym, np. w Polsce, bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli wybieranych w demokratycznych wyborach’; por. suwerenność narodu.

A tak w ogóle to warto wiedzieć, że w wypadku wyrazu suweren mamy do czynienia z zapożyczeniem fonetycznym z języka francuskiego (fr. souverain [wym. suwerę], ze śrw.-łac. superanus ‘najwyższy, panujący’).
MACIEJ MALINOWSKI

[Niech wybrańcy w demokracjach zastanowią się i publicznie powiedzą: Kim są, co sobą reprezentują, w tym jaki poziom wiedzy, rozumienia, odpowiedzialności reprezentują ich wyborcy... I pod wpływem czego i kogo wybierają w tzw. wyborach... I co to są tzw. wybory - kto, jak, dlaczego zostaje wybrany... I jakie są tego skutki i ich konsekwencje... Więc co to jest demokracja... Czy ktokolwiek z nich, czerpiących osobiste korzyści z tego stanu rzeczy kosztem wyborców, interesu kraju, w tym jako państwa, kiedykolwiek rzetelnie się na ten temat wypowie... Czy ktokolwiek realizowanie tej utopii/szkodzenie, niszczenie, pogrążanie zakończy... - red.]


Premier B. Szydło: „Polacy wybrali PiS i jego program”.
Nie Pani premier, gdyż Polacy nie mieli, praktycznie (to coś w rodzaju: dżuma czy cholera/w tym sensie… Oraz nie przedstawia się im konstruktywnej alternatywy dla utopijnej; destrukcyjnej demokracji (...)), wyboru - o co cały czas i wszechstronnie, w tym z pomocą opanowanych mediów dbają politycy, gdyż Sejm, państwo zawłaszczyły partie, więc tzw. wyborcy kolejny raz zagłosowali przeciw dotychczas rządzącym destruktorom/w swoim domniemaniu na mniejsze zło (poza najmniej rozgarniętą, najmniej rozumiejącą sytuację grupą, składającą się z osobników zdemoralizowanych, wypaczonych, wynaturzonych, psychicznie, fizycznie zdegenerowanych, z zaśmieconymi, zatrutymi umysłami, uszkodzonymi, upośledzonymi, uzależnionymi psychikami, anormalnych, w tym obłąkanych, opierających się na niewiedzy, nierozumieniu, ulegających propagandzie, tzw. praniu mózgu, a w tym celu wystawiających się, innych na prosystemowy przekaz z mediów, kierujących się emocjami, naśladownictwem, instynktem stadnym, polityczną, religijną wiarą, nieświadomych, ułomnych...)…
Do tego dochodzą jeszcze przekupywani stanowiskami posłowie i członkowie ich rodzin, urzędnicy i członkowie ich rodzin, opłatami za emisję tzw. reklam właściciele, pracownicy mediów, obdarowywany kler, z jego wpływem na tzw. wiernych…
Do tego zagłosowała na was mała część Polaków...
I jeszcze coś: nawet wy sami nie rozumiecie ekonomii, nie znacie się na gospodarce, a nawet nie zdajecie sobie sprawy z skutków i ich konsekwencji swojego programu, swoich działań...
I to jeszcze nie koniec, bo, co oczywiste, osiągacie negatywne cele…
Tak więc w utopijnej; destrukcyjnej demokracji - co jest oczywiste - selekcja wyborców, wybrańców i osiąganych celów jest NEGATYWNA...(...)!!!


http://b5d8a47.neon24.pl/post/127089,ju ... i-co-dalej | 02.11.2015
TZW. WYBORY DO PARLAMENTU W 2015 R.
Liczba uprawnionych do głosowania 30 629 150 osób
Frekwencja wyborcza 50,92 %.
Rzeczywiste poparcie komitetów wyborczych wśród 100% uprawnionych do głosowania:
PiS - 19,16 %
PO - 12,27%
Kukiz - '15 4,49%
Nowoczesna - 3,86 %
PSL - 2,64 %

[A trzeba jeszcze dodać, że takiego tzw. wyboru dokonują przede wszystkim ludzie o niskim poziomie wiedzy, rozumienia, świadomości, odpowiedzialności, przekupieni, zmanipulowani... - red.]


Mentzen: prof. Gwiazdowski dostanie lanie od... orków!
https://www.youtube.com/watch?v=kllQnSZtKxo | 15 mar 2019

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » sob mar 16, 2019 9:15 pm

Zlikwidowano polski przemysł, zlikwidowano polskie cukrownie. PROTEST ROLNIKÓW!
https://www.youtube.com/watch?v=gPUlwCzQy9k | 7 lut 2019

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » pn mar 18, 2019 8:08 pm

Robią nas w konia: ACTA2 Protesty w całej UE w sobote 23.03 + o prawie autorskim ogólnie #193
https://www.youtube.com/watch?v=s13sG8_1Rtc | 20 mar 2019

ACTA 2
https://www.youtube.com/results?search_query=acta+2

https://www.google.com/search?client=fi ... d&q=acta+2

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » sob mar 30, 2019 3:27 pm

Jak Ukradziono Naszą Przyszłość
https://www.youtube.com/watch?v=j81-yG7zbKg | 5 kwi 2019

Niezwykłe przykłady efektu motyla, które wydarzyły się naprawdę
https://www.youtube.com/watch?v=yGYO1jtFK8s | 30 mar 2019

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » sob kwie 13, 2019 7:08 pm

Pojawienie się tego wieloryba zszokowało cały świat
https://www.youtube.com/watch?v=Rf9b4cgYZm0 | 11 lip 2019

Szkodliwe substancje w wodzie!
JAKĄ WODĘ POWINNIŚMY PIĆ - WODA PROZDROWOTNA Andrzej Kawka ŻYWIENIOWE ABC

https://www.youtube.com/watch?v=_42Tf2-jki0 | 15.04.2020

Czym zatruwa cię woda z plastikowych butelek.
https://www.youtube.com/watch?v=73r2SQzMqt4 | 9 lis 2018

Ta substancja w wodzie i jedzeniu powoduje męską niepłodność
https://www.youtube.com/watch?v=ktdPQ27ckZ0 | 15 kwi 2020

http://www.wp.pl / https://portal.abczdrowie.pl/arsen-w-wo ... ujace-dane
Arsen w wodzie butelkowanej
Aż 11 spośród badanych wód zawierało arsen w ilościach zbliżających się lub wręcz przekraczających dopuszczalne normy.
Na przykład trzy próbki Peñafiel - wody mineralnej wyprodukowanej przez dr Pepper Snapple Group, zawierały średnio 18,1 ppb arsenu. Przy czym norma to 10 ppb.
Wcześniejsze badania amerykańskich naukowców dowodzą, że woda pitna z poziomem arsenu wynoszącym zaledwie 3 ppb może już powodować poważne problemy zdrowotne.

ryż z plastiku
https://www.google.com/search?client=fi ... z+plastiku

Hubert Czerniak SZOKUJE! Demaskuje rządową manipulację - 5G / Uber / Suplementy / Jerzy Zięba
https://www.youtube.com/watch?v=Fxc0_lDV5v4 | 1 maj 2019Amerykański sarkofag nuklearny na Pacyfiku pęka i skazi ocean!
https://www.youtube.com/watch?v=YRlvmaWOp_w | 24 maj 2019

Amerykański sarkofag nuklearny na Pacyfiku pęka i skazi ocean!
https://www.google.com/search?client=fi ... i+ocean%21

https://biblioteka.nowasol.pl/index.php ... katastrofa
Naszej planecie grozi katastrofa
Wystarczy powiedzieć, że do 2060 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Już dziś, gdzie nie spojrzeć, umierają zwierzęta – wyrzucone na brzeg, martwe wieloryby z żołądkami pełnymi plastiku, uduszone ptaki morskie, żółwie zaplątane w plastikowe sieci.

1. Blisko milion gatunków roślin i zwierząt jest obecnie zagrożonych wyginięciem, wielu wymarcie zagraża już w najbliższych dekadach.
2. W większości ekosystemów lądowych obfitość rodzimych gatunków spadła o co najmniej jedną piątą od początku XX w.
3. Zagrożone wyginięciem jest obecnie przeszło 40 proc. gatunków płazów, blisko 33 proc. gatunków budujących rafy koralowców i ponad jedna trzecia ssaków morskich.
4. Zagłada zagraża również 10 proc. gatunkom owadów.
5. Od XVI w. wymarło co najmniej 680 gatunków kręgowców. W tym utraciliśmy ponad 9 proc. udomowionych odmian ssaków.
6. Człowiek znacząco przekształcił trzy czwarte środowiska naturalnego na lądach i blisko dwie trzecie środowiska morskiego.
7. Przeszło jedna trzecia lądów i 75 proc. źródeł słodkiej wody zostało przez nas zajętych pod uprawę roli i hodowlę zwierząt.
8. Wartość upraw wzrosła trzykrotnie od 1970 r.
9. W 2015 r. jedna trzecia zasobów ryb była przeławiana.
10. Od 1992 r. powierzchnia terenów zajmowanych przez miasta zwiększyła się przeszło dwukrotnie.
11. Od 1980 r. zanieczyszczenie środowiska naturalnego plastikiem zwiększyło się dziesięciokrotnie.
12. Co roku do wody (gruntowej, rzek, jezior i oceanu) spływa 300-400 mln ton metali ciężkich, rozpuszczalników i innych toksycznych ścieków będących produktem ubocznym przemysłu.
13. Składniki odżywcze płynące ze ściekami i spływające z pól nawozy sztuczne doprowadziły do powstania przeszło 400 stref śmierci w oceanie, razem zajmujących powierzchnię ponad 245 tys. km kw. (to prawie tyle co powierzchnia Polski).

Jakie więc wnioski z tego wypływają?
Dogmat wzrostu ekonomicznego wykańcza życie na Ziemi. Jeśli nie przestawimy torów ludzkiej gospodarki na model zrównoważony (w ograniczonym systemie, jakim jest Ziemia, nie da się bez końca eksploatować surowców w sposób nieograniczony - prędzej czy później dojdziemy do przepaści), czeka nas katastrofa.

Jak będzie wyglądać Ziemia za 100 lat?
https://www.youtube.com/watch?v=2AQ-ZuUdO3Y | 6 mar 2019

Globalne ocieplenie rozprzestrzenia mięsożerne bakterie. Są już nawet na Morzu Bałtyckim
https://www.youtube.com/watch?v=0IQKkrvz3Nk | 20 cze 2019

Jak będzie wyglądał człowiek przyszłości (Odpowiedź Naukowo TV)
https://www.youtube.com/watch?v=pctrcTG3opI | 23 mar 2019

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » śr kwie 24, 2019 6:14 pm

Robią nas w konia: Żółte kamizelki - francuska rewolucja w całej Europie? #196
https://www.youtube.com/watch?v=8wH5nMFyOIU | 24 kwi 2019

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » śr maja 22, 2019 5:47 pm

Czym zatruwa cię woda z kranu
https://www.youtube.com/watch?v=uRSqZ6OY-g0 | 9 wrz 2018

Jak zabija plastik, czyli toksyna Bisfenol-A w twoim ciele.
https://www.youtube.com/watch?v=-sf2r4mUXRY | 12 lip 2019


Hubert Czerniak ostro! Polityka ANTYZDROWOTNA! TVN i politycy ośmieszają się i manipulują faktami!
https://www.youtube.com/watch?v=iA96IyCUvZg | 2019

Tak trują Polaków! Tucz nakładczy - czyli kulisy wielkiej afery w rolnictwie! Czerniak / Bustowski
https://www.youtube.com/watch?v=1bSY2LCCRR8 | 16 cze 2019

Dr Hubert Czerniak: Zamach na zdrowie Polaków - spotkanie w CEW - Centrum Edukacyjnym Włocławek
https://www.youtube.com/watch?v=yQ-dEsGton4 | 5 maj 2019

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » pn lip 15, 2019 7:39 am

Produkty, usługi tworzą wartość korzystną i niekorzystną (w jednych przeważa to pierwsze, a w innych to drugie), są też takie produkty, usługi, które tworzą wyłącznie wartość niekorzystną. Wszystkie natomiast zwiększają PKB...
PS
Każda praca absorbuje; rozwija, bądź niszczy potencjał (jeśli kogoś zatrudnimy niezgodnie z jego możliwościami, w dodatku do produkcji czy usług o niekorzystnej wartości, to będziemy wyłącznie i wszechstronnie tracić).

W utopijnych gospodarkach m.in. problemy wynikłe z jednej produkcji chce się rozwiązać za pomocą kolejnej produkcji (powstają efekty lawiny!)...
W utopii postępuje się absurdalnie, na odwrót, jedne problemy zastępuje się następnymi, tworzy się kolejne (powstają efekty lawiny!)...

Np. gdy ludzie chorują z powodu prokonsumpcyjnej produkcji, a więc wynikłych z tego skażeń, zatruć, to m.in. otwiera się kolejną skażającą, trującą produkcję medykamentów, sprzętu medycznego. A ponieważ tzw. lecznictwo również przyczynia się do skażeń, zatruć, zarażeń, zakażeń, uszkadzania genów, uodparniania się na tzw. leki mikrobów, no to się produkcję medykamentów, sprzętu medycznego zwiększa...
A jak rosną wydatki na tzw. lecznictwo, no to rosną długi, bieda. A jak rosną długi, bieda, no to przybywa chorych...
Woda jest skażona, no to m.in. produkuje się butelki i nalewa do nich wody, a następnie sprzedaje. A ponieważ produkcja butelek, transport butelek z wodą, ich sprzedaż, wypicie skażonej składnikami butelki wody, wykorzystanie butelki, związane jest z eksploatacją złóż, transportem, spalaniem ropy, wytwarzaniem śmieci, skażaniem, truciem, no to skażanie, trucie, ilość chorych rośnie. A skoro skażenie, trucie, ilość chorych rośnie, no to produkuje się jeszcze więcej butelek...
Gdy rabuje się surowce, to ich szybko ubywa, jak ich szybko ubywa, no to rośnie ich cena, jak rośnie ich cena, to wszystko drożeje, jak wszystko drożeje, no to rosną wydatki, długi, bieda, a jak rosną wydatki, długi, bieda, no to m.in. jeszcze szybciej rabuje się surowce...
Do tego dodajmy wypadki samochodowe, wojny o surowce. Itp., itd. W efekcie i z tego powodu rosną też wydatki, długi, bieda. No to pożycza się jeszcze więcej pieniędzy, a jak pożycza się jeszcze więcej pieniędzy, to jeszcze bardziej rosną długi, bieda... Jak rosną długi, bieda, no to m.in. zwiększa się liczbę msc tzw. pracy, żeby wzrósł PKB, a jak zwiększa się liczbę msc tzw. pracy, no to rośnie tempo rabowania surowców, produkcja, skażanie, trucie, ilość chorych, dopłaty, dotacje, wydatki na tego skutki, długi, bieda...
A jak rośnie ilość i wielkość problemów, no to m.in. zwiększa się wydatki, a gdy rosną wydatki, no to rosną długi, bieda i z tego powodu zwiększają się i powstają kolejne problemy. Gdy zwiększają i pojawiają się kolejne problemy, no to się je jeszcze bardziej zwiększa, zastępuje następnymi, tworzy kolejne problemy...

Czym zatruwa cię woda z kranu
https://www.youtube.com/watch?v=uRSqZ6OY-g0 | 9 wrz 2018

www.wp.pl / https://portal.abczdrowie.pl/arsen-w-wo ... ujace-dane
Arsen w wodzie butelkowanej
Aż 11 spośród badanych wód zawierało arsen w ilościach zbliżających się lub wręcz przekraczających dopuszczalne normy.
Na przykład trzy próbki Peñafiel - wody mineralnej wyprodukowanej przez dr Pepper Snapple Group, zawierały średnio 18,1 ppb arsenu. Przy czym norma to 10 ppb.
Wcześniejsze badania amerykańskich naukowców dowodzą, że woda pitna z poziomem arsenu wynoszącym zaledwie 3 ppb może już powodować poważne problemy zdrowotne.

Jak zabija plastik, czyli toksyna Bisfenol-A w twoim ciele.
https://www.youtube.com/watch?v=-sf2r4mUXRY | 12 lip 2019


trucizna cukier [Każdy, w tym tzw. brązowy, miód itd. - red]
https://www.google.com/search?client=fi ... zna+cukier

[Zero jakiegokolwiek cukru, w tym owoców, za wyjątkiem cytryn itp. owoców! - red.]
Andrzej Więckowski: Diety jako sposób leczenia
https://www.youtube.com/watch?v=BYQgUz128Lg

Najbardziej szkodliwe dodatki do żywności. Możesz być zaskoczony!
https://www.youtube.com/watch?v=oAEjGYklDO8 | 23 kwi 2018


Obrazek

Obrazek

Obrazek
Nowyekran.pl (z pierwotnej wersji)

Obrazek
Rys. z „FiM”

Obrazek

Obrazek

No i jak tam ludzkie, bezmyślne, tępe, nieodpowiedzialne, leniwe, bierne, bydło...
My dalyj po staremu (meee, beee, muuu)...

Obrazek

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » śr lip 17, 2019 8:59 am

10 Najbardziej SKAŻONYCH miejsc na ziemi
https://www.youtube.com/watch?v=eKROqgcvfG0 | 3 mar 2019

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » sob lip 20, 2019 1:57 pm

Kolejny raz dla przypomnienia

[Aktualizacja: 2019r.]
[Z kim przystajesz, takim się stajesz.
O synchronizowaniu umysłów, zestrajaniu psychik; przekazywaniu, odpowiednio, stanu, poziomu, typu, rodzaju umysłu, psychiki; uczeniu, naśladowaniu, rozpowszechnianiu. - red.]
„NEWSWEEK” nr 18, 07.05.2006 r.
CZY CZUJESZ TO, CO JA CZUJĘ
Znaczna część naszego mózgu zajmuje się tym, co mają w głowach inni ludzie. Dzięki neuronom lustrzanym odbieramy i odczuwamy cudze emocje.
[Wszystko wpływa m.in. na wyobraźnię, a więc wywołuje projekcje myślowe, w tym nieświadome tego analizowanie przez umysł, przeżywanie przez psychikę.
Wyraz oczu, mimika, tzw. mowa ciała, wygląd, typ, rodzaj, stan, wiek ciała, pot, zapach, emanacja, afirmacja, intonacja, natężenie głosu, sposób, treść wymowy, innego przekazu, w tym wydawane, powodowane dźwięki, dotyk, zachowywanie się, postępowanie, działalność ludzi, np. nikotynizm, narkomania, alkoholizm, marginalne sposoby uprawiania seksu, zboczenia, religijność (obłęd), depresja, anormalność umysłowa, niedorozwój umysłowy, głupota, debilność, choroba psychiczna, psychopatia, tiki, nawyki, w tym grymasy (żucie gumy), pety, smród trucizny nikotynowej, butelki, smród alkoholu, strzykawki, symbole religijne – są źródłem informacji o czyimś zachowywaniu się, postępowaniu, działalności, stanie, poziomie umysłowym, psychicznym, fizycznym. I nie jest to tylko i wyłącznie czyjąś prywatną sprawą, bo ci ludzie stanowią element społeczeństwa i tak wpływają, przekazują swój stan innym, który sami skopiowali! - red.]

Empatia, czyli odbieranie i współodczuwanie cudzych emocji, nie ma nic wspólnego ze zdolnościami paranormalnymi. To umiejętność, którą posiedliśmy wszyscy, tylko nie wszyscy korzystamy z niej w jednakowym stopniu. Za to, że przejmujemy stres kolegi, który miał scysję z szefem, albo że na widok pająka na ręce innej osoby sami czujemy obrzydzenie, odpowiadają neurony lustrzane. (...)
W ludzkim mózgu też wykryto neurony lustrzane, a ściślej całą ich sieć. Naukowcy byli jednak zaskoczeni, kiedy okazało się, że rozpoznają nie tylko ruch, ale także intencje i emocje.
Doktor Marco Iacoboni z uniwersytetu w Los Angeles, autor wielu badań nad neuronami lustrzanymi, tłumaczy: - Jeśli widzisz, że rzucam piłkę, twój mózg symuluje tę czynność. Jeśli wyciągam rękę, jakbym chciał rzucić piłkę, masz w mózgu kopię tego, co chcę zrobić, czyli odczujesz moje intencje. I dalej, jeśli jestem zestresowany, twój mózg symuluje mój stres. Wiesz dokładnie, co czuje, bo ty czujesz to samo. Empatia włącza się automatycznie. [W tym dzięki własnym, podobnym doświadczeniom. A w przypadku ich braku dochodzi do symulacji, imitacji, odpowiednich symptomów. – red.]
(...) Ale wiadomo już, że identyfikowanie i odbieranie przez nas takich uczuć, jak onieśmielenie, duma, obrzydzenie, poczucie winy czy odrzucenia, jest możliwe dzięki neuronom lustrzanym, znajdującym się w części mózgu zwanej wyspą.
(...) empatia służy nie tylko do kontaktów się z światem, ale także do uczenia się świata. – System neuronów lustrzanych odpowiada za indywidualny rozwój i działa niemal od chwili narodzin. Dzięki temu dzieci mogą naśladować swoich opiekunów od pierwszych chwil życia – twierdzi dr Andrew Meltzoff z uniwersytetu w Waszyngtonie. Około ósmego tygodnia pojawia się u nich zdolność do takiego przetwarzania obrazu, dzięki któremu może odczytywać uczucia, pojawiające się na twarzach opiekuna. – We wczesnym dzieciństwie współodczuwanie emocji opiekunów jest jednym z najważniejszych sposobów utrzymywania kontaktu ze światem – mówi prof. Trzebińska. – Dzięki empatii z matką dziecko ma już swoje życie emocjonalne, co jest niezbędne do kształtowania się psychiki.
[Przebywając z kimś przejmujemy część składników jego osobowości. Stopień tego wpływu zależy od wielu czynników, a m.in. od naszego, danej osoby wieku, siły charakteru, sposobu, okoliczności oddziaływania. A, niestety, wszyscy nosimy ślady, odczuwamy efekty, ponosimy szkody oddziaływania psychopatów/ek, debili/ek; kanalii (np. mimiczne, w tym wzrokowe, werbalne, w tym treścią, intonacją, odnośnie formy, stylu przekazu, komunikacji (ekspresji, afirmacji), zachowywaniem się, postępowaniem). A te efekty, bezpośrednio, pośrednio, w tym poprzez przekazywanie sobie efektów ich działania, oddziaływania, rozprzestrzeniamy, czyli przekazujemy kolejnym osobom. Więc i z tego powodu b. ważne jest, m.in., by dziećmi zajmowały się odpowiednie osoby. – red.]
(...) Empatia jest jednym z drogowskazów, pomagających orientować się w życiu, przewidywać działania innych ludzi, odczytywać ich intencje. Człowiek pozbawiony tej zdolności zachowuje się jak emocjonalny inwalida i raz po raz napotyka trudności w relacjach społecznych. (...)
Chodzi więc o to, by korzystać z empatii tylko wtedy, kiedy może być ona pomocą, a nie przeszkodą w życiu.
Jolanta Chyłkiewicz


„Psychopata wierzy w swoje kłamstwa, a przynajmniej wtedy, gdy je wypowiada.”
A więc wystawiający się na przekaz, oddziaływanie takich polityków, także wierzą w te kłamstwa, w tym w system, którego są strażnikami, wykonawcami, realizatorami, w przedstawiane przez nich problemy, w ich słuszną walkę z przeciwnościami, przeciwnikami, w to, co przedstawiają jako sprawiedliwe, dobre, słuszne, sukces itp. i w to co przedstawiają jako nieprawidłowe, szkodliwe, złe, klęskę itp., popierają ich, chcą osiągać przedstawiane przez nich cele itp., itd… Następuje też sprzężenie zwrotne: rośnie ilość ich wyznawców-ofiar, więc rosną w siłę, a jak rosną w siłę, to rośnie ilość ich wyznawców-ofiar, dochodzi do umacniania ich pozycji, utrwalania sytuacji...
„Psychopaci, to są tacy specyficzni psycholodzy, z tą różnicą, że m.in. swoje doświadczenia, wiedzę wykorzystują przeciwko swoim ofiarom.”
Nie mają także wyrzutów sumienia, a wręcz przeciwnie, bo są zadowoleni ze swojej szkodliwej, niszczycielskiej działalności…
Im w każdym dotychczasowym systemie jest po drodze, dostosowują, przystosowują się, wykorzystują zastaną sytuację, usuwają dla siebie zagrożenia, prosperują.
Dlatego tak łatwo osiągają osobiste sukcesy, w tym m.in. jako politycy...

A oprócz m.in. polityków psychopatów, są także współpracujący z nimi debile, osobniki anormalne, obłąkane, oraz jednocześnie tacy psychopaci, którzy także m.in. przekazują swój stan odbiorcom (a m.in.: „Tylko komunizm!!!” „Tylko Stalin!!!” „Tylko Adolf Hitler!!!” „Allah akbar!!!” „Tylko Kościół!!!” „Tylko demokracja!!!” „Wzrost PKB!!!” „Każde życie jest bezcenne!!!/należy chronić!!! Każdy ma prawo do życia!!!” „ Rozmnażajmy się!!!” „Każdy ma prawo do posiadania własnego potomstwa!!!” Przeznaczajmy na chore dzieci i dla nich renty miliardy, a zdrowe niech głodują, chorują, będą zdegenerowane...!!! Wmuszajmy odbiór reklam i to na koszt klientów firm/tego odbiorców...!!! Spalmy całą ropę; skażajmy; trujmy spalinami, przyczyniajmy się do chorób, degeneracji naszego gatunku, niszczenia przyrody, wydatków na lecznictwo, do długów...!!! Analogicznie z węglem...!!! Nie wspierajmy, nie słuchajmy ludzi dalekowzrocznych, konstruktywnych, odpowiedzialnych, mądrych, kompetentnych...!!! Realizujmy demokratyczną utopię...!!! Zajmujmy się szkodzeniem, niszczeniem, pogrążaniem; destrukcją...!!! Itp., itd...

A są także i politycy sprzedajni/przekupieni (w tym psychopaci, debile, anormalni, obłąkani)...

To tacy osobnicy ustanawiają i realizują system, wartości, normy, prawa, standardy, zwyczaje, moralność itp., co jest sprzeczne z normalnością, logiką, konstruktywnością...
Więc gdy ktoś przedstawi rzeczywiście coś konstruktywnego, to taka alternatywa, będzie powszechnie odbierana, traktowana jako anormalność, zło tp...


Zanim podejmie się działania, to trzeba całościowo przeanalizować, wykazać, udowodnić, że są to najkorzystniejsze działania celem osiągnięcia najkorzystniejszych efektów!

admin
Site Admin
Posty: 3521
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » wt lip 30, 2019 11:42 am

http://swiatowid.neon24.pl/post/149944, ... ie-wrocilo | 28.07.2019
Jak wyjść z NATO tak, żeby do nas samo nie wróciło?
Jeśli miałbym skrótowo wymienić główne problemy związane z polskim człoknostwem w NATO, zwróciłbym przede wszystkim uwagę na takie aspekty:
1. wiąże się ono z uczestniczeniem w wojnach kolonialnych USA (i pacyfikacjach przeciwników Izraela), przeciw państwom i narodom, które nigdy nam źle nie życzyły ani w żaden sposób nam nie zagrażały - wręcz przeciwnie, mieliśmy z tymi państwami i narodami dobre stosunki i obustronnie korzystną współpracę gospodarczą,
2. zmusza nas ono do dokonywania zakupów uzbrojenia w USA po rozbójniczo zawyżonych cenach, dodatkowo - uzbrojenia nie odpowiadającego potrzebom obrony polskiego terytorium - na dodatek - uzbrojenia, do którego amunicji nie potrafimy wytwarzać - i nie mamy zaplecza technicznego do dokonywania pełnego serwisu tego uzbrojenia (ani modyfikacji oprogramowania, bo kodów źródłowych ani F16, ani F35, ani Himars-a ani Patriot-a nigdy nie dostaniemy i tak naprawdę nie wiemy, co te systemy zrobią, kiedy zechcemy ich użyć bez zgody lub wbrew woli USA),
3. skazuje nasz przemysł zbrojeniowy na zagładę we wszystkich obszarach, w których USA chce nas zrobić klientem (a raczej mecenasem) swojego przemysłu zbrojeniowego, przez co jeśli kiedyś zechcemy być niezależni od dostaw USA, będziemy musieli startować od zera, co jest bardzo kosztowne i nie zawsze w ogóle możliwe.

Zainteresowani szerszym omówieniem tej problematyki znajdą je w tekście red. Rękasa.


Wróć do „POLITYKA/PRAWO/GOSPODARKA”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości