Inne tematy


admin
Site Admin
Posty: 3022
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » śr mar 06, 2019 7:05 pm

platforma obywatelska finansowana przez Niemcy
https://www.youtube.com/results?search_ ... zez+Niemcy

https://www.google.com/search?client=fi ... ejryxWDGPI


Robią nas w konia: Achtung! Dlaczego obce państwa finansują działalność polityczną w Polsce? #192
https://www.youtube.com/watch?v=5PE4jMl67Po | 6 mar 2019

admin
Site Admin
Posty: 3022
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » sob mar 09, 2019 8:06 pm

Janusz Sanocki - Spostrzeżenia parlamentarzysty
http://sanocki.neon24.pl/post/148010,li ... zydenta-rp | 09.03.2019
List Otwarty do Pana Prezydenta RP
Zgodnie z art. 3 Konstytucji RP – „Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym”. Ostatnie działania prezydenta Warszawy p.Trzaskowskiego oraz Prezydent Gdańska – pani Dulkiewicz - naruszają art. 3 Konstytucji RP.

List Otwarty do Pana Prezydenta RP

Szanowni Państwo!

W związku z ostatnimi inicjatywami prezydenta Warszawy, P. Trzaskowskiego (LGBT), a także w związku z zagranicznymi wypowiedziami prezydent Gdańska P. Dulkiewicz zwróciłem się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i uchylenia ustawy o bezpośrednim wyborze prezydenta, burmistrza, wójta, jako że jak się okazuje sytuacja zagraża integralności państwa polskiego i jest sprzeczna z art. 3 Konstytucji RP.


Tekst poniżej.

Janusz Sanocki

Janusz Sanocki Nysa dnia 8 marca 2019 r.
Poseł niezrzeszony
wiceprzewodniczący
Poselskiego Zespołu
na rzecz Nowej Konstytucji

Pan Andrzej Duda
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie!

Zgodnie z art. 3 Konstytucji RP – „Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym”. Tymczasem ostatnie działania prezydenta Warszawy p.Trzaskowskiego zmierzające – wbrew polityce oświatowej ustalonej przez
Sejm i Rząd do narzucenia mieszkańcom Warszawy ideologicznego programu prowadzącego - w opinii większości społeczeństwa do demoralizacji dzieci – wyraźnie ten zapis konstytucyjny naruszają.


Prezydent Warszawy wykracza także swoim działaniem daleko poza ramy jego uprawnień wyznaczone przez ustawę samorządową.
Podobne działania – naruszające zasadę jednolitości państwa – podjęła ostatnio nowo wybrana prezydent Gdańska – pani Dulkiewicz, która w prasie niemieckiej poddała krytyce legalne władze Rzeczypospolitej.
Pani Dulkiewicz wkroczyła w ten sposób w sferę polityki zagranicznej zastrzeżoną do kompetencji władz centralnych i – podobnie jak Rafał Trzaskowski naruszyła ustawę samorządową wyznaczające granice jej kompetencji jako reprezentanta samorządu lokalnego.

Panie Prezydencie!

Sprawa nie jest błaha gdyż wyraźnie ukazuje sytuację, w której bezpośrednio wybrani prezydenci uzyskali status tak daleko posuniętej niezależności, nieograniczonej żadnymi ramami, że pozwalają sobie na prowadzenie polityki na poziomie państwowym, a nawet międzynarodowym. W istocie prowadzi to de facto do uzyskania suwerenności tak wybranych samorządowców i ich samorządów kosztem suwerenności państwa polskiego jako całości.

Na proces, który – jeśli będzie się dalej rozwijał w ten sposób – doprowadzi do rozpadu państwa polskiego nie możemy patrzeć obojętnie. Należy pilnie przystąpić do analizy przyczyn tego zjawiska i podjęcia stosownych działań ustawowych dla powrotu do konstytucyjnej zasady jednolitości państwa wyrażonej w art. 3 Konstytucji RP.

Zdaniem moim, jak i wielu obserwatorów życia samorządowego, przyczyną tej patologii w polskim samorządzie jest wprowadzony w 2002 r. bezpośredni wybór prezydenta, burmistrza i wójta. Przy słabości społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, a także znanych niedomogach instytucji kontrolnych bezpośrednio wybrany prezydent czy burmistrz uzyskał niebywałą przewagę nad radą miejską. Dysponujący ogromnymi budżetami, mając możliwość obsadzania stanowisk w administracji, w spółkach miejskich czy w zakładach budżetowych – bezpośrednio wybrani prezydenci korumpują na wielką skalę otoczenie (w tym radę, która traci możliwość realnej kontroli ich poczynań) i budują realną strukturę władzy silniejszą od wszystkich oficjalnych ugrupowań i organizacji. Stąd w ostatnich wyborach samorządowych reelekcję uzyskało blisko 90% urzędujących prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Efektem tego błędu ustrojowego, jakim w naszych warunkach było wprowadzenie bezpośredniego wyboru prezydenta, burmistrza i wójta, jest powolne, ale realne utrwalanie w rzeczywistości całkowitej autonomii – zwłaszcza prezydentów dużych organizmów miejskich, którzy w poczuciu bezkarności mogą sięgać po zadania nie należące do ich kompetencji, w konsekwencji podważając zasadę konstytucyjną jednolitości państwa.

Zwracam się zatem do Pana Prezydenta, jako strażnika przestrzegania Konstytucji, suwerenności Państwa, a także nienaruszalności terytorialnej Rzeczypospolitej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uchylenia ustawy o bezpośrednim wyborze prezydenta, burmistrza i wójta a zatem powrót do stanu prawnego sprzed 2002 r. czyli powrót do kształtu samorządu ustanowionego ustawą z roku 1990 – w opinii wielu samorządowców – ustawą, która najlepiej określała kształt ustroju samorządowego państwa polskiego.
Zwracam się do posłów, samorządowców, a także do wszystkich obywateli o poparcie niniejszego apelu.
| Janusz Sanocki
Poseł Niezale

admin
Site Admin
Posty: 3022
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » czw mar 14, 2019 3:40 pm

Sieć 5G - masowe samobójstwo Rzeczypospolitej Polskiej.
https://www.youtube.com/watch?v=mxKEOTdYQSk | 26 lut 2019

Anteny telefonii komórkowej raka
https://www.youtube.com/results?search_ ... kowej+raka

https://www.google.com/search?client=fi ... NEu-ey74UM

admin
Site Admin
Posty: 3022
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » pt mar 15, 2019 4:25 pm

https://obcyjezykpolski.pl/suweren/ | maj 2017r
Suweren
Ów wyraz był historycznie odpowiednikiem (a może bardziej bliskoznacznikiem) słów monarcha, władca, a w ujęciu monarchii absolutnej autarcha, autokrata, despota, tyran…

– Piszę do Pana w sprawie słowa „suweren”, którym często posługuje się Jarosław Kaczyński, a za nim jego zwolennicy. Jeśli dobrze rozumiem, chodzi o naród, społeczeństwo, ale w słownikach nie znajdzie się takiej definicji przytoczonego wyrazu. Mówi się tam jedynie o „suwerenie” jako „niezależnym władcy, zwykle średniowiecznym, niepodlegającym niczyjej zwierzchności”. Jak więc traktować nowy sens wyrazu „suweren”? (e-mail otrzymany od klaud*****@gmail.com; szczegółowe dane do wiadomości mojej i redakcji).

Rzeczywiście, słowniki (dawne i nowe), zamieszczając hasło suweren, poprzestają na wyjaśnieniu, o którym wspomina czytelniczka. Czasami dodaje się: ‘niekiedy także i dzisiaj o niezależnym władcy mającym całkowitą niezależność’.

Zdarza się również, że przytacza się tam (i to na pierwszym miejscu) inne znaczenie suwerena jako ‘seniora, zwierzchnika wasala w epoce feudalnej’. Natrafimy ponadto na informację, że suwerenem nazywano ‘dawną złotą monetę mającą rozmaitą wartość w różnych krajach’ (Polsce monetę trzydukatową).

Jak widać, wyraz suweren był historycznie odpowiednikiem (a może bardziej bliskoznacznikiem) słów monarcha, władca, a w ujęciu monarchii absolutnej autarcha, autokrata, despota, tyran.

Każdy podręcznik do historii podawał, że prawa suwerena należą się urzędującym monarchom, pretendentom do tronów i tytularnym monarchom, a także papieżowi (jako ‘najważniejszej osobie w państwie watykańskim).

Współczesne (wtórne) pojmowanie pojęcia suweren ma jednak związek z czymś innym – z zasadą suwerenności narodu (inaczej z zasadą zwierzchnictwa narodu).

Suwerenność narodu oznacza tyle, że władza w państwie spoczywa w rękach narodu pojmowanego jako ogół obywateli RP. To on decyduje o wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem kraju.

W wyniku wolnych i powszechnych wyborów to naród wybiera swych przedstawicieli do sejmu i senatu, a niekiedy ma wpływ na władzę w sposób bezpośredni (np. zgłaszając inicjatywę ustawodawczą czy biorąc udział w referendum).

Potwierdza to Konstytucja RP. W art. 4 czytamy, że: 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Trudno się więc dziwić, że ugrupowanie rządzące obecnie w Polsce z Jarosławem Kaczyńskim na czele chętnie odwołuje się w swej retoryce do treści zawartych w konstytucji i na każdym kroku podkreśla, że „w demokratycznych wyborach powszechnych 25 października 2015 r. suweren władzy, głosując tak, a nie inaczej, powierzył owo zadanie Prawu i Sprawiedliwości”.

Ale to „nie rządzący obecnie krajem pozostają władzą zwierzchnią, ale naród, prawdziwy suweren państwa polskiego”, wszystko zaś, czego Prawo i Sprawiedliwość dokonuje w ramach tzw. dobrej zmiany, „czyni właśnie w imieniu suwerena i dla suwerena”. Rzecz jasna, ten się na to wszystko zgadza.

Szkoda tylko, że nie wspomina się przy okazji ani słowem o tym, iż ów naród-suweren to jedynie niecałe 38 proc. wyborców, tzn. 19 proc. wszystkich dorosłych obywateli RP…

Nie mam wątpliwości, że już niedługo w nowo wydanych słownikach czy podręcznikach pojawi się dodatkowe (ale na pewno zamieszczone na pierwszym miejscu, sic!) wyjaśnienie znaczenia określenia suweren ‘naród sprawujący niezależną władzę zwierzchnią w państwie demokratycznym, np. w Polsce, bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli wybieranych w demokratycznych wyborach’; por. suwerenność narodu.

A tak w ogóle to warto wiedzieć, że w wypadku wyrazu suweren mamy do czynienia z zapożyczeniem fonetycznym z języka francuskiego (fr. souverain [wym. suwerę], ze śrw.-łac. superanus ‘najwyższy, panujący’).
MACIEJ MALINOWSKI

[Niech wybrańcy w demokracjach zastanowią się i publicznie powiedzą: Kim są, co sobą reprezentują, w tym jaki poziom wiedzy, rozumienia, odpowiedzialności reprezentują ich wyborcy... I pod wpływem czego i kogo wybierają w tzw. wyborach... I co to są tzw. wybory - kto, jak, dlaczego zostaje wybrany... I jakie są tego skutki i ich konsekwencje... Więc co to jest demokracja... Czy ktokolwiek z nich, czerpiących osobiste korzyści z tego stanu rzeczy kosztem wyborców, interesu kraju, w tym jako państwa, kiedykolwiek rzetelnie się na ten temat wypowie... Czy ktokolwiek realizowanie tej utopii/szkodzenie, niszczenie, pogrążanie zakończy... - red.]


Premier B. Szydło: „Polacy wybrali PiS i jego program”.
Nie Pani premier, gdyż Polacy nie mieli, praktycznie (to coś w rodzaju: dżuma czy cholera/w tym sensie… Oraz nie przedstawia się im konstruktywnej alternatywy dla utopijnej; destrukcyjnej demokracji (...)), wyboru - o co cały czas i wszechstronnie, w tym z pomocą opanowanych mediów dbają politycy, gdyż Sejm, państwo zawłaszczyły partie, więc tzw. wyborcy kolejny raz zagłosowali przeciw dotychczas rządzącym destruktorom/w swoim domniemaniu na mniejsze zło (poza najmniej rozgarniętą, najmniej rozumiejącą sytuację grupą, składającą się z osobników zdemoralizowanych, wypaczonych, wynaturzonych, psychicznie, fizycznie zdegenerowanych, z zaśmieconymi, zatrutymi umysłami, uszkodzonymi, upośledzonymi, uzależnionymi psychikami, anormalnych, w tym obłąkanych, opierających się na niewiedzy, nierozumieniu, ulegających propagandzie, tzw. praniu mózgu, a w tym celu wystawiających się, innych na prosystemowy przekaz z mediów, kierujących się emocjami, naśladownictwem, instynktem stadnym, polityczną, religijną wiarą, nieświadomych, ułomnych...)…
Do tego dochodzą jeszcze przekupywani stanowiskami posłowie i członkowie ich rodzin, urzędnicy i członkowie ich rodzin, opłatami za emisję tzw. reklam właściciele, pracownicy mediów, obdarowywany kler, z jego wpływem na tzw. wiernych…
Do tego zagłosowała na was mała część Polaków...
I jeszcze coś: nawet wy sami nie rozumiecie ekonomii, nie znacie się na gospodarce, a nawet nie zdajecie sobie sprawy z skutków i ich konsekwencji swojego programu, swoich działań...
I to jeszcze nie koniec, bo, co oczywiste, osiągacie negatywne cele…
Tak więc w utopijnej; destrukcyjnej demokracji - co jest oczywiste - selekcja wyborców, wybrańców i osiąganych celów jest NEGATYWNA...(...)!!!


http://b5d8a47.neon24.pl/post/127089,ju ... i-co-dalej | 02.11.2015
TZW. WYBORY DO PARLAMENTU W 2015 R.
Liczba uprawnionych do głosowania 30 629 150 osób
Frekwencja wyborcza 50,92 %.
Rzeczywiste poparcie komitetów wyborczych wśród 100% uprawnionych do głosowania:
PiS - 19,16 %
PO - 12,27%
Kukiz - '15 4,49%
Nowoczesna - 3,86 %
PSL - 2,64 %

[A trzeba jeszcze dodać, że takiego tzw. wyboru dokonują przede wszystkim ludzie o niskim poziomie wiedzy, rozumienia, świadomości, odpowiedzialności, przekupieni, zmanipulowani... - red.]


Mentzen: prof. Gwiazdowski dostanie lanie od... orków!
https://www.youtube.com/watch?v=kllQnSZtKxo | 15 mar 2019

admin
Site Admin
Posty: 3022
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » sob mar 16, 2019 9:15 pm

Zlikwidowano polski przemysł, zlikwidowano polskie cukrownie. PROTEST ROLNIKÓW!
https://www.youtube.com/watch?v=gPUlwCzQy9k | 7 lut 2019

admin
Site Admin
Posty: 3022
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » pn mar 18, 2019 8:08 pm

Robią nas w konia: ACTA2 Protesty w całej UE w sobote 23.03 + o prawie autorskim ogólnie #193
https://www.youtube.com/watch?v=s13sG8_1Rtc | 20 mar 2019

ACTA 2
https://www.youtube.com/results?search_query=acta+2

https://www.google.com/search?client=fi ... d&q=acta+2

admin
Site Admin
Posty: 3022
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » sob mar 30, 2019 3:27 pm

Jak Ukradziono Naszą Przyszłość
https://www.youtube.com/watch?v=j81-yG7zbKg | 5 kwi 2019

Niezwykłe przykłady efektu motyla, które wydarzyły się naprawdę
https://www.youtube.com/watch?v=yGYO1jtFK8s | 30 mar 2019

admin
Site Admin
Posty: 3022
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » sob kwie 13, 2019 7:08 pm

Czym zatruwa cię woda z plastikowych butelek.
https://www.youtube.com/watch?v=73r2SQzMqt4 | 9 lis 2018

ryż z plastiku
https://www.google.com/search?client=fi ... z+plastiku

Hubert Czerniak SZOKUJE! Demaskuje rządową manipulację - 5G / Uber / Suplementy / Jerzy Zięba
https://www.youtube.com/watch?v=Fxc0_lDV5v4 | 1 maj 2019Amerykański sarkofag nuklearny na Pacyfiku pęka i skazi ocean!
https://www.youtube.com/watch?v=YRlvmaWOp_w | 24 maj 2019

Amerykański sarkofag nuklearny na Pacyfiku pęka i skazi ocean!
https://www.google.com/search?client=fi ... i+ocean%21

https://biblioteka.nowasol.pl/index.php ... katastrofa
Naszej planecie grozi katastrofa
Wystarczy powiedzieć, że do 2060 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Już dziś, gdzie nie spojrzeć, umierają zwierzęta – wyrzucone na brzeg, martwe wieloryby z żołądkami pełnymi plastiku, uduszone ptaki morskie, żółwie zaplątane w plastikowe sieci.

1. Blisko milion gatunków roślin i zwierząt jest obecnie zagrożonych wyginięciem, wielu wymarcie zagraża już w najbliższych dekadach.
2. W większości ekosystemów lądowych obfitość rodzimych gatunków spadła o co najmniej jedną piątą od początku XX w.
3. Zagrożone wyginięciem jest obecnie przeszło 40 proc. gatunków płazów, blisko 33 proc. gatunków budujących rafy koralowców i ponad jedna trzecia ssaków morskich.
4. Zagłada zagraża również 10 proc. gatunkom owadów.
5. Od XVI w. wymarło co najmniej 680 gatunków kręgowców. W tym utraciliśmy ponad 9 proc. udomowionych odmian ssaków.
6. Człowiek znacząco przekształcił trzy czwarte środowiska naturalnego na lądach i blisko dwie trzecie środowiska morskiego.
7. Przeszło jedna trzecia lądów i 75 proc. źródeł słodkiej wody zostało przez nas zajętych pod uprawę roli i hodowlę zwierząt.
8. Wartość upraw wzrosła trzykrotnie od 1970 r.
9. W 2015 r. jedna trzecia zasobów ryb była przeławiana.
10. Od 1992 r. powierzchnia terenów zajmowanych przez miasta zwiększyła się przeszło dwukrotnie.
11. Od 1980 r. zanieczyszczenie środowiska naturalnego plastikiem zwiększyło się dziesięciokrotnie.
12. Co roku do wody (gruntowej, rzek, jezior i oceanu) spływa 300-400 mln ton metali ciężkich, rozpuszczalników i innych toksycznych ścieków będących produktem ubocznym przemysłu.
13. Składniki odżywcze płynące ze ściekami i spływające z pól nawozy sztuczne doprowadziły do powstania przeszło 400 stref śmierci w oceanie, razem zajmujących powierzchnię ponad 245 tys. km kw. (to prawie tyle co powierzchnia Polski).

Jakie więc wnioski z tego wypływają?
Dogmat wzrostu ekonomicznego wykańcza życie na Ziemi. Jeśli nie przestawimy torów ludzkiej gospodarki na model zrównoważony (w ograniczonym systemie, jakim jest Ziemia, nie da się bez końca eksploatować surowców w sposób nieograniczony - prędzej czy później dojdziemy do przepaści), czeka nas katastrofa.

Jak będzie wyglądać Ziemia za 100 lat?
https://www.youtube.com/watch?v=2AQ-ZuUdO3Y | 6 mar 2019

Jak będzie wyglądał człowiek przyszłości (Odpowiedź Naukowo TV)
https://www.youtube.com/watch?v=pctrcTG3opI | 23 mar 2019

admin
Site Admin
Posty: 3022
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » śr kwie 24, 2019 6:14 pm

Robią nas w konia: Żółte kamizelki - francuska rewolucja w całej Europie? #196
https://www.youtube.com/watch?v=8wH5nMFyOIU | 24 kwi 2019

admin
Site Admin
Posty: 3022
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » śr maja 22, 2019 5:47 pm

Czym zatruwa cię woda z kranu
https://www.youtube.com/watch?v=uRSqZ6OY-g0 | 9 wrz 2018


Hubert Czerniak ostro! Polityka ANTYZDROWOTNA! TVN i politycy ośmieszają się i manipulują faktami!
https://www.youtube.com/watch?v=iA96IyCUvZg | 2019


Dr Hubert Czerniak: Zamach na zdrowie Polaków - spotkanie w CEW - Centrum Edukacyjnym Włocławek
https://www.youtube.com/watch?v=yQ-dEsGton4 | 5 maj 2019


Wróć do „POLITYKA/PRAWO/GOSPODARKA”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości