Inne tematy


admin
Site Admin
Posty: 3016
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » śr mar 06, 2019 7:05 pm

platforma obywatelska finansowana przez Niemcy
https://www.youtube.com/results?search_ ... zez+Niemcy

https://www.google.com/search?client=fi ... ejryxWDGPI


Robią nas w konia: Achtung! Dlaczego obce państwa finansują działalność polityczną w Polsce? #192
https://www.youtube.com/watch?v=5PE4jMl67Po | 6 mar 2019

admin
Site Admin
Posty: 3016
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » sob mar 09, 2019 8:06 pm

Janusz Sanocki - Spostrzeżenia parlamentarzysty
http://sanocki.neon24.pl/post/148010,li ... zydenta-rp | 09.03.2019
List Otwarty do Pana Prezydenta RP
Zgodnie z art. 3 Konstytucji RP – „Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym”. Ostatnie działania prezydenta Warszawy p.Trzaskowskiego oraz Prezydent Gdańska – pani Dulkiewicz - naruszają art. 3 Konstytucji RP.

List Otwarty do Pana Prezydenta RP

Szanowni Państwo!

W związku z ostatnimi inicjatywami prezydenta Warszawy, P. Trzaskowskiego (LGBT), a także w związku z zagranicznymi wypowiedziami prezydent Gdańska P. Dulkiewicz zwróciłem się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i uchylenia ustawy o bezpośrednim wyborze prezydenta, burmistrza, wójta, jako że jak się okazuje sytuacja zagraża integralności państwa polskiego i jest sprzeczna z art. 3 Konstytucji RP.


Tekst poniżej.

Janusz Sanocki

Janusz Sanocki Nysa dnia 8 marca 2019 r.
Poseł niezrzeszony
wiceprzewodniczący
Poselskiego Zespołu
na rzecz Nowej Konstytucji

Pan Andrzej Duda
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie!

Zgodnie z art. 3 Konstytucji RP – „Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym”. Tymczasem ostatnie działania prezydenta Warszawy p.Trzaskowskiego zmierzające – wbrew polityce oświatowej ustalonej przez
Sejm i Rząd do narzucenia mieszkańcom Warszawy ideologicznego programu prowadzącego - w opinii większości społeczeństwa do demoralizacji dzieci – wyraźnie ten zapis konstytucyjny naruszają.


Prezydent Warszawy wykracza także swoim działaniem daleko poza ramy jego uprawnień wyznaczone przez ustawę samorządową.
Podobne działania – naruszające zasadę jednolitości państwa – podjęła ostatnio nowo wybrana prezydent Gdańska – pani Dulkiewicz, która w prasie niemieckiej poddała krytyce legalne władze Rzeczypospolitej.
Pani Dulkiewicz wkroczyła w ten sposób w sferę polityki zagranicznej zastrzeżoną do kompetencji władz centralnych i – podobnie jak Rafał Trzaskowski naruszyła ustawę samorządową wyznaczające granice jej kompetencji jako reprezentanta samorządu lokalnego.

Panie Prezydencie!

Sprawa nie jest błaha gdyż wyraźnie ukazuje sytuację, w której bezpośrednio wybrani prezydenci uzyskali status tak daleko posuniętej niezależności, nieograniczonej żadnymi ramami, że pozwalają sobie na prowadzenie polityki na poziomie państwowym, a nawet międzynarodowym. W istocie prowadzi to de facto do uzyskania suwerenności tak wybranych samorządowców i ich samorządów kosztem suwerenności państwa polskiego jako całości.

Na proces, który – jeśli będzie się dalej rozwijał w ten sposób – doprowadzi do rozpadu państwa polskiego nie możemy patrzeć obojętnie. Należy pilnie przystąpić do analizy przyczyn tego zjawiska i podjęcia stosownych działań ustawowych dla powrotu do konstytucyjnej zasady jednolitości państwa wyrażonej w art. 3 Konstytucji RP.

Zdaniem moim, jak i wielu obserwatorów życia samorządowego, przyczyną tej patologii w polskim samorządzie jest wprowadzony w 2002 r. bezpośredni wybór prezydenta, burmistrza i wójta. Przy słabości społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, a także znanych niedomogach instytucji kontrolnych bezpośrednio wybrany prezydent czy burmistrz uzyskał niebywałą przewagę nad radą miejską. Dysponujący ogromnymi budżetami, mając możliwość obsadzania stanowisk w administracji, w spółkach miejskich czy w zakładach budżetowych – bezpośrednio wybrani prezydenci korumpują na wielką skalę otoczenie (w tym radę, która traci możliwość realnej kontroli ich poczynań) i budują realną strukturę władzy silniejszą od wszystkich oficjalnych ugrupowań i organizacji. Stąd w ostatnich wyborach samorządowych reelekcję uzyskało blisko 90% urzędujących prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Efektem tego błędu ustrojowego, jakim w naszych warunkach było wprowadzenie bezpośredniego wyboru prezydenta, burmistrza i wójta, jest powolne, ale realne utrwalanie w rzeczywistości całkowitej autonomii – zwłaszcza prezydentów dużych organizmów miejskich, którzy w poczuciu bezkarności mogą sięgać po zadania nie należące do ich kompetencji, w konsekwencji podważając zasadę konstytucyjną jednolitości państwa.

Zwracam się zatem do Pana Prezydenta, jako strażnika przestrzegania Konstytucji, suwerenności Państwa, a także nienaruszalności terytorialnej Rzeczypospolitej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uchylenia ustawy o bezpośrednim wyborze prezydenta, burmistrza i wójta a zatem powrót do stanu prawnego sprzed 2002 r. czyli powrót do kształtu samorządu ustanowionego ustawą z roku 1990 – w opinii wielu samorządowców – ustawą, która najlepiej określała kształt ustroju samorządowego państwa polskiego.
Zwracam się do posłów, samorządowców, a także do wszystkich obywateli o poparcie niniejszego apelu.
| Janusz Sanocki
Poseł Niezale

admin
Site Admin
Posty: 3016
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » czw mar 14, 2019 3:40 pm

Sieć 5G - masowe samobójstwo Rzeczypospolitej Polskiej.
https://www.youtube.com/watch?v=mxKEOTdYQSk | 26 lut 2019

Anteny telefonii komórkowej raka
https://www.youtube.com/results?search_ ... kowej+raka

https://www.google.com/search?client=fi ... NEu-ey74UM

admin
Site Admin
Posty: 3016
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » pt mar 15, 2019 4:25 pm

https://obcyjezykpolski.pl/suweren/ | maj 2017r
Suweren
Ów wyraz był historycznie odpowiednikiem (a może bardziej bliskoznacznikiem) słów monarcha, władca, a w ujęciu monarchii absolutnej autarcha, autokrata, despota, tyran…

– Piszę do Pana w sprawie słowa „suweren”, którym często posługuje się Jarosław Kaczyński, a za nim jego zwolennicy. Jeśli dobrze rozumiem, chodzi o naród, społeczeństwo, ale w słownikach nie znajdzie się takiej definicji przytoczonego wyrazu. Mówi się tam jedynie o „suwerenie” jako „niezależnym władcy, zwykle średniowiecznym, niepodlegającym niczyjej zwierzchności”. Jak więc traktować nowy sens wyrazu „suweren”? (e-mail otrzymany od klaud*****@gmail.com; szczegółowe dane do wiadomości mojej i redakcji).

Rzeczywiście, słowniki (dawne i nowe), zamieszczając hasło suweren, poprzestają na wyjaśnieniu, o którym wspomina czytelniczka. Czasami dodaje się: ‘niekiedy także i dzisiaj o niezależnym władcy mającym całkowitą niezależność’.

Zdarza się również, że przytacza się tam (i to na pierwszym miejscu) inne znaczenie suwerena jako ‘seniora, zwierzchnika wasala w epoce feudalnej’. Natrafimy ponadto na informację, że suwerenem nazywano ‘dawną złotą monetę mającą rozmaitą wartość w różnych krajach’ (Polsce monetę trzydukatową).

Jak widać, wyraz suweren był historycznie odpowiednikiem (a może bardziej bliskoznacznikiem) słów monarcha, władca, a w ujęciu monarchii absolutnej autarcha, autokrata, despota, tyran.

Każdy podręcznik do historii podawał, że prawa suwerena należą się urzędującym monarchom, pretendentom do tronów i tytularnym monarchom, a także papieżowi (jako ‘najważniejszej osobie w państwie watykańskim).

Współczesne (wtórne) pojmowanie pojęcia suweren ma jednak związek z czymś innym – z zasadą suwerenności narodu (inaczej z zasadą zwierzchnictwa narodu).

Suwerenność narodu oznacza tyle, że władza w państwie spoczywa w rękach narodu pojmowanego jako ogół obywateli RP. To on decyduje o wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem kraju.

W wyniku wolnych i powszechnych wyborów to naród wybiera swych przedstawicieli do sejmu i senatu, a niekiedy ma wpływ na władzę w sposób bezpośredni (np. zgłaszając inicjatywę ustawodawczą czy biorąc udział w referendum).

Potwierdza to Konstytucja RP. W art. 4 czytamy, że: 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Trudno się więc dziwić, że ugrupowanie rządzące obecnie w Polsce z Jarosławem Kaczyńskim na czele chętnie odwołuje się w swej retoryce do treści zawartych w konstytucji i na każdym kroku podkreśla, że „w demokratycznych wyborach powszechnych 25 października 2015 r. suweren władzy, głosując tak, a nie inaczej, powierzył owo zadanie Prawu i Sprawiedliwości”.

Ale to „nie rządzący obecnie krajem pozostają władzą zwierzchnią, ale naród, prawdziwy suweren państwa polskiego”, wszystko zaś, czego Prawo i Sprawiedliwość dokonuje w ramach tzw. dobrej zmiany, „czyni właśnie w imieniu suwerena i dla suwerena”. Rzecz jasna, ten się na to wszystko zgadza.

Szkoda tylko, że nie wspomina się przy okazji ani słowem o tym, iż ów naród-suweren to jedynie niecałe 38 proc. wyborców, tzn. 19 proc. wszystkich dorosłych obywateli RP…

Nie mam wątpliwości, że już niedługo w nowo wydanych słownikach czy podręcznikach pojawi się dodatkowe (ale na pewno zamieszczone na pierwszym miejscu, sic!) wyjaśnienie znaczenia określenia suweren ‘naród sprawujący niezależną władzę zwierzchnią w państwie demokratycznym, np. w Polsce, bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli wybieranych w demokratycznych wyborach’; por. suwerenność narodu.

A tak w ogóle to warto wiedzieć, że w wypadku wyrazu suweren mamy do czynienia z zapożyczeniem fonetycznym z języka francuskiego (fr. souverain [wym. suwerę], ze śrw.-łac. superanus ‘najwyższy, panujący’).
MACIEJ MALINOWSKI

[Niech wybrańcy w demokracjach zastanowią się i publicznie powiedzą: Kim są, co sobą reprezentują, w tym jaki poziom wiedzy, rozumienia, odpowiedzialności reprezentują ich wyborcy... I pod wpływem czego i kogo wybierają w tzw. wyborach... I co to są tzw. wybory - kto, jak, dlaczego zostaje wybrany... I jakie są tego skutki i ich konsekwencje... Więc co to jest demokracja... Czy ktokolwiek z nich, czerpiących osobiste korzyści z tego stanu rzeczy kosztem wyborców, interesu kraju, w tym jako państwa, kiedykolwiek rzetelnie się na ten temat wypowie... Czy ktokolwiek realizowanie tej utopii/szkodzenie, niszczenie, pogrążanie zakończy... - red.]


Premier B. Szydło: „Polacy wybrali PiS i jego program”.
Nie Pani premier, gdyż Polacy nie mieli, praktycznie (to coś w rodzaju: dżuma czy cholera/w tym sensie… Oraz nie przedstawia się im konstruktywnej alternatywy dla utopijnej; destrukcyjnej demokracji (...)), wyboru - o co cały czas i wszechstronnie, w tym z pomocą opanowanych mediów dbają politycy, gdyż Sejm, państwo zawłaszczyły partie, więc tzw. wyborcy kolejny raz zagłosowali przeciw dotychczas rządzącym destruktorom/w swoim domniemaniu na mniejsze zło (poza najmniej rozgarniętą, najmniej rozumiejącą sytuację grupą, składającą się z osobników zdemoralizowanych, wypaczonych, wynaturzonych, psychicznie, fizycznie zdegenerowanych, z zaśmieconymi, zatrutymi umysłami, uszkodzonymi, upośledzonymi, uzależnionymi psychikami, anormalnych, w tym obłąkanych, opierających się na niewiedzy, nierozumieniu, ulegających propagandzie, tzw. praniu mózgu, a w tym celu wystawiających się, innych na prosystemowy przekaz z mediów, kierujących się emocjami, naśladownictwem, instynktem stadnym, polityczną, religijną wiarą, nieświadomych, ułomnych...)…
Do tego dochodzą jeszcze przekupywani stanowiskami posłowie i członkowie ich rodzin, urzędnicy i członkowie ich rodzin, opłatami za emisję tzw. reklam właściciele, pracownicy mediów, obdarowywany kler, z jego wpływem na tzw. wiernych…
Do tego zagłosowała na was mała część Polaków...
I jeszcze coś: nawet wy sami nie rozumiecie ekonomii, nie znacie się na gospodarce, a nawet nie zdajecie sobie sprawy z skutków i ich konsekwencji swojego programu, swoich działań...
I to jeszcze nie koniec, bo, co oczywiste, osiągacie negatywne cele…
Tak więc w utopijnej; destrukcyjnej demokracji - co jest oczywiste - selekcja wyborców, wybrańców i osiąganych celów jest NEGATYWNA...(...)!!!


http://b5d8a47.neon24.pl/post/127089,ju ... i-co-dalej | 02.11.2015
TZW. WYBORY DO PARLAMENTU W 2015 R.
Liczba uprawnionych do głosowania 30 629 150 osób
Frekwencja wyborcza 50,92 %.
Rzeczywiste poparcie komitetów wyborczych wśród 100% uprawnionych do głosowania:
PiS - 19,16 %
PO - 12,27%
Kukiz - '15 4,49%
Nowoczesna - 3,86 %
PSL - 2,64 %

[A trzeba jeszcze dodać, że takiego tzw. wyboru dokonują przede wszystkim ludzie o niskim poziomie wiedzy, rozumienia, świadomości, odpowiedzialności, przekupieni, zmanipulowani... - red.]


Mentzen: prof. Gwiazdowski dostanie lanie od... orków!
https://www.youtube.com/watch?v=kllQnSZtKxo | 15 mar 2019

admin
Site Admin
Posty: 3016
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » sob mar 16, 2019 9:15 pm

Zlikwidowano polski przemysł, zlikwidowano polskie cukrownie. PROTEST ROLNIKÓW!
https://www.youtube.com/watch?v=gPUlwCzQy9k | 7 lut 2019

admin
Site Admin
Posty: 3016
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » pn mar 18, 2019 8:08 pm

Robią nas w konia: ACTA2 Protesty w całej UE w sobote 23.03 + o prawie autorskim ogólnie #193
https://www.youtube.com/watch?v=s13sG8_1Rtc | 20 mar 2019

ACTA 2
https://www.youtube.com/results?search_query=acta+2

https://www.google.com/search?client=fi ... d&q=acta+2

admin
Site Admin
Posty: 3016
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » sob mar 30, 2019 3:27 pm

Jak Ukradziono Naszą Przyszłość
https://www.youtube.com/watch?v=j81-yG7zbKg | 5 kwi 2019

Niezwykłe przykłady efektu motyla, które wydarzyły się naprawdę
https://www.youtube.com/watch?v=yGYO1jtFK8s | 30 mar 2019

admin
Site Admin
Posty: 3016
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » sob kwie 13, 2019 7:08 pm

Czym zatruwa cię woda z plastikowych butelek.
https://www.youtube.com/watch?v=73r2SQzMqt4 | 9 lis 2018

ryż z plastiku
https://www.google.com/search?client=fi ... z+plastiku

Hubert Czerniak SZOKUJE! Demaskuje rządową manipulację - 5G / Uber / Suplementy / Jerzy Zięba
https://www.youtube.com/watch?v=Fxc0_lDV5v4 | 1 maj 2019

Jak będzie wyglądać Ziemia za 100 lat?
https://www.youtube.com/watch?v=2AQ-ZuUdO3Y | 6 mar 2019

Jak będzie wyglądał człowiek przyszłości (Odpowiedź Naukowo TV)
https://www.youtube.com/watch?v=pctrcTG3opI | 23 mar 2019

admin
Site Admin
Posty: 3016
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » śr kwie 24, 2019 6:14 pm

Robią nas w konia: Żółte kamizelki - francuska rewolucja w całej Europie? #196
https://www.youtube.com/watch?v=8wH5nMFyOIU | 24 kwi 2019

admin
Site Admin
Posty: 3016
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Re: Inne tematy

Postautor: admin » śr maja 22, 2019 5:47 pm

Hubert Czerniak ostro! Polityka ANTYZDROWOTNA! TVN i politycy ośmieszają się i manipulują faktami!
https://www.youtube.com/watch?v=iA96IyCUvZg |


Wróć do „POLITYKA/PRAWO/GOSPODARKA”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości