www.wolnyswiat.pl 

 

 

 http://www.rex-genetyka.pl/

OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM GENETYKI (w Wrocławiu)

Ogólnopolskie Centrum Genetyki REX Company Sp. z o.o. wykonuje badania diagnostyczne chorób infekcyjnych, a także badania w kierunku chorób uwarunkowanych mutacjami w genach człowieka.

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję współpracy z Ogólnopolskim Centrum Genetyki REX COMPANY Sp. z o.o..

 

Ogólnopolskie Centrum Genetyki REX Company Sp. z o.o. jest nowoczesnym laboratorium diagnostycznym prowadzącym badania w oparciu o innowacyjne techniki biologii molekularnej, takie jak PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy, ang. Polymerase Chain Reaction), RFLP (ang. Restriction Fragment Length Polymorphism), RealTime PCR czy analiza sekwencyjna DNA.

 

Nasze laboratorium to jeden z największych prywatnych dostawców usług diagnostyki molekularnej na terenie Polski.

 

 

Wiarygodność naszego Laboratorium potwierdzają

POSIADANE CERTYFIKATY

    * certyfikat jakości ISO 9001:2000 - honorowany na rynku europejskim i w innych krajach świata, jak USA czy Kanada.

 

    *certyfikat Krajowej Izby Diagnostyki Laboratoryjnej (nr wpisu: 0318)

 

    *wpis na liście profilowanych laboratoriów specjalistycznych (genetycznych) na stronie Ministerstwa Zdrowia.

 

 

Do wykrywania RNA i DNA mikroorganizmów (bakterii i wirusów) służy reakcja łańcuchowa polimerazy - PCR (z ang. Polymerase Chain Reaction).

 

Czułość metody - bez porównania z inną diagnostyką, pozwala na wykrycie czynnika zakaźnego na bardzo wczesnym etapie choroby, nawet gdy zawodzą metody immunologiczne.

 

Szybkość - wynik od 3 do 7 dni roboczych (z możliwością wykonania badania w trybie CITO).

 

Jakość - niezwykła dokładność i swoistość badań przy użyciu metody PCR nie znajduje odpowiednika w innych metodach diagnostycznych.

 

 

DIAGNOSTYKA MIKROORGANIZMÓW

 

ANALIZA JAKOŚCIOWA (metodą PCR)

Korzyści wynikające z wykonania badania diagnostycznego metodą PCR:

-          jest to jedyna bezpośrednia metoda identyfikacji mikroorganizmów – badamy obecność materiału genetycznego (DNA lub RNA) patogenu (wirusa lub bakterii) w próbce; dużą zaletą jest to, że materiał kliniczny może być pobrany bezpośrednio z miejsca chorobowo zmienionego, co daje szansę rozpoznania miejscowo czynnika chorobotwórczego;

 

-          czułość metody – bez porównania z inną diagnostyką - rozpoznanie na bardzo wczesnym etapie zakażenia, niezależne od obecności przeciwciał;

 

-          pewność – zawsze jednoznaczny wynik – bez niejednoznacznych lub pośrednich wyników na granicy czułości testu; bardzo nikła możliwość powstania wyników tzw. fałszywie negatywnych  (u 10% nosicieli wirusów nie występują przeciwciała pomimo zakażenia) oraz fałszywie pozytywnych (występowanie przeciwciał nie zawsze świadczy o istniejącym zakażeniu – przeciwciała mogą pojawiać się po przyjęciu szczepionki bądź pozostawać w organizmie wiele lat po tym, jak wirus zostanie wyeliminowany).

 

 

CHLAMYDIA TRACHOMATIS – diagnostyka zakażeń wywołanych przez Chlamydia trachomatis.

Chlamydia trachomatis powoduje nietypowe, trudne do wyleczenia zakażenia układu moczowo-płciowego. Obok objawowych infekcji częste jest także nosicielstwo lub bezobjawowe zakażenia, co sprzyja rozprzestrzenianiu się patogenu. Objawy bywają podobne do tych, jakie występują przy innych zakażeniach bakteryjnych, stąd właściwe rozpoznanie i leczenie chlamydiozy jest trudne i wymaga dokładnej i wiarygodnej diagnostyki. U kobiet zakażenie Chlamydia trachomatis może powodować stany zapalne szyjki macicy i cewki moczowej, niepłodność, a w czasie ciąży nawet poronienia lub wady rozwojowe płodu.  W czasie porodu może dochodzić do przeniesienia infekcji na dziecko. U zakażonych noworodków może dochodzić do groźnego w skutkach zapalenia spojówek lub nietypowego zapalenia płuc. Coraz częściej chlamydię wymienia się jako przyczynę tzw. reaktywnego zapalenia stawów. U mężczyzn Chlamydia trachomatis  może być przyczyną zapalenia jąder, najądrzy, gruczołu krokowego i odbytnicy.

 

 

CHLAMYDIA PNEUMONIAE – diagnostyka zakażeń wywołanych przez Chlamydia pneumoniae.

Chlamydia pneumoniae powoduje długotrwałe i trudne do wyleczenia zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych. Przenosi się drogą kropelkową i droga bliskiego kontaktu, stąd najczęściej obserwowana bywa w dużych skupiskach ludzi (np. przedszkola, szkoły itp.). Obok objawowych infekcji częste jest także nosicielstwo i zakażenia bezobjawowe, co sprzyja rozprzestrzenianiu się choroby. Chlamydia pneumoniae jest także podejrzewana o udział w patogenezie innych chorób, np. choroby wieńcowej lub astmy.

 

 

HPV -  wirus brodawczaka ludzkiego - diagnostyka zagrożenia nowotworem szyjki macicy (wynikającym z zakażenia wirusami HPV).

 

Rak szyjki macicy jest drugim z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Jego wczesna postać jest niemal w 100% wyleczalna. Niestety u ponad połowy kobiet nowotwór ten jest wykryty za późno, kiedy szanse wyleczenia są znacznie mniejsze. Wczesna diagnostyka, obejmująca także badanie w kierunku HPV, pozwala zachować nie tylko zdrowie, ale często i życie.

 

Znanych jest bardzo wiele typów wirusa HPV, odpowiedzialnych za rozmaite zmiany skóry i błon śluzowych o charakterze brodawek.

 

Niektóre z nich mogą zakażać okolice narządów płciowych. Podzielone zostały na trzy grupy:

 

- wirusy wywołujące łagodne zmiany (niskiego ryzyka: typy 6, 11)

 

- wirusy niosące umiarkowane ryzyko działania onkogennego (np. typy 31, 33, 35, 39, 45, 52)

 

- wirusy związane z wysokim ryzykiem potencjalnego działania onkogennego (typy 16 i 18), których obecność bardzo często współistnieje z dysplazją szyjki macicy i progresją nowotworową.

 

 

Chociaż związek epidemiologiczny pomiędzy niektórymi rodzajami HPV, a rozwojem raka szyjki macicy jest duży, to tylko u niewielkiego procenta osób zakażonych wirusami HPV rozwija się choroba nowotworowa z tym związana.

 

Czułość i dokładność badania w kierunku obecności wirusów HPV w wymazie wykonanego metodą PCR jest nieporównywalnie wyższa od innych dostępnych metod diagnostycznych.

 

 

Badanie przeprowadzone w naszym laboratorium pozwala wykryć obecność 12 następujących  średnio i wysokoonkogennych typów wirusa HPV:

HPV 16, HPV 18, HPV 31, HPV 33, HPV 35, HPV 39, HPV 45, HPV 52, HPV 56, HPV58, HPV 59, HPV 66.

 

W naszym laboratorium można również wykonać badanie obecności nieonkogennych typów: HPV 6 i HPV 11, które są najczęściej odpowiedzialne za pospolite narośla zwane kłykcinami.

 

 

UREAPLASMA UREALYTICUM - diagnostyka zakażeń wywołanych przez Ureaplasma urealyticum. 

U. urealyticum powoduje zakażenia układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Przenosi się głównie drogą kontaktów seksualnych. Obok infekcji zbliżonych pod względem objawów do innych zakażeń bakteryjnych częste jest także nosicielstwo, co sprzyja rozprzestrzenianiu się patogenu. Najczęściej pacjent odczuwa dolegliwości związane z oddawaniem moczu, bolesność i pieczenie w cewce moczowej. Przewlekłe zakażenie może prowadzić u mężczyzn do zapalenia gruczołu krokowego, natomiast u kobiet rozwinąć się w zapalenie jajników.

 

Powikłaniem nieleczonego zakażenia U. urealyticum u kobiet mogą być powtarzające się poronienia. W czasie porodu może także dochodzić do przeniesienia patogenu na noworodka.

 

 

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS - diagnostyka zakażeń wywołanych przez Mycobacterium tuberculosis.  Pozwala na rozpoznanie gruźlicy na bardzo wczesnym etapie zakażenia (plwocina, indukowana plwocina). Mycobacterium tuberculosis jest szczególnie groźne dla osób w immunosupresji, u których wywołuje zakażenie oportunistyczne. Może także powodować nietypowe postacie gruźlicy pozapłucnej (np. gruźlica nerek, narządów jamy brzusznej). Wówczas może być diagnozowana metodą PCR z innych materiałów klinicznych (np. mocz, wysięki).

 

Badanie metodą PCR daje właściwą informację w bardzo krótkim czasie (3 - 7 dni) w porównaniu np. do metod hodowlanych (ok. 3 tygodnie).

 

 

TOXOPLASMA GONDII - diagnostyka zakażeń wywołanych przez Toxoplasma gondii.

 

Toksoplazmoza jest zakaźną chorobą odzwierzęcą wywoływaną przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Zakażenie jest szczególnie groźne dla kobiet w pierwszej połowie ciąży. W wyniku zakażenia wewnątrzmacicznego może dochodzić wad rozwojowych płodu a nawet do obumarcia ciąży. Wczesne wykrycie zakażenia przy użyciu metody PCR we krwi matki lub w wodach płodowych umożliwia rozpoczęcie właściwego leczenia. Toksoplazmoza jest także bardzo groźna dla osób w immunosupresji, czyli z osłabionym funkcjonowaniem układu odpornościowego (biorcy przeszczepów, pacjenci zakażeni wirusem HIV).

 

 

BORRELIA BURGDORFERII – diagnostyka zakażeń wywołanych przez Borrelia burgdorferi.

 

Borrelia burgdorferi jest bakterią przenoszoną przez kleszcze. Człowiek może zostać zakażony w czasie ugryzienia przez kleszcza i prawdopodobieństwo zakażenia wzrasta wraz z przedłużającym się kontaktem kleszcza ze skórą człowieka. Początkowo zakażenie rozwija się w skórze i często jest widoczne jako pojawiający się ok. 2 tygodnie po ugryzieniu rumień w okolicy śladu po ugryzieniu. Rumień może migrować w skórze, może samoistnie zanikać, bywa także, że nie pojawia się wcale. Na tym etapie możliwe jest rozpoznanie boreliozy na podstawie objawów chorobowych oraz diagnostyki metodą PCR. Rozpoczęcie właściwej antybiotykoterapii jest warunkiem niedopuszczenia do rozwinięcia się przewlekłej boreliozy. W późniejszej fazie choroby objawy są często niespecyficzne i trudne do jednoznacznego zdiagnozowania. Mogą dotyczyć ośrodkowego układu nerwowego, stawów czy serca. Wiarygodna diagnostyka metodą PCR z właściwie wybranego materiału klinicznego wspomagana diagnostyką serologiczną stanowi jedyną możliwość rozpoznania choroby.

 

 

CMV – WIRUS CYTOMEGALII - diagnostyka zakażeń wywołanych przez wirus cytomegalii (CMV).

Wirus cytomegalii jest niezwykle powszechny, a przebiegające najczęściej bezobjawowo zakażenie pierwotne może przechodzić w formę utajoną (latentną). CMV może być niebezpieczny dla kobiet w pierwszym trymestrze ciąży, kiedy powikłaniami grozi zarówno infekcja pierwotna jak i reaktywacja wirusa. Może wtedy dochodzić do wieloobjawowego zakażenia prowadzącego do wrodzonej cytomegalii lub nawet do obumarcia płodu. U dorosłych cytomegalia jest jedną z ważniejszych przyczyn zachorowalności i umieralności osób z upośledzoną funkcją układu odpornościowego.

 

 

HSV 1 i 2 – WIRUS OPRYSZCZKI typu 1 i 2 - diagnostyka zakażeń wywołanych wirusami z rodziny herpes typu 1 i 2.

 

Zakażenie herpeswirusami jest niezwykle częste. Najbardziej rozpowszechniony jest typ 1 wirusa opryszczki, wywołujący powtarzające się, niegroźne, pęcherzykowe zmiany na skórze i błonach śluzowych. Uporczywe i trudne do wyleczenia są infekcje okulistyczne spowodowane przez HSV typu 1. Wirusy typu herpes mogą także powodować infekcje neurologiczne szczególnie groźne dla osób w immunosupresji pierwotnej lub wtórnej.

 

Typ 2 HSV zakaża okolice narządów płciowych i przenoszony jest najczęściej drogą kontaktów seksualnych. Wczesna i wiarygodna diagnostyka próbek klinicznych pobieranych miejscowo ze zmian umożliwia rozpoczęcie właściwego leczenia. Zakażenie HSV, szczególnie typem 2 może być groźne także dla kobiet w ciąży. W czasie porodu może dochodzić do zakażenia noworodka, a infekcja może dotyczyć wielu organów. Objawowe zakażenie HSV typu 2 u matki może być wskazaniem do rozwiązania ciąży na drodze cesarskiego cięcia.

 

 

HBV (Hepatitis B Virus) – diagnostyka zakażenia wywołanego wirusem zapalenia wątroby typu B.

 

Wirus zapalenia wątroby typu B replikuje się w komórkach wątroby, a wolne kopie wirusów wykrywane są we krwi obwodowej zakażonej osoby. Do przenoszenia infekcji dochodzi drogą kontaktu z zakażoną krwią i produktami krwiopochodnymi, a także drogą kontaktów seksualnych. Zakażenie HBV może mieć przebieg ostry (objawowy), ale także bezobjawowy lub skąpoobjawowy. W części przypadków choroby dochodzi do wyleczenia i nabycia odporności, ale możliwe jest także rozwinięcie się przewlekłego zapalenia wątroby jako konsekwencji zakażenia pierwotnego. Największe ryzyko pojawienia się fazy przewlekłej występuje u zakażonych noworodków i dzieci do pierwszego roku życia (70-90%), u dorosłych odsetek ten wynosi 5-10%. Nieleczone przewlekłe zapalenie wywołane wirusem typu B może prowadzić do marskości a nawet do rozwoju nowotworu wątroby.

 

Nosicielstwo HBV jest stosunkowo wysokie i często jest ono wynikiem bezobjawowych infekcji. Wczesne wykrycie zakażenia możliwe dzięki zastosowaniu metody PCR znacznie zwiększa szanse na wyleczenie lub złagodzenie przebiegu choroby.

 

W przebiegu leczenia stosuje się m. in. lamiwudynę, co wiąże się z tym, że pojawiły się w mutanty wirusa typu B oporne na stosowanie lamiwudyny.  W przypadku braku reakcji na leczenie u pacjenta powinno się wykonać badanie na obecność mutanta HBV - YMDD - (HBV - YMDD LEKOOPORNOŚĆ). To badanie wskazuje zasadność dalszego stosowania lamiwudyny w leczeniu u badanego pacjenta.

 

W naszej ofercie znajduje się także badanie genotypu wirusa HBV  (HBV GENOTYPOWANIE A-H). Genotyp wirusa HBV ma wpływ na jego podatność na leczenie, badanie to ma także duże znaczenie epidemiologiczne.

 

 

HCV (Hepatitis C Virus) – diagnostyka zakażenia wywołanego wirusem zapalenia wątroby typu C.

Obecność materiału genetycznego (RNA) wirusa HCV we krwi obwodowej jest dowodem na trwające zapalenie i możliwość przenoszenia zakażenia na inne osoby.  Wirus przenosi się głównie drogą kontaktu z zakażoną krwią oraz drogą kontaktów seksualnych. Oznacza to, że do sytuacji niebezpiecznych, niosących ze sobą ryzyko przeniesienia HCV należą np. nieprawidłowo przeprowadzane zabiegi medyczne i pozamedyczne (w których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek z użyciem nieprawidłowo wyjałowionego sprzętu). Nie dochodzi natomiast do zakażenia w czasie codziennych czynności, takich jak używanie wspólnych sztućców, kichanie, kaszel itp. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C często przebiega bezobjawowo, co sprzyja rozprzestrzenianiu się choroby. Dlatego niezwykle istotne jest wczesne i właściwe rozpoznanie choroby, co umożliwia rozpoczęcie leczenia i daje szanse na całkowite wyleczenie. Jeśli jednak choroba się rozwija, może dochodzić do marskości wątroby a nawet nowotworzenia. Na obecnym etapie nie ma możliwości zaszczepienia się przeciwko zapaleniu wątroby typu C.

 

Wirus HCV występuje w sześciu najważniejszych odmianach zwanych genotypami. W naszej populacji najczęściej występującymi genotypami są 1b, 3 i 1a. Genotyp można określić za pomocą badania metodą PCR (GENOTYPOWANIE  HCV).  Identyfikacja genotypu u chorego jest bardzo ważna, ponieważ niektóre odmiany poddają się leczeniu łatwiej niż inne. Oznacza to, że czas leczenia będzie się różnić w zależności od stwierdzonego u danego pacjenta genotypu.

 

 

HIV-1 - Ludzki Wirus Zespołu Nabytego Niedoboru Odporności- diagnostyka zakażeń wywołanych przez wirus HIV - 1. Zakażenie wirusem HIV powoduje powolne osłabienie funkcjonowania układu odpornościowego. Konsekwencją są częste i gwałtownie przebiegające zakażenia innymi mikroorganizmami (bakterie, wirusy, grzyby). Wiele z tych patogenów występuje powszechnie i nie są one groźne dla osób z prawidłowo funkcjonującym układem immunologicznym. AIDS rozwijający się u osób zakażonych HIV nie jest pojedynczą chorobą, lecz zespołem objawów róznych chorób i zakażeń oportunistycznych. Wirus HIV przenosi się przez kontakt z krwią i produktami krwiopochodnymi, a także przez kontakty seksualne z osobami zakażonymi. Może dojść do przeniesienia wirusa podczas zabiegów medycznych i pozamedycznych  przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek, które wykonywane są nie wyjałowionym sprzętem. Istotne jest, że zakażenie często rozwija się bezobjawowo przez długi czas lub z objawami typowymi dla innych chorób wirusowych (podwyższona temperatura, bóle mięśni i stawów, złe samopoczucie), a zakażona osoba nieświadomie stanowi potencjalne zagrożenie dla innych. Wczesne wykrycie infekcji daje szansę na znaczną poprawę jakości i długości życia osoby zakażonej. W każdym przypadku podejrzenia zakażenia wirusem HIV wskazana jest jak najszybsza konsultacja z lekarzem, który określi najlepszą drogę postępowania (kolejność diagnostyki oraz czas w jakim może być wykonana i powtórzona, kontakty z najbliższymi, informacje epidemiologiczne).

 

 

EBV - Wirus Epsteina-Barr- diagnostyka zakażeń wywołanych przez wirus EBV.

EBV należy do wirusów bardzo rozpowszechnionych w naszej populacji. Przenosi się drogą kropelkową, z tego powodu mononukleoza zakaźna wywoływana przez EBV nazywana bywa "chorobą pocałunków". Zakażenie często jest bezobjawowe, a wirus może pozostawać w organizmie przez całe życie w formie latentnej. Wśród objawów najbardziej charakterystyczne jest powiększenie węzłów chłonnych na szyi i na karku oraz silna bolesność gardła. Mononukleoza często przebiega z gorączką. U osób z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym rzadko dochodzi do powikłań w czasie infekcji EBV. Wirus może być bardzo groźny dla osób w immunosupresji, biorców przeszczepów narządowych oraz zakażonych wirusem HIV.

 

 

Poliomawirusy: BKV i JCV- diagnostyka zakażeń wywołanych przez poliomawirusy. 

Jest to niewielka grupa wirusów DNA, których rozprzestrzenienie w dorosłej populacji ludzkiej przekracza 80%. Przenoszą się najczęściej drogą kropelkową lub przez brudne ręce (szczególnie w dużych skupiskach dzieci) i po pierwotnej infekcji (często bezobjawowej lub z niewielkimi objawami ze strony układu oddechowego) ukrywają się w komórkach nerek i tam pozostają w stanie latencji. Do wtórnych zakażeń może dochodzić w czasie innych infekcji wirusowych, w czasie obniżenia odporności, często także w ciąży. Nie wiąże się to jednak z rozwinięciem stanu chorobowego, pomimo, że cząstki wirusa wykrywane są wtedy np. w moczu.

 

Poliomawirusy mogą być niezwykle groźne dla osób w immunosupresji (np. biorców przeszczepów narządowych). Powodują u tych pacjentów krwotoczne zapalenie pęcherza (BKV) przebiegające z wysoką gorączką i silnym krwiomoczem. Bardzo groźne są dla pacjentów po przeszczepieniu nerki, u których infekcja lub reaktywacja może doprowadzić nawet do utraty przeszczepionego organu. Mogą także powodować zapalenie mózgu i opon mózgowych, szczególnie JCV, który u osób np. z AIDS powoduje postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię. Wykrycie obecności wirusów w materiałach klinicznych jest warunkiem wdrożenia właściwej i skuteczniej terapii. W naszym Laboratorium można wykonać zarówno badanie jakościowe na obecność poliomawirusów jak i badanie różnicujące BKV od JCV (Poliomawirusy - Różnicowanie) .

 

 

ADV - Adenowirusy- diagnostyka zakażeń wywołanych przez adenowirusy.  Dotychczas opisano ponad 50 serotypów adenowirusów. Są niezwykle rozpowszechnione i najczęściej zakażenie przebiega bezobjawowo lub z niewielkimi objawami ze strony układu oddechowego, pokarmowego lub moczowego. Groźniejsze w skutkach może być zapalenie spojówek, trudne do zróżnicowania z podobnymi, wywołanymi przez HSV-1. ADV nie są szczególnie niebezpieczne dla osób z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym, natomiast mogą stanowić duże zagrożenie dla pacjentów w immunosupresji. Diagnostyka metodą PCR ma w tym przypadku dużą przewagę nad innymi, np. metodą hodowlaną lub serologiczną.

 

 

Parvowirus B-19 - diagnostyka zakażeń wywołanych przez wirus B-19.

B-19 wywołuje niegroźną chorobę wieku dziecięcego, objawiającą się wysypką i podwyższoną temperaturą ciała.  U dorosłych może powodować nietypowe zapalenia stawów, którym czasem towarzyszy zapalenie naczyń lub nerwów obwodowych. Wirus B-19 jest groźny dla kobiet w ciąży. Może bowiem przenikać przez łożysko i zakażać płód, czego konsekwencją może być nawet poronienie. U osób z osłabionym układem odpornościowym B-19 może powodować choroby niedokrwienne.  

 

 

Salmonella sp /Shigella sp - diagnostyka zakażeń wywołanych przez Salmonella sp. i Shigella sp.  Pałeczki z rodzaju Salmonella stanowią jeden z najpoważniejszych problemów epidemiologicznych. Zależnie od typu mogą powodować zróżnicowane klinicznie zakażenia układu pokarmowego. Bakterie niemal zawsze wnikają do organizmu drogą pokarmową, zwykle z zanieczyszczoną żywnością. Zakażenia tymi bakteriami najczęściej przebiegają z ostrą biegunką, bólami brzucha, mdłościami oraz wymiotami. Do zakażeń może dochodzić w punktach zbiorowego żywienia. Rozprzestrzenianiu się choroby mogą sprzyjać m. in. wysoka temperatura (upały) oraz niewłaściwe przechowywanie żywności. Podobnie pałeczki z rodzaju Shigella mogą wywoływać zatrucia pokarmowe przebiegające z ostrą biegunką, której towarzyszy gorączka, mdłości, skurcze jelit oraz bolesne parcie na mocz i stolec. Bakteryjne infekcje przewodu pokarmowego mogą być groźne dla dzieci i osób w podeszłym wieku.

 

 

Listeria sp - diagnostyka zakażeń wywołanych przez Listeria sp. Bakterie bytują w przewodzie pokarmowym wielu zwierząt, mogą być także obecne u ludzi nie wywołując objawów chorobowych. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą pokarmową. Objawy infekcji (wysoka gorączka, bóle stawów i mięśni, kaszel) pojawiają się od 4 godzin do kilku dni po spożyciu zakażonego pokarmu. Zakażenia bakterią z rodzaju Listeria mogą być bardzo groźne dla kobiet w ciąży. Bakterie mogą wywoływać u noworodków okołoporodowe zapalenie płuc i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet posocznicę. Listerioza jest także groźna dla osób z osłabionym układem odpornościowym.

 

 

ANALIZA ILOŚCIOWA (metodą RealTime PCR)

Korzyści diagnostyczne badania wykonanego metodą RealTime PCR:

- wyznaczenie liczby kopii wirusa/bakterii w pobranym materiale,,

 

- możliwość monitorowania postępów leczenia,

 

- zmniejszenie kosztów leczenia,

 

- skrócony czas analizy i oczekiwania na wynik.

 

 

Określenie liczby kopii patogenu jest jednym z najważniejszych narzędzi do określenia skuteczności stosowanych leków oraz  stanu pacjenta przed i po leczeniu.

 

 

W naszym Laboratorium mogą Państwo wykonać następujące ilościowe oznaczenia:

HCV - Wirus zapalenia wątroby typu C

 

HBV - Wirus zapalenia wątroby typu B

 

EBV - Wirus Epsteina-Barr

 

Parvovirus B19

 

CMV - Wirus cytomegalii

 

HIV-1 - Ludzki Wirus Zespołu Nabytego Niedoboru Odporności

 

 

Dla Państwa wygody niektóre badania są połączone w korzystne praktycznie i finansowo pakiety badań.

 

 

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH

HEMOCHROMATOZA - Hemochromatoza jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, która nieleczona może doprowadzić do rozwoju marskości wątroby oraz uszkodzenia wielu życiowo ważnych organów wewnętrznych. Choroba polega na odkładaniu się złogów żelaza w układzie siateczkowo-śródbłonkowym, szczególnie w wątrobie i trzustce. Dodatkowe czynniki wpływające negatywnie na czynność wątroby (nadużywanie alkoholu, zakażenia wirusowe) mogą w znaczący sposób przyspieszać pojawienie się objawów choroby. Jednoznaczna diagnostyka uwarunkowań genetycznych jest możliwa jedynie metodami biologii molekularnej.

 

 

MUKOWISCYDOZA - to uwarunkowana genetycznie ciężka choroba ogólnoustrojowa. Organizm chorego produkuje nadmiernie lepki śluz, który powoduje zaburzenia funkcjonowania narządów posiadających gruczoły śluzowe, szczególnie układu oddechowego oraz pokarmowego. Gruczoły potowe produkują pot o podwyższonym stężeniu chloru i sodu, na czym oparta jest częściowo diagnostyka innymi niż PCR metodami. Długość i jakość życia pacjenta zależy w dużej mierze od wczesnego wykrycia choroby i prawidłowego leczenia. Objawy odczuwane przez osobę chorą najczęściej są związane z niewydolnością oddechową, często także z zaburzeniami trawienia i wchłaniania.

 

Diagnostyka metodami biologii molekularnej pozwala na jednoznaczne rozpoznanie choroby oraz na określenie ryzyka przeniesienia genów warunkujących wystąpienie mukowiscydozy na dziecko.

 

 

CHOROBA ALZHEIMERA (genotypowanie ApoE) - badanie wykrywa formę genu predysponującego do zachorowania na chorobę Alzheimera oraz choroby miażdżycowe (hiperlipoproteinemia, hipercholesterolemia).

 

 

CHOROBA PARKINSONA - badanie wykrywa formę genu warunkującą podatność na wystąpienie choroby Parkinsona. Nie jest typową diagnostyką choroby, ponieważ jej przyczyna jest złożona i wieloczynnikowa. Badanie mutacji w genach wskazane jest dla osób, u których w rodzinie występowały potwierdzone przypadki choroby Parkinsona.

 

 

DZIEDZICZNA SKŁONNOŚĆ DO NOWOTWORÓW

 

 

DIAGNOSTYKA MUTACJI W GENIE BRCA1 - obecność mutacji w genie BRCA1 wielokrotnie zwieksza ryzyko wystąpienia nowotworów piersi i/lub jajników. Wskazania do poszukiwania mutacji w tych genach mają kobiety z rodzin dziedzicznie obciążonych podatnością na wystąpienie tego typu nowotworów. Wykrycie mutacji (<1% kobiet) jest wskazaniem do częstszych kontroli i eliminacji innych czynników ryzyka (np. palenie tytoniu, stres, terapia hormonalna).

 

 

BADANIE HTGR - badanie obejmuje wykrywanie mutacji w genach kodujących białka naprawcze (BRCA1, CHEK2). Wystąpienie uszkodzeń w tych genach zwiększa ryzyko rozwoju niektórych typów nowotworów. Wykazano, że mogą one zwiększać predyspozycje do wystapienia:

- raka trzustki,

 

- raka jelita grubego,

 

- raka piersi i jajników,

 

- raka prostaty,

 

- czerniaka.

 

Czynnikiem ryzyka w przypadku wykrycia mutacji w genach BRCA1 i CHEK2 jest terapia hormonalna, dlatego też badanie to powinna wykonać każda kobieta decydująca się na przyjmowanie hormonów płciowych.

 

 

DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ

 AZOOSPERMIA – diagnostyka niepłodności męskiej o podłożu genetycznym.

Azoospermia to jednostka chorobowa polegająca na braku plemników w nasieniu. Jedną z możliwych przyczyn są zmiany genetyczne (mikrodelecje) występujące na długim ramieniu chromosomu Y w rejonie o nazwie AZF. Powodują one uszkodzenia genów odpowiedzialnych za powstawanie enzymów, które biorą udział w spermatogenezie (powstawaniu plemników).

 

Wykorzystując technikę multiplex-PCR badamy obecność 11 różnych mikrodelecji w regionie AZF chromosomu Y.

 

 

INNE OFEROWANE BADANIA

DIAGNOSTYKA MUTACJI CZYNNIKA V LEIDEN - wykrycie mutacji czynnika V Leiden wskazuje na predyspozycję do występowania trombofilii (zakrzepicy). Mutacja powoduje oporność czynnika V na degradację przez aktywne białko C. Osoby będące nosicielami mutacji są narażone na wielokrotnie większe ryzyko wystąpienia chorób zakrzepowych. Badanie należy wykonać przy rozważaniu doustnej antykoncepcji oraz hormonalnej terapii zastępczej. Powinno być także wykonane u osób, u których wystąpiły incydenty zakrzepowo-zatorowe.

 

 

CCR5  - diagnostyka mutacji receptora dla wirusa HIV-1. Jeżeli mutacja występuje w układzie homozygotycznym (dwa zmutowane allele genu CCR5) warunkuje to odporność na zakażenie wirusem HIV-1.

 

 

USTALANIE POKREWIEŃSTWA I OJCOSTWA BIOLOGICZNEGO

Badania genetyczne oferowane przez nasze Laboratorium to najpewniejsza i najdokładniejsza metoda zarówno potwierdzenia jak i wykluczenia ojcostwa (bądź innego pokrewieństwa) biologicznego. Badania wykonywane są metodą MULTIPLEX PCR przy wykorzystaniu analizatora DNA i dają 100% pewności zaprzeczenia oraz ponad 99,9999% potwierdzenia ojcostwa.

 

 

REX Company Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 32

53-608 Wrocław

tel. (0-71) 373 56 57

fax (0-71) 359 06 58

 

email: sekretariat@rex.pl