www.wolnyswiat.pl

 

 

 www.cbdna.pl

Centrum Badań DNA. Poznański Park Naukowo Techniczny

 

O NAS

Centrum Badań DNA to firma założona przez naukowców na terenie Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego. Jesteśmy nowoczesnym ośrodkiem naukowo-badawczym, specjalizującym się w prowadzeniu badań genetycznych i analizach DNA. W naszej pracy wykorzystujemy najnowsze technologie i metody badawcze. Gwarantujemy, że jakość naszych usług stoi na najwyższym, światowym poziomie.

 

Prowadzimy własne prace badawcze i współpracujemy z wieloma ośrodkami i instytucjami naukowymi i diagnostycznymi. Chcemy, aby najnowsze odkrycia naukowe w dziedzinie biologii molekularnej, były dostępne szerokiemu gronu odbiorców. Naszą wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy w codziennej praktyce.

 

Z naszych usług korzystają osoby prywatne, firmy, kliniki i laboratoria. Jesteśmy zespołem ludzi łączących pasję z profesjonalizmem.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

 

METODY

PCR (Polymerase Chain Reaction)

Podstawową metodą diagnostyczną stosowaną w laboratorium Centrum Badań DNA jest PCR (Polymerase Chain Reaction). Reakcja ta umożliwia powielanie wybranych sekwencji DNA, charakterystycznych dla danego organizmu. Produkt reakcji PCR, fragment DNA o ściśle określonej długości, identyfikujemy w żelu agarozowym podczas rozdziału elektroforetycznego.

 

Wykrycie oczekiwanego produktu reakcji PCR, świadczy o obecności charakterystycznej sekwencji DNA i oznacza wynik pozytywny. W zależności od wybranych do powielania charakterystycznych sekwencji, możemy wykazać w próbce obecność DNA konkretnych mikroorganizmów, DNA wirusów czy parazytów, modyfikacji genetycznych, a także genów lub mutacji w genach sprzyjających procesom nowotworowym.

 

Real-Time PCR (reakcja PCR w czasie rzeczywistym)

Najnowszym osiągnięciem biologii molekularnej jest metoda analizy DNA - Real-Time PCR (reakcja PCR w czasie rzeczywistym). Oprócz wszystkich zalet klasycznej reakcji PCR, test DNA oparty na metodzie Real-Time PCR stwarza nowe możliwości.

 

Dzięki zastosowaniu barwników i sond fluorescencyjnych, Real-Time PCR umożliwia jednoczesne powielanie i wykrywanie charakterystycznych sekwencji DNA, co znacznie skraca czas uzyskania wyniku analizy. Ścisła zależność intensywności fluorescencji, wzrastającej w miarę zachodzenia reakcji PCR, jest skorelowana z ilością powstającego produktu. Umożliwia to przeprowadzenie pomiarów ilościowych i określenie przybliżonej liczby mikroorganizmów, wirusów czy zawartości procentowych GMO w badanych próbkach.

Metoda Real-Time PCR, 200 razy bardziej czuła od metody PCR przy oznaczenia DNA Borrelia burddorferi w próbkach krwi

Powiększ diagram

 

Sekwencjonowanie DNA

Aby poznać dokładną sekwencję nukleotydową – kolejność nukleotydów, które jednocześnie budują DNA i kodują w nim informację, stosujemy sekwencjonowanie DNA.

 

Metoda polega na rozdziale w kapilarze mieszaniny produktów o różnej długości. Każdy z produktów, otrzymanych w reakcji PCR, jest znakowany jednym z czterech możliwych barwników fluorescencyjnych. Identyfikacja barwników w rozdzielanych produktach, pozwala określić sekwencję nukleotydową badanego fragmentu DNA. Jest to bardzo przydatna technika w niektórych analizach genetycznych.

 

Mikromacierze DNA

Mikromacierze DNA to niewielkie szklane lub plastikowe płytki, na które naniesiono dużą liczbę sond molekularnych. Każda z nich jest specyficzna tylko dla jednego fragmentu genu. Zastosowanie tego typu płytek umożliwia analizę w pojedynczym eksperymencie praktycznie całego genomu badanego organizmu. Mikromacierze DNA znalazły szerokie zastosowanie w medycynie, gdzie wykorzystywane są do poznawania mechanizmów chorobotwórczych oraz identyfikacji wskaźników pozwalających na ocenę ryzyka rozwoju chorób. Technika ta umożliwia postawienie dokładniejszej diagnozy i dostosowanie leczenia do indywidualnego przypadku pacjenta.

 

 

JAKOŚĆ

Naszym priorytetem jest jakość świadczonych usług i wykonywanych badań. Dbamy o ich rzetelność bezstronność i terminowość. Szczegółowo dokumentujemy przebieg każdego badania, gwarantując poprawność, powtarzalność i prawidłową interpretację wyników. Wszystkie badania wykonywane są przez wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych pod czujnym okiem kierownika laboratorium i lekarzy specjalistów. Kompetencje członków naszego zespołu są na bieżąco monitorowane i udoskonalane, poprzez ich udział w badaniach i szkoleniach zewnętrznych.

 

W pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem naszego klienta. Restrykcyjnie przestrzegamy wszystkich praw, a w szczególności zasady poufności. Zgodnie z polskim ustawodawstwem, po przeprowadzeniu analiz, próbki DNA są utylizowane przez specjalistyczną firmę. Centrum Badań DNA działa zgodnie z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi kompetencji laboratoriów badawczych oraz wprowadza w swoim Laboratorium standardy postępowania zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

 

Certyfikat_ISO

W celu zapewnienia realizacji polityki jakości w Laboratorium, Centrum Badań DNA realizuje plan udziału w badaniach międzylaboratoryjnych potwierdzających nasze kompetencje.